Stjuuard/stjuardess

Prindi
 • Olulised momendid

  • Stjuardessid ja stjuuardid saadavad inimesi lennureisidel, kus nende töö on tagada reisijate ohutus nii õhus kui ka maal ning neid teenindada.
  • Stjuardessitööle on iseloomulikud sage kohamuutus ja ebaregulaarne tööaeg.
  • Väljaõpe toimub tavaliselt lennufirmas kohapeal.
 • Töö iseloom

  Stjuardessid ja stjuuardid ehk lennuteenindajad töötavad lennunduses ja abistavad reisijaid lennureisi ajal. Nende põhitöökohustus on tagada reisijate ohutus õhus ja maal. Samuti tegelevad nad reisijate teenindamisega. Nad püüavad teha lennuki pardal olemise reisijaile võimalikult ohutuks, mugavaks ja nauditavaks.

  Igal lennuki salongipersonali liikmel on lennu ajal oma kindlad tööülesanded, mis tavaliselt jaotatakse enne igat lendu stjuardesside/stjuuardite vahel. Igas lennusaatjate meeskonnas on üks vanemstjuardess või -stjuuard, kes vastutab kogu reisijate salongis toimuva eest ning raporteerib lennuki kaptenile, kes vastutab lennuohutuse eest.

  Lennureisi ajal on stjuardessi ja stjuuardi töökohustused järgmised:

  • tervitada lennureisijaid nende õhusõidukisse sisenedes ja teenindada/abistada neid kogu reisi vältel;
  • peale lennukiuste sulgemist demonstreerida reisijatele, kuidas kasutada ohu korral päästevesti ja hapnikumaski ning kuidas kinnitada turvavööd ja lugeda ohutuskaarti;
  • jaotada tutvustusmaterjale lennuteenust pakkuva ettevõtte kohta;
  • jagada välja tekke, patju jms, ennekõike lastele;
  • serveerida reisijatele tellitud (või reisijaklassi järgi määratud) toit ja joogid;
  • osutada vajaduse korral meditsiinilist esmaabi;
  • vastata reisijatele lennufirma lennutegevust puudutavatele küsimustele;
  • müüa sky-baari ja pardapoe kaupa;
  • arveldada klientidega ja vastutada oma lennu kassapidamise korrasoleku eest;
  • pärast reisijate lahkumist korrastada lennuki salong: korjata kokku taara, seada korda istmed jm;
  • tegutseda ohuolukorras või õnnetuse puhul olukorrale vastavalt.

  Võimalikes ohuolukordades või õnnetuse puhul tegutsevad stjuardessid/stjuuardid firmas kehtestatud reeglite järgi, kasutades väljaõppel omandatud teadmisi-oskusi.

  Sageli tuleb stjuardessil/stjuuardil teha mitu edasi-tagasi lendu päevas, tööpäeva pikkus on rahvusvaheliste reeglite järgi kuni 13 tundi. Tööpäeva lõpus tehakse lennujärgne kokkuvõte, kus arutatakse, kuidas möödus tööpäev, mida oleks vaja muuta või parandada, ning täidetakse vastav dokumentatsioon.

 • Töökeskkond

  Stjuardessid/stjuuardid töötavad lennuki pardal. Stjuardessitööle on iseloomulikud sage kohamuutus ja ebaregulaarne tööaeg. Tööpostil on tarvis olla ka öösiti ja puhkepäevadel. Harjuda tuleb tundidepikkuste sõitude ja sagedaste rõhumuutustega ning tihti peab pikemat aega – vahel isegi nädalaid – kodust eemal viibima. Lendudevahelisel ajal võõras riigis tagatakse elamine hotellis.

  Tööaja kestus nädalas vastab rahvusvahelistele reeglitele: kuni 60 tundi 7 järjestikuse päeva jooksul, tööpäeva kellaajad ja kestus olenevad lennuliikluse graafikust. Lendude edasilükkumisel halbade ilmastikuolude või lennuki tehnilise rikke korral võidakse tööaega pikendada kuni 14 tundi.

  Stjuardessil/stjuuardil peab olema hoolitsetud välimus. Nad kannavad tööl lennufirma vormirõivastust, enamasti on see seelikust või viigipükstest ja pintsakust koosnev kena kostüüm. Teatud töödel (nt pagasi paigutamisel, sooja toidu ahjust kandikule serveerimisel, reisijate nõude koristamisel) kantakse kindaid.

  Sage koha- ja rõhumuutus ning ebaregulaarne tööaeg nõuavad head füüsilist ettevalmistust, kohanemisvõimet ja vastupidavust. Ta peab olema üsna tugev, et tulla toime ohuolukorras lennuki uste ja luukide avamisega, samuti raskete toidu- ja joogitrollide lükkamisega lennuki kõrguse kogumisel ning lennuki laskumisel.

  Tulevased stjuardessid ja stjuuardid peavad läbima range arstliku kontrolli lennufirma kinnitatud meditsiiniasutuses. Arstlikus kontrollis tuleb käia kehtestatud reeglite järgi, kuid vähemalt kord aastas. Paljudel inimestel võib lennuki õhkutõusmisel tekkida peapööritus ja kõrvad lukku minna ning neile see töö ei sobi. Oluline on, et hädaolukorras tegutsemisega saaks hakkama ka ilma prillide või läätsedeta.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Stjuardessina/stjuuardina pead:

  • tundma lennunduse aluseid ja lennutegevuse reegleid;
  • tundma lennuohutuse ja turvalisuse põhimõtteid, teadma ohutusvarustuse paigutust ning oskama neid kasutada (hapnikumaskid, päästevestid, tulekustutid, apteegid jne);
  • oskama anda esmaabi;
  • oskama korraldada inimeste evakueerimist, käidelda ohtlikke aineid ja kustutada tulekahju;
  • tundma ohtlike ainete käitlemist;
  • tundma vormiriietuse kandmise reegleid;
  • tundma lennunduse eetikat;
  • tundma klienditeenindust, sh seda, kuidas teenindada erivajadustega (puuetega inimesed, vanurid, lapsed) ja eri kultuuritaustaga inimesi;
  • oskama inglise keelt ning olenevalt lennuliinist ja -firmast valdama ka teisi võõrkeeli.

  Lennuteenindajad peavad olema valmis tegutsema ka tasakaalukust ja kiiret tegutsemist nõudvates hädaolukordades. Sellesse ametisse sobivad hea pingetaluvuse ja distsiplineeritusega, kohanemis-, keskendumis- ja otsustusvõimelised, koostöövalmid, ausad ja vastutustundlikud inimesed. Töö eeldab head nägemist, kuulmist ja mälu, selget ja kõlavat häält.

 • Haridus ja väljaõpe

  Õppeasutused otseselt stjuardesse/stjuuardeid välja ei õpeta. Väljaõpe toimub tavaliselt lennufirmas kohapeal. Väljaõpe koosneb nii teoreetilisest kursusest kui ka praktikast ning enamasti tuleb iga aasta läbida ka täiendusõpe.

  Tööle saamise põhieeldused on väga hea inglise keele oskus ja tervis. Kandidaadid peavad läbima range arstliku kontrolli.

  Stjuardessiks/stjuuardiks pürgijad peaksid üldhariduskoolis eritähelepanu pöörama ajaloole, geograafiale, emakeelele ja võõrkeeltele, aga ka matemaatika- ja füüsikateadmised tulevad kasuks.

 • Töövõimalused

  Stjuardessid leiavad tööd nii kodumaa kui ka teiste riikide lennufirmades. Õhusõit on enamasti ajavõit, mistõttu inimesed eelistavad üha enam reisida lennukiga ning järjest avatakse uusi lennuliine ja ka ‑firmasid. Üha kasvav lennutranspordi kasutamine loob ka nõudluse lennuteenindajate järele.

  Lennusaatja tööst loobujad asuvad sageli tööle lennujaamas või mõnes muus klienditeenindusega seotud ametis.

 • Sissetulek, soodustused

  Üldjuhul makstakse stjuardessidele kindlat kuupalka, aga palk võib oleneda ka lennutundide hulgast kuus ja/või müüdud kauba kogusest pardal. Palgareeglid kehtestab lennufirma.

  Lennufirmad pakuvad oma töötajatele erialase täiendusõppe võimalusi, soodsa hinnaga lennupileteid, väga varajastel hommiku- ning väga hilistel õhtutundidel sõitu tööle ja koju lennufirma bussiga ning mobiiltelefoni kasutamise võimalust, kui planeeritud tööaeg pikeneb. Ka töörõivastuse annab lennufirma, kuid osas lennuettevõtetes tuleb vormiriietus ise kinni maksta.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Estonian Airiga.

 • Lähedased ametid

  Reisikorraldaja. Reisikorraldaja töötab reisibüroos või reisikorraldusettevõttes, kus ta korraldab või vahendab klientidele reise. Teenindus- ja müügioskused on reisikorraldaja edukuse alus. Reisikorraldaja töö on täpne...

  Loe täpsemalt »