• Olulised momendid

  • Teleoperaatori töö on osa meeskonnatööst.
  • Teleoperaatorilt oodatakse loomingulisust, kompositsioonitaju, aga ka head füüsilist vormi.
  • Töövilumus saavutatakse tavaliselt aastatega praktilise töö abil.
 • Töö iseloom

  Teleoperaator töötab televisioonistuudiotes või videotoodanguettevõtetes. Tema ülesanne on programmi filmida. Sealjuures teeb ta tihedat koostööd ülejäänud saatemeeskonnaga.

  Suur osa tööajast kulub võtteskeemide ettevalmistamisele ning konsultatsioonidele tellija ja režissööriga. Võtteaeg on väga kallis ja seda tuleb kasutada tõhusalt. Koos režissööriga arutab operaator läbi saate pildilise ülesehituse, koos valgustajaga töötatakse läbi valgusevõimalused. Operaatoril tuleb tutvuda saate stsenaariumiga, et tagada parim võimalik tulemus saate ülesvõtmisel. Vajaduse korral aitab ta kokku panna montaažiplaani.

  Vanem-teleoperaatori ülesanne on tutvuda saate ettevalmistamisel võtteplatsidega, teha valgusproovi ja määrata kindlaks, kuhu paigutada kaamerad ning millist optikat, filtreid ja valgustehnikat on tööks vaja. Operaator teatab saate režissöörile, millised on kaamera- ja lisatehnika kasutamise võimalused saate salvestamisel. Operaatori igapäevategevus on kaamera ja teiste tehniliste abivahendite ettevalmistus võteteks.

  Enne kaameraga tööleasumist tuleb kontrollida selle akusid ja komplekteerida vajalik seadmestik. Pärast võtteid on aga vaja kaamera kokku panna nii, et selle saaks järgmiseks võtteks võimalikult väikese ajakuluga valmis seada. Pidevalt tuleb jälgida, et seadmed oleksid puhtad ja töökorras.

  Kaameramehel ei ole kahte ühesugust tööpäeva – peaaegu iga päev tuleb filmida erinevates oludes ja erinevaid asju.

 • Töökeskkond

  Teleoperaatorite töö on vaheldusrikas. Töökeskkond võib olla näiteks stuudios, vabas õhus või hoopis kuskil mujal, kus filmida saab. Operaatori töövahendid on telekaamerad ja selle lisaseadmed, aga ka stsenaariumi- ja montaažiplaan või muu, mis aitab võtteid planeerida.

  Operaatori töö on füüsiliselt üsna koormav. Näiteks välisvõtetel kasutatava õlal kantava kaameraga töötamine võib olla väsitav. Lisaks koormab töö silmi ja seda võib rõhutada prožektorivalgus stuudios.

  Operaatori tööaeg oleneb võttegraafikust. See tähendab, et võib olla nädalaid, kus töömaht ületab 40 tunni piiri, aga ka perioode, mil tööd on vähem. Mõnes projektis osalemise puhul võivad tööpäevad väga pikaks venida.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Operaatorilt oodatakse üldteadmisi majandusest ja kutseala puudutavatest õigusaktidest. Tunda tuleb tööohutus-, töötervishoiu- ja ettevaatusnõudeid. Peale selle võiks teleoperaator orienteeruda meediaajaloos ja TV-programmide žanrites, teada tuleks TV-programmi tootmise põhitõdesid ja praktikat.

  Operaatoril on töötamiseks tarvis head kompositsiooni- ja valgustunnetust ning värvitaju. Peale meelelise tunnetuse tuleb valgust ka teoreetiliselt tunda, et osata seadmeid õigesti sättida. Teada tuleb pildi ja heli salvestamise põhimõtteid ja erinevate kaameratüüpide ehitust ning osata töövahendeid ohutult transportida. Töös aitab edasi oskus võtteplatsil tööd suunata, juhendada.

  Operaatorilt eeldatakse kindlat kätt ja tasakaalutunnetust. Eriti läheb seda vaja näiteks töötamisel steadicam’iga ehk sellise kaameraga, mis on kinnitatud operaatori keha külge ja mille pildikvaliteet oleneb tema liikumisest.

  Operaator peaks olema vastupidava vormiga, et keskkonnamuutustes toime tulla. Vaja läheb head stressitaluvust. Töö eeldab palju suhtlemist teiste inimestega ja paindlikku meeskonnatööd. Oma tööd ja aega tuleb osata hästi planeerida, sest kavandamise täpsusest ja kokkulepetest kinnipidamisest oleneb ka teiste saate valmimisel osalevate inimeste töö sujuvus.

  Kannatlikkus, rahulikkus ja otsustusvõime on väga olulised, sest tihtilugu on just operaator see, kes sisendab kindlustunnet kogu võttegrupile. Vajalik on pidev enesetäiendamine, et olla kursis tehnika kiire arenguga.

  Teleoperaatori ametile on loodud kutsestandard, mille taotlemise ja hankimisega tõestab operaator enda oskusi ja teadmisi. Lähemalt kutsestandardi ja süsteemi kohta uuri Kutsekoja kodulehe teleoperaatori alamlehelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Operaatorilt oodatakse eelkõige oskusi ja seda on kõige lihtsam saavutada kõrgharidust omandades. Otsi sobivat õppeasutust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Mõnikord aga piisab heaks operaatoriks saamiseks suurest huvist selle ala vastu ja loomupärasest loovusest. Igal juhul tuleb aga kasuks operaatori või mõne lähedase eriala, nagu fotograafia õppimine. Vahel õpivad operaatorid oma tööd ka vanematelt kolleegidelt ja omandavad tööpeensused aastatega.

  Operaatoritele korraldavad koolitusfirmad küll koolitusi, kuid küllaltki harva. Tavaliselt puudutavad koolitused alusteadmisi.

  Üldhariduskoolis tasub tulevasel operaatoril pöörata tähelepanu loomingulisust arendavatele õppeainetele, nagu kunstiõpetus. Ära tasub füüsika hoolas õppimine, et mõista optilisi süsteeme. Tasuks osaleda ringides ja vabaajategevuses, kus tuleb kaaslastega suhelda ja koostööd teha, sest see on operaatori tööst tähtis osa. Lisaks annab hea stardipositsiooni osalemine noortele mõeldud filmiprojektides, kus saab ise amatöörina kaameraga kätt proovida.

 • Töövõimalused

  Teleoperaator võib töötada televisioonistuudiotes või ettevõtetes, kes loovad tele- ja/või videotoodangut. Võimalik on siirduda ka näiteks filmimaailma, kuid see nõuab mõningast ümberharjumist, sest tele- ja kinofilmide filmimine on mõnevõrra erinev. Operaator võib ka vabakutselisena projektitööd teha.

  Teleoperaator võib kogenuna tõusta karjääriredelil ettevõttes oma ala juhiks või näiteks õpetada oma oskusi noortele kolleegidele.

 • Sissetulek, soodustused

  Teletegija töötasu oleneb peamiselt sellest, millega ta täpsemalt tegeleb – kas tegemist on projekti- või lepingulise tööga. Tavaliselt sõltub palk kokkuleppest tööandjaga.

 • Lisateave

  Teleoperaatoritele annab kutse Eesti Rahvusringhääling.

  Eesti Ringhäälingute Liit on valitsusväline mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri.

  Kutsekirjeldus on valminud 2012. aastal koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga.

 • Lähedased ametid

  Filmioperaator

  Fotograaf

  Montöör

  Valgustaja