• Olulised momendid

  • Tarneahelajuht organiseerib tarneahela erinevate lülide vahel sujuvat koostööd, näiteks logistika juhtimine, lao korraldamine, ostutegevus jne.
  • See on rahvusvaheliselt nõutud amet.
  • Tarneahelajuhtimine sobib hästi nendele üliõpilastele, kellele ärikorraldus või ärijuhtimine on liiga „pehme” eriala ja tehnilised alad liiga insenerlikud.
  • Olulised isikuomadused on suhtlemisoskus, analüüsivõime ning pingetaluvus.

 • Töö iseloom

  Tarneahel on etapiviisiline tegevuste ahel, mille oskuslik juhtimine on vajalik sageli tootmis- ja kaubandusettevõtetes. Tarneahel koosneb logistika korraldamisest, ladustamise organiseerimisest, ostujuhtimisest jne.

  Sõnad tarneahel ning logistika käivad enamasti käsikäes, sest üks ilma teiseta tervikprotsessis toimida ei saa. Logistika on osa tarneahelast, eesmärk korraldada kaupade, teenuste ja informatsiooni liikumist sihtpunktist lähtepunkti.
  Tarneahelajuhi ja logistikajuhi amet on sageli väga sarnase tähendusega, sest tööülesanded on paljuski samasugused. Enamasti juhib aga logistikajuht tarneahela üht või kaht etappi (logistika, ladu), kuid tarneahelajuht kõiki etappe (logistika, ladu, ost, finants jne).
  Tarneahelajuht juhib tarneahelat kui tervikut, sh osakondade või etappide omavahelist tööd ning kaupade liikumise ja logistikaga seotud tegevusi ja protsesse tarnijast kuni lõpptarbijani ehk kliendini.
  Sageli on tarneahela- ja logistikajuhi töömaht määratud lähtudes ettevõtte suurusest. Suuremates ettevõtetes töötavad korraga nii tarneahelajuht kui ka logistikajuht, väiksemates on ka logistikajuhi ülesanded tarneahelajuhi kanda.

  Peamised tööülesanded on:
  • Töötada välja ja viia ellu tarneahela plaan;
  • Luua, planeerida ning juhtida meeskonda lähtudes strateegiast;
  • Teha koostööd ja suhelda sise- ja välispartneritega, sh luua partnerite võrgustik;
  • Tarneahela finantsjuhtimine ning oskuslik ja säästlik majandamine;
  • Korraldada kaupade transporti ja ladustamist;
  • Prognoosida kaupade nõudlust ning juhtida varusid.

  Väga oluline on organiseerida tarneahela lülide sujuvat koostööd, planeerida tootmist, läbi rääkida lepingupartneritega, otsida tootmismahtude kasvuvõimalusi ning lahendada probleeme, juhtida inimesi.

  Töö võib olla väga erinev sõltuvalt sellest, kus asuvad tarnepartnerid. Kaubad ja tooted saabuvad kogu maailmast. Sageli peab tarneahelajuht tundma nii mere-, maantee- kui ka raudteetranspordi eripärasid, nõudeid ja võimalusi, sest peale kauba sihtpunkti jõudmise on oluline ka transpordi maksumus ja kiirus.

 • Töökeskkond

  Tarneahelajuht töötab enamasti kontoris, kasutades tavapäraseid bürootöövahendeid, mitmesuguseid kommunikatsioonitehnikaid, kontori- ja valdkonnaspetsiifilist tarkvara.

  Kuna tänapäeval on tootmis- ja kaubandusettevõtted väga tihedalt seotud välispartneritega, võib ette tulla pikaajalisi töölähetusi välisriikidesse.

  Töö võib olla periooditi väga pingeline (perioodid on seotud ettevõtte tegevusvaldkonna või tarnitavate toodetega, näiteks kasvab enne jõule maiustuste müük, mis tähendab kiiremaid aegu ka vastava toote tarnijatele/logistikaettevõtetele/importijatele).

   

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Tarneahelajuhi töös on ennekõike oluline tunda logistikat ning selle toimimise põhitõdesid.
  Kindlasti on oluline analüüsivõime, et selgitada mitmesuguste tegevuste ja projektide vajadusi ning selleks kuluvate ressursside hulka. Analüüsivõimet on vaja ka tarneahela plaani väljatöötamiseks.
  Ta peab suutma orienteeruda väga hästi ka finantsküsimustes, sest töö eeldab rahaliste vahendite planeerimist ettevõttele kõige kasulikumal moel.
  Ta tunneb ostujuhtimise aluseid, oskab pidada tulemuslikke läbirääkimisi tarnijatega, valdab tarnijate auditeerimise ning hindamise tehnikaid ja oskab kasutada vastavat tarkvara tarnijate haldamisel.

  Selles ametis ei ole niivõrd oluline üks kindel oskus, vaid paljude omaduste ja oskuste kombinatsioon. Näiteks on tarneahelajuhi töös väga olulised isikuomadused suhtlemisoskus ja pingetaluvus. Suhtlemisoskus loob väga suured eelised, et saavutada partneritega häid kokkuleppeid nii hinnas kui ka tingimustes, pingetaluvus on vajalik selleks, et kiiretes olukordades teha õigeid ja kaalutletud otsuseid, sest kiire tempo on logistikas tavapärane.
  Enamasti juhivad tarneahelajuhid ka oma meeskonda, mistõttu peavad olema teadmised meeskonna tulemuslikuks juhtimiseks.
  Olulised isikuomadused on veel
  • sihikindlus
  • otsustusvõime
  • juhtimisjulgus
  • süsteemsus
  • orienteeritus tulemusele ja kvaliteedile
  Enamasti on tarneahelajuhi töös vaja ühe või enama võõrkeele oskust, sest tootmis- ja kaubandusettevõtted teevad tihedat koostööd välisriikidega.
  Tarneahelajuht peab orienteeruma oma valdkonna õigusaktides ning omama ülevaatlikke teadmisi (kassa-) lao- ja transpordi IT-lahenduste valdkonnas.

 • Haridus ja väljaõpe

  Töö eeldab kõrgharidust, näiteks bakalaureuse- või magistrikraadi majanduse, logistika, tehnika, tootmise, ettevõtluse või ärijuhtimise valdkonnas. Õppimisvõimalusi saab otsida kõrgkoolide õppekavade andmebaasist. Alates 2013. aastast õpetatakse Eestis esmakordselt tarneahelajuhi eriala magistriõppes.

  Peale hariduse on väga olulised töökogemused, eelistatult logistika vallas, ning juhtimiskogemused.

  Kuna tarneahela juht teeb koostööd teiste riikide partneritega, on kindlasti oluline osata võõrkeeli. Enamasti saab tööturul hakkama inglise keelega.

  Üldhariduskoolis on soovitatav noorel eriti tähelepanu pöörata keelte õppimisele, matemaatikale ning arvutiõpetusele, sest nende ainetega seotud oskused on tulevikus tarneahelajuhi töös väga tähtsad.
  Tarneahelajuhi kutsestandardit väljastab Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing.

  Selles töös on oluline täiendada end pidevalt nii logistika kui ka isikuomaduste valdkonnas, näiteks meeskonna juhtimine, logistika korraldus, ostujuhtimine, läbirääkimiste pidamine jne.

 • Töövõimalused

  Tarneahelajuhid töötavad enamasti logistikaettevõtetes, mida tänapäeval on võrdlemisi palju. Tarneahela juhtimise õppetooli hoidja Hele Hammer on öelnud, et "Ühtegi majandustehingut ei saa teha ilma logistikata," *(Tallinna Tehnikaülikool 2012), ehk tööpõld on selles valdkonnas lai.

  Tarneahelate juhtimist peetakse maailmas üheks kõige populaarsemaks erialaks, sest nende spetsialistide järele on pidevalt suur nõudlus.

  Sageli alustavad logistikaettevõtetes noored tööd nii komplekteerijate, logistikute kui ka vahetusevanematena, liikudes edasi logistikjuhiks ja miks mitte ka tarneahelajuhiks. Tervikprotsessi tundmine algusest lõpuni on tulevasele tarneahelajuhile kindlasti eeliseks.
  Sarnased ametid:
  • Logistikadirektor/logistikajuht
  • Ostujuht
  • Laojuht

  Tarneahelajuhi näol on tegemist tippjuhiga, kelle isikuomadused ja oskused on paljuski multifunktsionaalsed ehk vastavate juhtimiskogemustega juhid ei ole sageli hinnatud tippjuhid ainult logistikas, vaid ka teistes valdkondades.

   

 • Sissetulek, soodustused

  Enamasti annab ettevõte tarneahelajuhile ka sõiduvahendi, arvuti ning telefoni. Ta viibib sageli välislähetustel ning koolitustel ka välisriikides.

 • Lisateave

  Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing
  Ühingu tegevuse peamine eesmärk on arendada ostu- ja tarneahelate juhtimise professionaale ning kasvatada selle kaudu Eesti majanduse konkurentsivõimet. Eesti Ostu- ja Tarneahelate Juhtimise Ühing on ühtlasi tarneahelajuhi kutsestandardi väljastaja.

  Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon (ELEA)
  ELEA on rahvusvahelise ekspedeerimisega ja logistikateenuste pakkumisega tegelevate juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Organisatsiooni eesmärk on esindada ja kaitsta liikmete ühiseid tööalaseid huve, vältida ebaausat konkurentsi ja aidata kaasa oma valdkonna õigusaktide väljatöötamisele ning sellekohase info levikule.

  Fotod: tarneahelajuhi ülesanded / tegevused (supply chain management); sxc.hu
  Video: Miks õppida logistikat?

  Kirjeldus on koostatud 2013. a koostöös Itella Logistics OÜ-ga – Matto Hanno ja HAVI Logistics OÜ – Roger Allas

  *Tallinna Tehnikaülikool, Logistikainstituut: Tarneahela juhtimise õppesuund. (2000). URL (kasutatud mai 2013)

 • Lähedased ametid

  Ostujuht

  Laojuhataja

  Logistikajuht