• Olulised momendid

  • Sepa töö on valmistada metallist sepiseid.
  • Sepatöö on olemuselt käsitöö ja eeldab eriteadmisi.
  • Sepatöö eeldab loomingulisust ja kompositsioonitunnetust.
  • Sepa tööalane edu eeldab oskust oma tooteid edukalt sihtrühmale müüa.
 • Töö iseloom

  Sepa töö on kavandada, kujundada ja valmistada sepiseid, metallist käsitöö- ja tööriistu, skulptuure ning tarbeesemeid. Sepistamine on kõige vanem metalli töötlemise viis. Ent olenemata sellest, et seppadel on järjest nutikamaid tehnilisi abivahendeid, on nende töös säilinud teatav ürgne jõud ja ilu.

  Sepatööd iseloomustab teatud spetsialiseerumine, sest kõiki keerulise ameti üksikasju inimene tavaliselt ei omandagi. Sepp võib spetsialiseeruda nii töövõtete kui ka toodete järgi. Sepatöös tuleb ette kombineerimist ja konstrueerimist, erinevate detailide kokkusobitamist.

  Sepatöös on kasutusel samad võtted mis plastiliinist või savist voolimiselgi. Erinevalt plastiliinist on aga tegemist hõõguvkuuma terasega, raua ja süsiniku sulamiga, mida taotakse sõltuvalt terase süsinikusisaldusest temperatuuril vahemikus +1350–800 ºC.

  Sepatöö on terase survetöötlemine ja mitmete töövõtete kombineerimine, hõõguvkuuma terase voolimine vasaralöökide abil. Sepatöös kasutatakse materjali vormimiseks erinevaid survetöötlusvõtteid: venitamist, kõveraks ja sirgeks painutamist, väänamist, lõhestamist, läbistamist ehk augu löömist ja terase kokkukeetmist ehk sepakeevitust või sepasula.

  Sepp mõtleb sageli ise välja valmistatavate esemete kuju, kaunistused ja lisandid, lähtudes sealjuures tellija soovidest nii eseme otstarbe kui ka suuruse osas. Peale füüsilise jõu on selliseks tööks vaja kunstimeelt ja loomingulisust. Algajad, vähem vilunud sepad töötavad etteantud jooniste ja projektide alusel, kuid mõnel õnnestub kohe luua oma disain ja saavutada sellega edu.

 • Töökeskkond

  Sepp töötab peamiselt siseruumides – vajaliku sisustusega sepikodades, kus on lahtise tule tegemise võimalus.

  Metallist taiese valmistamisel võib sageli ette tulla metallikunsti valdkonda kuuluvate metallitöötlusmasinate, nagu lõikepinkide, keevitusseadmete, trei- ja freespinkide kasutamist. Vajalikud on erineva kaaluga haamrid-vasarad, millega taotakse, ja pihid, millega tulikuuma metalli hoitakse.

  Üks tähtsamaid tööriistu sepikojas on ääs. Sepiseid saab kuumutada puusöe, kivisöe, koksi või gaasiga töötavatel ääsidel. Sepistamiseks kasutatakse alasit, sepakruustange, vorme. Metalli tükeldamiseks kasutatakse meisleid. Sepikojas peavad olema tule kohendamise ja söe tõstmise vahendid, ämbrid jahutusvee ja söe tarbeks, puhastusharjad. Suuremates sepikodades ja metallitöökodades on olemas suruõhuvasar.

  Sepatööga kaasneb küllaltki tugev müra. Pidev kokkupuutumine tule ja kuuma terasega nõuab väga ranget ohutusnõuete järgimist. Sepp peab töötamisel kandma kogu keha katvaid töörõivaid: põlle, töökindaid, kaitseprille, mütsi, tolmumaski, kõrvaklappe, tugevdatud ninaga saapaid. Sepa püksisääred peavad ületama saapasääri.

  Normaalse ja ohutu töötamise põhitingimus on hea ventilatsioon. Töökeskkond võib olla küllaltki kuum ja tahmane. Sepal on tarvis head tervist ja vastupidavust. Füüsiline koormus on sageli väga suur. Ometigi on tehnoloogiad edasi arenenud ja valides parima lahenduse, ei peagi sepp iga töö puhul nahka märjaks ajama.

  Sepa tööaeg oleneb paljuski täpsemast töökohast, kas tegutsetakse palgatöötaja või eraettevõtjana. Palgatöötajale kehtib töölepingu seadus ehk ta töötab 40 tundi nädalas. Tellimustööde puhul lepitakse tellijaga töö valmimisaeg kokku.

  Millises tempos täpsemalt töö valmib, on sepa otsustada, aga tähtajaks peab see olema tehtud. Et tööprotsess on üsna pikaajaline ja sageli on tarvis ese katkestusteta algusest lõpuni valmis teha, võivad päevad vahel pikaks kujuneda.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Sepalt eeldatakse arhitektuuriajaloo, metallitöö traditsioonide ja ajaloo tundmist ning rahvakunsti hindamist. Ta peaks olema hästi kursis eesti esemelise rahvakultuuri ajaloo, eripära ja traditsioonidega.

  Sepatöös on vaja teadmisi metallitööst. Kuna tänapäeval arhitektidele sepist ei õpetata, saadavad nad sepaga koostöö puhul talle tööjooniseid, mis eeldavad eelkõige metallitöövõtteid, näiteks plasmalõikuri kasutamist, elektrikeevitust, treimistööd, stantsimist või muud.

  Sepp peab tulema toime sepikoja sisseseadmisega. Temalt eeldatakse tööriistade, keemia ja füüsika tundmist. Lisaks tuleks orienteeruda sepatöös kasutatavates materjalides ja nende omadustes, teada töötlemistemperatuure, töövõtteid.

  Sepatöös on vajalik kavandite ja tööjooniste loomise ning lugemise oskus, lisaks kompositsiooni- ja proportsioonitaju. Kasuks tulevad teadmised metallikunstist: keevitamisest, treimisest ja freesimisest.

  Sepal peavad olema teadmised ka tervishoiust, jäätmekäitlusest, tööohutusest ja -hügieenist, samuti esmaabist.

  Leidlikkus ja hea silmamõõt on eeldused, et valmiv sepis vastab tellija ootustele ja soovidele. Sepatöö nõuab süvenemist ja pühendumist. Sepatöö sobib inimesele, kel jagub täpsust, püsivust, loogilisust, loovust, silmamälu ja käelist osavust.

  Sepal lasuvad ka teatud eetilised nõudmised, sest sepistatud eseme koostise suhtes tuleb alati aus olla. Taiese osas tuleb määratleda sepistatud osade ja teiste metallitöötlusvõtete, nagu keevitamise, treimise, freesimise osatähtsus. Eseme koostis mõjutab ka toote hinda. Üldjuhul tellija ise eseme järgi selle koostist ära tunda ei oska.

  Sepp võib taotleda kutsestandardit, mis on omamoodi tõestus tema oskustest ja teadmisest ning võib töö otsimisel kasuks tulla. Kutsestandardi süsteemi ja nõuete kohta saad lähemalt lugeda Kutsekoja kodulehe alamlehelt rahvakunsti- ja käsitöömeister sepa alal.

 • Haridus ja väljaõpe

  Sepaks saamiseks on mitu võimalust. Üks variant on õppida õpikojas sepa abitöölisena, vanema sepa juures praktiseerides. Teine võimalus on omandada kõrg- või kutseharidus. Otsi sobivat õppeasutust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist või kutsehariduse andmebaasist.

  Üldhariduskoolis tasub sepatööst huvituval noorel tähelepanu pöörata käsitööle, kunstiõpetusele ja teistele loometundidele. Osa võiks võtta ka käsitöö- või kunstiringidest. Kasu tuleb füüsika ja keemia hoolikas õppimine. Tähelepanu võiks pöörata sportlikele tegevustele, et füüsiliselt heas vormis püsida, sest sepatöös on see tähtis.

 • Töövõimalused

  Sepatöö alal leiavad rohkem tööd kunstsepad, kelle töös on esiplaanil kunstianne ja loomevõime. Sepatöös karjääri tegemine eeldab inimese enda valmisolekut ja tahet end turundada ning pühenduda. Heaks reklaamiks on ikka hea töö. Seega võivad sepad töötada FIE-dena või väikeettevõtjatena osaühingutes.

  Sepp võib rakendust leida ka laevatööstuses, iseäranis luksuskaatrite valmistamises, kus kasutatakse käsitsi tehtud üksikeksemplaridena valmivaid metalldetaile.

  Tööd võib aga leida ka olemasolevates sepikodades ja võimalik on rajada enda koda. Kogenud ja osavad sepad võivad end proovile panna õppeasutuses nooremaid ametivendi õpetades.

 • Sissetulek, soodustused

  Sepa töötasu võib olla nii kuupalk kui ka tükitöötasu, olenevalt tema töökohast. Tasu sõltub sellest, kui palju töid klientidele müüa õnnestub. Töömahukad sepised võivad olla üsna kallid, aga nende valmistaminegi on aeganõudev.

  Tellimustööde tegemisel lepitakse hind iga kord eraldi kokkuja hinna sisse kavandab meister peale materjali, ruumide üüri, riigimaksude, ettevõtte hooldus- ja püsikulude ka oma töötasu

 • Lisateave

  Eesti Seppade Ühendus on seppade keskne organisatsioon.

  Sepatöö ajaloost loe sepp Mart Salumaa kodulehelt.

  Mitmeid käsitööliite ühendab ja meistritele kutset jagab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit.

  Kirjeldus on koostatud 2012. aastal koostöös Mart Salumaa sepikojaga.

 • Lähedased ametid

  Kulla-, hõbe- ja vasesepad