Teetöölised ja teetöömasinate juhid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Teetöölised ja teetöömasinate juhid ehitavad, remondivad ning hooldavad teid.
  • Töö toimub aasta ringi väljas.
  • Töö eeldab head füüsilist tervist ja vastupidavust.
 • Töö iseloom

  Teetöölised ja teetöömasinate juhid teevad teehoiutöid. Nad tegelevad teehoolduse, säilitusremondi (hooldusremondi) ja teede uusehitusega. Nende ülesanded võivad olla teede ja platside asfalteerimine, kaeve- ja pinnasetööd, metsateede ehitus, teetöömasinate juhtimine, liiklusmärkide paigaldamine ning teehooldus, nagu aukude remont ning talvel lumetõrje.

  Teetöölised ja teetöömasinate juhid võivad töötada liikurmasinajuhi, asfalteerija ning teetöölisena.

  Liikurmasinajuhid töötavad tee-ehitus- ja teehooldusmasinatega, milleks võivad olla pinnase- ja asfaldirullid, pinnasetihendajad ja -stabiliseerijad, freesid, teehöövlid, laoturid jt.

  Asfalteerijad teevad tee-ehitusobjektidel asfalteerimistöid.

  Teetöölised on teetööde abitööjõud, kelle ülesanded võivad oleneda sellest, kas tegemist on teehooldustööde või uusehitusega. Nende tööks võib olla äärekivide ja liiklusmärkide paigaldamine, liikluse korraldamine, asfaltkatte paigaldamisel abitööde tegemine jms.

  Teetööliste ja teetöömasinate juhtide tööd korraldab objektijuht. Uute teede ehitus ja olemasolevate rekonstrueerimine toimub teedeala projekteerimis­firmade tehtud tööprojektide alusel.

 • Töökeskkond

  Teetöölised ja teetöömasinate juhid töötavad aasta ringi välitingimustes. Tööd võivad raskendada äärmuslikud ilmastikuolud (äike, tormid, üleujutused, tuisud, õhutemperatuuri järsk tõus ja langus jne). Mõni töö, näiteks asfaltkatte ja kaevuluukide paigaldamine, samuti liikluskorraldusvahenditega tegelemine, eeldab ka füüsilist vastupidavust. Tolmu, liiklusmüra ja rohkete mehhanismide tõttu teel võivad tööolud olla ohtlikud.

  Ametlik tööaeg on 40 töötundi nädalas. Kuna teede ehitamine ja rekonstrueerimine on enamasti hooajaline (maist oktoobrini), võivad suvel tööpäevad kujuneda ka pikemaks. Samuti oleneb paljude tööde tegemine ilmastikust, mistõttu tuleb vahel tööl olla nädalavahetustel, linnatänavaid remontides ja hooldades ka öösiti. Töö võib toimuda ka vahetustega.

  Tööde tegemisel kasutatakse tänapäeval palju väikemehhanisme, elektriseadmeid, käsitööriistu ja teedeehitusmasinaid: ekskavaatorid, buldooserid, greiderid, asfaldifreesid ja asfaldilaoturid. Koostöö koordineerimiseks kasutatakse operatiivsidevahendeid.

  Töötajatele on ette nähtud spetsiaalne tööriietus ja ohutuse tõttu on kohustus kanda erivesti.

  Töö ei sobi inimesele, kes on teedeehitusel kasutatavate sideainete (nt bituumen) vastu allergiline.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Teetöölise ja teemasina juht peab:

  • tundma liiklusseadust ja -ohutust;
  • oskama kasutada erialasõnavara;
  • tundma teekatteliikide, pinnase ja materjalide omaduste ning töötlemisviiside elemente ja teedega kaasnevaid rajatisi (truubid, ristmikud jne), maanteevõrku, maanteede liiklussagedust ja nende seisundi hindamise meetodeid;
  • oskama rakendada teedeehituse tehnoloogiaid ja ehitusmaterjale;
  • oskama teedeehituses kasutada teedeehitusmaterjale ja sideaineid;
  • tundma teedemasinate liigitust ja otstarvet teedeehituses ja -hoolduses, nende põhi- ja lisatööseadmete otstarbekust, töötsükli, hooldamise ja seadistamise põhimõtteid;
  • oskama käsitseda väikemehhanisme (elektriseadmed ja käsitööriistad);
  • oskama lugeda skeeme ja koostada lihtsamaid eskiise;
  • tundma töötervishoiu- ja tööohutusnõudeid.

  Teetöömasinate juht peab lisaks tundma teedeehituses kasutatavaid masinaid – teerull, teehöövel, laadur, ratastraktor – ning oskama neid kasutada. Teetöömasina juhina töötamise eeldus on ka juhiluba (eelistatuna C-kategooria juhiluba või traktoristi kutse).

  Teetööde tegijad peavad olema hea tervisega ja suutma viibida aasta ringi välistingimustes. Isikuomadustest tulevad kasuks pingetaluvus ja kohanemisvõime. Kuna töö on vastutusrikas, on vajalikud täpsus ja kohusetunne. Tegemist on meeskonnatööga, mistõttu tuleb olla koostöövalmis ja osata suhelda. Vajalik on hea kuulmine, silmamälu ja koordinatsioon.

  Teedeehitaja kutsestandardid.

 • Haridus ja väljaõpe

  Teedeehitust ja teetöömasinate juhtimist saab õppida nii põhi- kui ka keskhariduse baasil kutseõppeasutustes.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Töötamise eeldus on põhiharidus. Sageli toimubki teetööliste väljaõpe ettevõttes kohapeal. Asfalteerimist saab õppida ka kogenenumate töötajate juhendamisel ning uute masinate kasutusvõimalusi tutvustavad enamasti teetöömasinate edasimüüjad.

  Üldhariduskooli õppeainetest toetab teetööliste ja -töömasinate juhtide tööd reaalainete tundmine.

 • Töövõimalused

  Teetöölised ja -töömasinate juhid leiavad tööd teede ehituse, remondi ja hooldusega tegelevates ettevõtetes.

  Kuna teetööd on hooajalised ning suvel on rohkem tööd kui talvel, siis kasutatakse palju ajutist tööjõudu. Samas on see hea võimalus juba õpingute ajal töötamiseks.

  Kõrgkoolis õpinguid jätkates võib edasi õppida objektijuhiks.

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu suurus oleneb paljuski tööle soovija tee-ehituslikest eelteadmistest ja töökogemusest. Palk võib hooajati erineda, st olla suvel suurem ja talvel väiksem.

  Töötasule võib lisanduda tulemustasu ning mõned ettevõtted pakuvad lisapuhkusepäevi, soodsamat toitlustust, sportimisvõimalusi. Samuti võib olla korraldatud transport objektile minekuks ja sealt tulekuks.

 • Lisateave

  Töö on osaliselt võrreldav teistes ehitusvaldkondades töötavate ehitustööliste tegevusega.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Asfaldiliiduga.

 • Lähedased ametid

  Üldehitustööline

  Mäetööline. Mäetööline kaevab ja kaevandab. Tema põhieesmärk on maavarad maapõuest kätte saada. Tänu mäetöölisele saavad elektrijaamad põlevkivi ning ehitusettevõtted liiva, killustikku ja lubjakivi. M&a...

  Loe täpsemalt »