Tantsuspetsialistid

Prindi Tantsuspetsialistid
 • Olulised momendid

  • Tantsuspetsialistide töö on loominguline.
  • Tantsuspetsialistid oskavad ise tantsida, kuid suudavad oma oskusi ka teistele edasi anda.
  • Tantsimine nõuab suurt füüsilist ja emotsionaalset pingutust.
  • Ettevalmistus tantsija elukutseks algab noorelt.
 • Töö iseloom

  Tantsuspetsialistid töötavad loomingulisel alal. Nad juhendavad tantsuvaldkonna inimesi või arendavad tantsuvaldkonda. Töö tulemusena võib sündida esinemine, tantsuetendus või publikatsioon, kirjalik artikkel, teaduslik uurimistöö. Nendes tegevustes tantsuspetsialistide töö seisnebki.

  Tantsuspetsialisti töö on olemuselt sageli pedagoogiline.

  Tantsuspetsialistide hulgas võib eristada järgmisi ameteid.

  • Rahvatantsuspetsialist on asjatundja just rahvatantsu alal. Ta tunneb rahvatantsumustreid, mõtleb ise välja seadeid.

  • Kaasaegse tantsu spetsialist on keskendunud nimelt nüüdisaegsele tantsule.

  • Tantsija töö on tantsida sooloartistina või tantsutrupiliikmena kunstilistes ja meelelahutuslikes tantsulavastustes, projektides ning muusikavideotes.

  • Koreograaf-lavastaja mõtleb välja tantsulavastused, sammud ning õpetab need tantsijatele selgeks. Tema paneb tantsuetenduse kokku.

  • Tantsijaid õpetab ja koolitab tantsutreener. Tema võib juhtida laste ja täiskasvanute tantsurühma.

  Tegelikult võib keskenduda peaaegu ükskõik millisele tantsustiilile: ballett, moderntants, džäss, varietee, hiphop, võistlustants jne.

 • Töökeskkond

  Tantsuspetsialistid töötavad peamiselt siseruumides, tantsusaalides, teatrites. Kuna tantsijaid tuleb juhendada, on töö liikuv ja füüsiliselt nõudlik.

  Tantsuinimeste esmane töövahend ongi nende keha. Seega tuleb tantsuasjatundjatel oma keha eest hoolitseda. Ettevaatlik tuleb olla traumade suhtes, mis võivad juhtuda näiteks keeruliste ja akrobaatiliste tantsuseadete õppimisel vms. Väiksemad tervisehädad tuleb korralikult välja ravida, et ei tekiks tõsisemaid tagajärgi.

  Sageli viivad ettevõtmised tantsuspetsialiste erinevatesse tantsusaalidesse nii kodumaal kui ka võõrsil. Sel juhul tuleb kohaneda erinevate töö- ja lavatingimustega. Töö on enamjaolt vaheldusrikas, sest töötatakse igasuguste projektidega.

  Tantsijad kannavad etendustel enamasti esinemisriideid, kostüüme. See oleneb täpsemalt tantsustiilist. Näiteks rahvatantsija tantsib rahvariietes ja pasteldes, baleriinid kannavad varvaskingi jne.

  Tantsuspetsialistide tööaeg varieerub suuresti. Proove tehakse küllaltki erinevatel aegadel, peamiselt argipäeviti, aga ka nädalavahetustel. See oleneb käsilolevatest projektidest, trupi kokkulepetest, saali vabadest aegadest jne. Tööd võib ette tulla varahommikust hilisõhtuni. Etendused toimuvad tavaliselt õhtuti pärast tavapärase tööpäeva lõppu.

  Tantsijate karjäär on seotud nende eluaastatega. Tantsijad saavad riiklikku pensioni pärast 20 aasta pikkust tööstaaži. Enamik tantsijaid jätkab tantsuvaldkonnas õpetaja, treeneri või tantsuspetsialistina. Koreograafidel, tantsujuhtidel ja -õpetajatel vanusepiirangut ei ole.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Tantsuspetsialistide eriala on loominguline ja kultuurne. Nad tunnevad tantsuajalugu, -termineid, ‑kirjeldusi ja -stiile ning muusikat, oskavad improviseerida. Tantsuspetsialistil on ka praktiline tantsuoskus – nad peaksid oskama ise tantsida.

  Lisaks peaksid tantsuspetsialistidel olema teadmised inimese anatoomiast ja füsioloogiast, algteadmised esmaabist. Tantsuspetsialistidel tuleks tunda töötervishoidu ja kutsealaga seotud õigusakte, näiteks autoriõiguse seadust.

  Õpetamisega tegelevatel tantsuspetsialistidel peaksid olema teadmised pedagoogikast, psühholoogiast, tantsutreeningute läbiviimisest.

  Lavastavad tantsuspetsialistid orienteeruvad ka lavatehnoloogias, tunnevad algtasemel valgustus- ja helikunsti.

  Tantsuspetsialistideks sobivad loovad isikud. Siiski tuleks olla piisavalt aktiivne ja võimekas asjaajamises, kasutades ära korraldamisoskust ja teadmisi organisatsioonikäitumisest. Keeleoskus muudab töö lihtsamaks.

  Tantsuspetsialistidele annab eelise meeskonnatööoskus, nad peaks suutma leida juhendatavate ja partneritega ühise keele. Tantsuspetsialistidelt eeldatakse oskust distsiplineerida ning vastutustundlikkust ja järjekindlust. Tantsijatele tuleb kasuks lavasarm, mis nende etteaste särama paneb.

  Tantsuspetsialistid peaksid suutma taluda nii füüsilist kui ka vaimset koormust. Hea tervis on väga vajalik. Tantsijad on üldiselt väga heas kehalises vormis. Töö võib nõuda ka painduvust, suutlikkust teha iluvõimlemiselemente.

  Tantsuspetsialistid saavad taotleda kutsestandardit, mis näitab asjatundja oskusi ja võib tööotsinguil kasuks tulla. Uuri lähemalt kutsestandardi süsteemi ja nõuete kohta tantsuspetsialisti alamlehelt Kutsekoja kodulehel.

 • Haridus ja väljaõpe

  Tantsuspetsialistilt eeldatakse ennekõike suurt asjatundlikkust ja kogemust tantsumaailmas. Haridus on aga igal juhul kasuks. Otsi sobivat kõrgkooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Kasuks tuleb pidev enesetäiendamine ja -arendamine, tantsuvaldkonnaga kursis olemine. Osaleda tasuks profitantsijate töötubades, mida korraldavad tantsuagentuurid. Töötube on ka tantsutreeneritele.

  Üldhariduskoolis tasuks tantsuhuvilistel hoolikalt osaleda kehalise kasvatuse tundides ja psühholoogias. Mida varem hakata tantsuga tegelema, seda kasulikum. Seega tasuks osaleda mitmesugustes tantsuringides.

 • Töövõimalused

  Tantsuspetsialistid leiavad tööd nii avalikus kui ka erasektoris. Palju tantsuspetsialiste, koreograafe ja balletitantsijaid töötab teatrites. Töötakse ka tantsustuudiotes ja -agentuurides. Rahvatantsuspetsialistid saavad kollektiive juhendada haridus- ja kultuuriasutustes.

  Tantsuspetsialistel on võimalik ka kollektiiviga koos pühenduda tantsuvõistlustele. Erinevate tantsustiilide viljelejatele korraldatakse palju võistlusi välismaal, aga ka Eestis.

  Tantsuspetsialistidel on karjäärisiseselt mitmekülgsed võimalused. Nad võivad kätt proovida treenerina või end proovile panna ka ettevõtluses, avades näiteks oma tantsuklubi. End pedagoogiliste teadmistega täiendanud kõrgelt haritud tantsuspetsialist võib siirduda ka kõrgkooli õpetama tantsijaid, koreograafe.

 • Sissetulek, soodustused

  Kutselistes teatrites töötavad tantsijad on palgal lepingu alusel. Nende töötasu oleneb staažist ja kvalifikatsioonist. Kindel kuupalk on haridus- ja kultuuriasutustes töötavatel tantsupedagoogidel, ringijuhendajatel. Eratantsustuudiotes on tantsijate tasu seotud esinemiste arvu ja kohaga.

 • Lisateave

  Profitantsijaid Eestis ühendab Eesti Kutseliste Tantsijate Liit.

  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti õppekava etenduskunstide õppekavade lehel.

  Tantsuõpetajaid ühendab Eesti Tantsuhariduse Liit.

  Võistlustantsu treeneri kutset väljastab tantsusportlasi ühendav Eesti Tantsuspordi Liit.

  Klassikalise balleti eriala riiklikus õppekavas on märgitud, mida balletitantsijad väljaõppes omandavad.

  Tantsuspetsialisti töö eeldab muu hulgas loomingulisust, erialast andekust, füüsilist võimekust ja head suhtlemisoskust. Tantsuspetsialistide tööga sarnanevad ametid on muusikali-, ooperi-, operetiartisti, iluvõimleja ja treeneri ametid.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiaga.

 • Lähedased ametid

  Treener. Treener töötab spordiala juhendajana. Treener peab põhjalikult tundma spordiala, kus ta tegutseb, ning oskama neid teadmisi ka õpilastele jagada. Treeneri töö on väga liikuva loomuga, põnev ja vaheldusrikas.

  Loe täpsemalt »

  Ooperiartist

  Iluvõimleja

  Operetiartist

  Muusikaliartist