TV-programmide tegijad: operaatorid, valgustajad, helirežissöörid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Televisioonitöö on olemuselt meeskonnatöö.
  • Kogemused omandatakse tavaliselt praktilise töö käigus.
  • Vajalikud on tehniline võimekus, kujutlusvõime ja loovus.
 • Töö iseloom

  Kuigi vaatajale võib vahel tunduda, nagu telesaate tegija oleks vaid saatejuht, on produktsiooni valmimise taga üldjuhul suur meeskond. Operaatorite, valgustajate ja helirežissööride töö moodustab tähtsa osa terviku valmimisest. Suuresti on just nende kätes, kuidas mõjub teleprogramm visuaalselt ja heliliselt. Nemad panustavad, et telesaated ja -projektid oleksid eelkõige tehniliselt ja visuaalselt kvaliteetsed.

  Teleprogrammide valmimisele panevad teiste seas käe külge järgnevad ametimehed.

  Teleoperaatorid võtavad programmi kaameraga üles, vastutades salvestatava materjali loome- ja tehnilise kvaliteedi eest. Operaatorid töötavad tihedas koostöös ülejäänud meeskonnaga.

  Peaoperaatorid tutvuvad režiistsenaariumi, võtteplaani ja vajaduse korral võtteplatsidega ning määravad kindlaks, kuhu paigutada kaamerad ning millist optikat ja valgustehnikat tööks on tarvis.

  Valgustajate töö eesmärk on tagada teleprojektile professionaalne valgusrežii, teha teleekraanile toodav sündmus nähtavaks. Neil tuleb leida parim lahendus valgustuse kvaliteetseks esitamiseks. Selleks valivad nad sobiva valguse paigutuse, tugevuse, efektid ja värvilahenduse. Kui tehniliselt on kõik paigas, juhivad nad oma valgust puldist.

  Helirežissööride töö eesmärk on tagada salvestuste ja otsesaadete kvaliteetne heliülekanne. Võimaluse korral tutvuvad nad enne salvestust stsenaariumiga, suuremate projektide puhul vaatavad ka salvestuspaiga üle. Helirežissöörid jälgivad, et helitrakt oleks korras ja heliülekanne oleks võimalikult kvaliteetne. Vajaduse korral osalevad nad ka salvestatud materjali töötlemisel montaažis.

 • Töökeskkond

  Teletöötajate töötingimusi iseloomustab suur vahelduvus. Töökohaks on paik, kus teleprogramme filmitakse ja tehakse. Selleks on sageli stuudio, aga ka keskkond vabas õhus, juhuslikus hoones – igal pool, kus saab filmida. Programme järeltöödeldakse tavaliselt stuudios ja selleks ettenähtud montaažiruumides.

  Teletöötajate tehnilisel kollektiivil tuleb kasutada palju tehnikat. Helirežissöörid töötavad helipuldiga. Teleoperaatorite töövahendid on telekaamerad ja lisaseadmed. Välisvõtetel kasutatakse sageli õlal kantavat kaamerat, millega töötamine võib olla füüsiliselt väsitav.

  Kehaliselt kurnav võib olla ka valgustajate töö, sest paigaldada tuleb oma töövahendeid: prožektoreid, lampe, kaableid jms. Valgustajatöö ei sobi neile, kellel on sügavad nägemis- või kuulmiskahjustused. Pidev võimendatud valguse käes viibimine võib aastatega inimese selle suhtes tundlikuks muuta.

  Teletöötajate tööaega on sageli raske täpselt määratleda. Kui saate salvestus toimub stuudiost väljas, käiakse töölähetuses ning tööpäevad võivad venida tavalisest pikemaks. Teletöötajate tavapärane tööpäev võib olla kohati küllaltki pikk, sest sageli salvestatakse saateid ühel päeval küllaltki palju. Töögraafik oleneb programmist või projektist – töötamist võib ette tulla nii nädalavahetustel kui ka pühadel.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Telesaadete tehniliselt tiimilt eeldatakse oma ala tundmist, olgu selleks pildi ja heli salvestamise põhimõtted, erinevate kaameratüüpide ehitus, heli- ja valgustehnika tundmine, oskus töövahendeid ohutult transportida jne. Kasuks tulevad teadmised fotograafiast ja videost.

  Osata tuleb töövahendeid ja mitmesuguseid aparaate ette valmistada, neid kasutada, nende eest hoolitseda ja kui tarvis, pisiremonti teha.

  Tunda tuleks tarvilikke õigusakte. Töökeskkonna ohutus ja -tervishoid on samuti tähtsad. Sealjuures tuleks tunda elektrisüsteemide loogikat ja ohutust.

  Telesaadete juures töötamine nõuab tegijatelt väga head meeskonnatöö- ja suhtlemisoskust, abiks on oskus teisi juhendada. Sellest hoolimata peaks oskama tööd teha ka iseseisvalt. Kasuks tuleb hea pingetaluvus ja kohanemisvõime. Vajalik on pidev enesetäiendamine, et olla kursis tehnika kiire arenguga. See eeldab õppimisvõimet ja motiveeritust. Töös on tarvis loomingulisust.

  Teleoperaatori, helindaja ja valgustaja erialale on loodud kutsestandard, mis tõestab töötaja oskusi ja omadusi ning võib töö leidmisel abiks olla. Lähemalt loe kutsesüsteemi ja standardite kohta Kutsekoja kodulehelt teleoperaatori, valgustaja, filmi ja televisiooni valgusmeistri ja helindaja alamlehelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Teleprogrammide tehniliselt meeskonnalt eeldatakse oma ameti head tundmist. Selleks tuleb omandada kõrg- või kutseharidus, kuid võimalik on õppida ka asjatundja käe all. Otsi sobivat õppeasutust Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist või kutsehariduse andmebaasist.

  Et teadmised värskena hoida, tasub osaleda erialakoolitustel, mida korraldavad õppeasutused.

  Üldhariduskoolis tasub tulevastel teletegijatel hoolega õppida loomeaineid, nagu kunstiõpetus, mis aitab arendada kompositsioonitaju. Samas tuleb kasuks hoolikas loogikaalade, näiteks füüsika õppimine, et tunda tehnikamaailma. Rõhku võiks panna ka suhtlemisõpetusele, huviringides või rühmatöödes osalemisele, et arendada meeskonnatöö oskust.

 • Töövõimalused

  Teleoperaatorid, valgustajad ja heližissöörid leiavad tööd rahvusringhäälingus, muudes televisioonistuudiotes või produktsioonifirmades, mis loovad tele- ja muud videotoodangut. Helirežissöörid saavad oma oskusi rakendada ka raadios ja teatris. Ka valgustajad töötavad teatrites.

  End tõestanud tehnilised töötajad võivad ka erinevate projektide juures töötada. Proovile võib end panna vabakutselisena.

  Teleoperaatorid, -valgustajad ja helirežissöörid võivad kogenuna tõusta karjääriredelil asutuses või ettevõttes oma ala juhiks või näiteks õpetada oma oskusi noortele kolleegidele.

  Enamasti saadakse esimene teletöö kogemus juba kõrgkoolis õppimise ajal praktika käigus. Neil tudengitel, kes end praktikal võimekana näitavad, on suuremad eeldused hiljem hea töökoht leida.

  Teleprogrammide tegijatele korraldatakse ka koolitusi, kuigi mitte väga sageli. Enamasti õpetatakse seal alusteadmisi.

 • Sissetulek, soodustused

  Teletegija töötasu oleneb peamiselt sellest, kas tegemist on projekti- või lepingulise tööga. Tavaliselt sõltub palk kokkuleppest tööandjaga.

 • Lisateave

  Eesti Ringhäälingute Liit on valitsusväline mittetulundusühing, mis edendab rahvuslikku ringhäälingukultuuri.

  Teleoperaatoritele annab kutse Eesti Rahvusringhääling.

  Valgustaja kutset väljastab Eesti Teatriliit.

  Teleoperaatorite, valgustajate ja helirežissööride tööga sarnanevad ametid, mis nõuavad loomingulisust, tehnika tundmist ja sellega toimetulekut: filmioperaator, fotograaf, teatri valgusmeister. Sarnased ametid on ka raadios ja filmitootmises.

  Kutsekirjeldus on valminud 2012. aastal koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga.

 • Lähedased ametid

  Filmioperaator

  Fotograaf

  Teatri valgusmeister