Teatri tehnilised töötajad

Prindi Teatri tehnilised töötajad
 • Olulised momendid

  • Teatri tehnilised töötajad aitavad luua etenduse tarbeks ideest tegelikkuse, näiteks valmistades ja püstitades dekoratsioone või andes näitlejale rolliks ettenähtud väljanägemise.

  • Lavastustöötajate töökoht on üldjuhul teatri siseruumid.

  • Head spetsialistid töötavad oma ametikohal aastaid ja sageli mitmes töökohas korraga.

 • Töö iseloom

  Teatri tehnilised töötajad on taustajõud, kelle ülesanne on tagada etenduse sujuv toimimine.

  Lavastustöötajad jagunevad järgmiselt.

  1. Etendust ettevalmistavad töötajad.

  • Dekoratsiooniala töötajad (dekoraatorid, butafoorid, tislerid, konstruktorid metallilukksepad valmistavad lavakujunduselemente, parandavad ja uuendavad neid. Nad peavad oskama lugeda kavandeid ja täitma täpselt etteantud juhiseid, tundma erinevaid materjale ja nende kasutamisvõimalusi.
  • Kostüümiala töötajad (juurdelõikaja, õmbleja/rätsep, kingsepp, kübarategija, dekoraator, kostüümivärvija) kavandavad ja valmistavad näitlejatele lavastuseks vajalikke kostüüme.
  • Valguskunstnik on loometöötaja, kes loob lavastusele originaalse valguskujunduse.

  2. Etendust teenindavad töötajad.

  • Lavatehnilised töötajad (puldioperaator, lavameister, lavatööline) juhivad lavadekoratsioonide monteerimis- ja demonteerimistöid valmistatud eskiiside ja lavaplaani järgi. Nad koordineerivad samuti kõiki lavadekoratsioonide vahetus- ja liikumisprotsesse etenduse või proovi ajal ning vastutavad nende toimingute korrektse läbiviimise eest. Tänapäeval juhitakse lavatehnikat arvuti abil, mistõttu on vaja tunda vastavat tarkvara.
  • Rekvisiitorid vastutavad, et kõik etenduses kasutatavad rekvisiidid on laval täpselt paigas.
  • Grimeerijate ja jumestajate töö eesmärk on toetada visuaalselt karakteri loomist, anda näitlejale rolliga kooskõlas olev isikupärane välimus.
  • Valgustusala töötajad (valgusmeister, -kujundaja, -operaator, valgustaja) kavandavad koostöös lavastajaga kogu etenduseks vajaliku valgustuse ja tagavad, et see oleks täpselt paigas ja toimiks kogu etenduse ajal.
  • Helindusala töötajad (helioperaator, -tehnik, -kujundaja) tagavad etendusel kasutatava helitehnika laitmatu toimimise.
  • Inspitsendid ehk etenduse juhid koordineerivad kogu etenduse tehnilist poolt.
  • Kostümeerijad hoolitsevad kostüümide korrashoiu eest ja vastutavad, et kõik kostüümid on etenduse ajaks õiges kohas.
 • Töökeskkond

  Lavastustöötajad tegutsevad üldjuhul teatri siseruumides.

  Lavastust ettevalmistavatel inimestel on tavaliselt kaheksatunnine tööpäev, sest nad ei ole seotud otseselt etenduste ajaga.

  Lavastust teenindavate inimeste töö aga toimub sageli etenduse alguses ja selle ajal, mis tähendab, et töötama peab ka õhtuti ja nädalavahetustel.

  Suviti, kui teatrid teevad etendusi vabas õhus, tuleb olla valmis pikemaajaliseks tööks ka väljaspool teatrimaja.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Kõigi lavastustöötajate vajalikud isikuomadused:

  • korrektsus,
  • täpsus,
  • loovus,
  • ruumiline kujutlusvõime,
  • otsustus- ja vastutusvõime,
  • pingetaluvus,
  • koostöövalmidus.

  Töös vajalikud oskused:

  • lavastust ettevalmistavad töötajad: maalimine, joonistamine, joonestamine, plastiliste vormide tegemine, konstruktsioonide valmistamine;
  • kostüümiala töötajad: juurdelõikamine, modelleerimine, õmblemine;
  • lavastust teenindavad töötajad:
   • lavameistrid: lavatehnika, mehhaaniliste ja elektritööriistade kasutamine, ohutustehnika;
   • valgusmeistrid: valgustehnika, elekter, ohutustehnika;
   • helimeister: helitehnika, elekter;
   • kostümeerija: riiete hooldamine, kiire reageerimine, algteadmised kostüümiajaloost;
   • grimeerija: jumestamine, vormi- ja värvitaju, karvlisandite (parukad, vuntsid jms) kasutamine, kostüümiajalugu.
 • Haridus ja väljaõpe

  Paljud lavastustöötajad (helimeister, rätsep, grimeerija jt) on oma eriala omandanud õppeasutuses ja läbinud hiljem teatrialase täienduskoolituse.

  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias saab õppida valguskujundajaks, dekoraatoriks-butafooriks, multimeediaspetsialistiks ja lavastuskorraldajaks. See on ainus õppeasutus Eestis, kus antakse teatriõpet.

  Üldhariduskoolis peavad tulevased teatri tehnilised töötajad pöörama eritähelepanu tööõpetusele, kunstiõpetusele ja teistele käelist tegevust arendavatele tegevustele. Kindlasti tuleb kasuks kunstikoolis käimine.

 • Töövõimalused

  Nõudlus teatri tehniliste töötajate järele on suur. Head spetsialistid töötavad oma ametikohal aastaid ja sageli mitmes töökohas korraga.

  Kõik lavastust teenindavad töötajad võivad peale teatri töötada ka filmitööstuses, televisioonis, kontserdiorganisatsioonides, tsirkuses ja suuremates reklaamibüroodes. Grimeerijad leiavad tööd ka ilusalongides, kostüümitöötajad õmblusfirmades ning dekoratsioonitöötajad puu- ja metallitööfirmades.

 • Sissetulek, soodustused

  Teatri tehniliste töötajate sissetulek oleneb sellest, kuidas on nende tööaeg kavandatud. Paljud teatri tehnilised töötajad töötavad ühes teatris kindlaksmääratud palga alusel. Samas töötab osa mitmel töökohal korraga ning töö on pigem projektipõhine.

  Kuna nõudlus teatri tehniliste töötajate järele on suur, siis on ka teenimisvõimalused küllaltki head.

 • Lisateave

  Eesti Teatriliit on kutseliste teatritegelaste liite, ühendusi, seltse jne koondav katusorganisatsioon, mille tegevuse eesmärk on Eesti teatrikultuuri hoida, arendada ja väärtustada ning selle tähtsust teadvustada, samuti teatrierialade ja oma liikmete loometegevust edendada.

  Lavatehnilistele töötajatele lähedased ametid on ehitaja ja laotööline. Grimeerijale lähedased ametid on juuksur ja iluteenindaja. Dekoraatoriala töötajatega sarnased ametid on kunstnik ja disainer. Kostüümiala töötajatele lähedased ametid on rätsep ja moedisainer.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiaga.

 • Lähedased ametid

  Laotööline

  Ehitaja