Teller

Prindi
 • Olulised momendid

  • Teller teenindab panga kliente nendega suheldes ja neid nõustades.
  • Telleri töö on väga vastutusrikas ning eeldab täpsust ja oskust klientidega meeldivalt suhelda.
  • Teller on panga visiitkaart, kes on kontaktisik panga ja kliendi vahel. Kaudsemalt on teller panga mainekujundaja, sest tema suhtumine ja hoiak võivad määrata kogu kliendi arvamuse organisatsioonist.
 • Töö iseloom

  Teller töötab pangas ja teenindab panga kliente.

  Tema põhitöö on suhelda peamiselt eraklientidega, nende küsimusi lahendada, neid nõustada ja igakülgselt abistada seoses panga teenuste või toodetega. Lisaks teeb teller sularaha sisse- ja väljamakseid ning vahetab valuutat.

  Väga suur osa telleri tööst on paberitöö ning töö erinevate arvutiprogrammidega.

  Telleri peamised ülesanded:

  • sularaha sisse- ja väljamaksed;
  • valuutavahetus;
  • arvelduskontoavamine ja sellega seotud muudatused;
  • maksete tegemine;
  • nõustamine pangatoodete osas;
  • pangakaardi väljastamine jpm.

  Tellerid õpivad töö käigus enamasti juurde üha keerukamaid protseduure ning nii on võimalik ka telleril oma ametipositsioonil kõrgemale liikuda. Kui teller alustab nn lihtsamate ülesannetega ja teenindab enamasti erakliente, siis kogenud ja koolitatud teller oskab ka juba näiteks ettevõtte esindajaid teenindada või teha kliendi eest väärtpaberitehinguid. See kõik nõuab aga oskusi ja ka õigusi.

  Teller on kontaktisik kliendi ja panga vahel, mistõttu on väga tähtis telleri suhtumine ja üldine hoiak. Kui teller on positiivne ja abivalmis, siis jääb ka kliendile pangast hea mulje. Teller on ettevõtte visiitkaart. Seetõttu on tellerite koolitamine ja õpetamine üks organisatsiooni põhitegevusi, et luua hea maine.

  Teller peab olema usaldusväärne ja mõistev, kuid samas väga teadlik reeglitest, mida tohib kliendile öelda ja näidata ning mida mitte. Telleri töövahendiks on ju konfidentsiaalsed klientide andmed ja nende raha pangas.

 • Töökeskkond

  Tellerid töötavad enamasti panga avalikes teenindussaalides.

  Pankade peakontorid on üldjuhul avatud kella 8–17 ja nädalavahetustel suletud. Suurtes kaubakeskustes asuvad pangakontorid on kauem lahti. Neis töötatakse graafiku järgi – ka õhtuti, nädalavahetustel ja riigipühadel.

  Töötempo on tihti väga kiire, sest kliente on palju, eriti kuu alguses, sest siis laekuvad inimeste kontodele palgad ja toetused.

  Telleri töövahendid on arvuti, telefon, faks, printer, lauaarvuti, sularaha lugemise masin, rahatähtede kontrollimise masin jms. Töörõivastus on üldjuhul panga määratud kostüüm.

  Töö on vähese füüsilise koormusega, vaimne koormus on aga üsna suur, sest suhtlema peab väga palju ja erinevate inimestega ning olema sealjuures ka väga täpne.

  Pidev arvutitöö võib koormata silmi. Kimbutama kipuvad kõik istuvale tööle iseloomulikud vaevused – selja- ja õlavalud jne.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Telleri töö nõuab väga palju teadmisi ning ennekõike on see seotud ettevõtte toodete ja teenustega. Teller peab oskama jagada esmast teavet peaaegu kõigi panga toodete ja teenuste kohta. Teller on kontaktisik kliendi ja panga vahel, mis tähendab et ka info, mida teller teab ja jagab, peab olema kõige uuem.

  Telleri töö on väga vastutusrikas ja nõuab täpsust, sest iga päev tuleb kokku puutuda kliendi rahaga.

  Teller peab tundma majanduse põhimõisteid, sh rahanduse, turunduse ja raamatupidamise aluseid, seadusi ja dokumendihaldust, oskama kasutada tehnikat ja arvutitarkvara, tuvastada rahatähtede turvaelemente ja eristada valeraha, teha väärtpaberitehinguid. Viimased paar oskust omandatakse tavaliselt väljaõppe käigus pangas enne tööle asumist. Õnneks on telleri töös väga palju abiks programmid, tehnilised lahendused ja tugiüksuste kolleegid.

  Isikuomadustest ja võimetest on vajalikud

  • kohanemis- ja koostöövõime;
  • vastutustunne;
  • hea suhtlemisoskus;
  • võõrkeelte valdamine;
  • võime iseseisvalt kiireid otsuseid langetada;
  • täpsus ja intelligentsus;
  • hea pingetaluvus;
  • rahu säilitamine.
 • Haridus ja väljaõpe

  Panganduses võib töötada eri haridusega. Näiteks tuleb kasuks panganduse, raamatupidamise, finantsjuhtimise, ärijuhtimise, majandusteaduse ja õiguse õppimine. IT alal töötades niisiis IT-haridus, personaliosakonnas personaliharidus jne.

  Palju õpitakse ka vahetult töö käigus, sest sisuline töö on siiski seotud ettevõttega.

  Otsi sobivaid koole Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist või Kutsehariduse portaalist.

  Koolinoortel, kellele pakub huvi tulevikus töötada panganduse ja rahanduse erialal, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata emakeelele, võõrkeeltele, matemaatikale ja majandusõppele.

 • Töövõimalused

  Tellerid töötavad tavaliselt pangas.

  Pangas saab teha väga edukat karjääri, sest seal on palju ametikohti.

 • Sissetulek, soodustused

  Üldjuhul makstakse telleritele kindlat kuupalka ja lisatasu, mis olenevad müügitulemustest ja töö kvaliteedist.

  Lisasoodustustena on enamasti ettevõtte üritused ja soodsad sportimisvõimalused. Paljud pangad pakuvad oma töötajatele ka soodsamatel tingimustelpangatooteid ja -teenuseid.

 • Lisateave

  Eesti Pangaliit teavitab avalikkust pangandussektori tähtsamatest arengusuundadest, soodustab liikmespankade teabevahetust jm.

  Krediidiasutuste seadus reguleerib erapankade tegevust

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Pangaliiduga.

 • Lähedased ametid

  Kassiir