Saematerjali sortimisliini operaator

Prindi
 • Olulised momendid

  • Sortimisliini operaator on oskustööline, kes sordib saematerjali eri kvaliteediklassidesse.
  • Operaator teeb oma tööd sortimisliini juhtseadmete abil arvutiga.
  • Töötamine saetööstuses nõuab nutikust ja suurt tähelepanu ohutusnõuete täitmise suhtes.
 • Töö iseloom

  Sortimist on vaja selleks, et jagada saematerjal eri kvaliteediklassidesse. Kvaliteediklassid on määratud saematerjali sordinõuetega ja neile võivad lisanduda ostja tingimused. Saematerjali kvaliteediklassi määrab põhiliselt okslikkus, nende suurus, arv ja kvaliteet.

  Teised arvestatavad omadused kvaliteedi määramisel on lõhed, poomkandi suurus, vaigupesad, putukakahjustused, pehmemädanik, värvimuutus, kujudefektid jms.

  Sortimisel võidakse lähtuda ka materjali edasise töötlemise nõuetest, näiteks valitakse välja hööveldamiseks või sõrmjätkamiseks sobiv materjal. Samuti võib sortimisliinis toimuda saematerjali tugevussortimine. Samas liinis võidakse puitu liigitada tugevuse järgi, kuid selleks võib olla ka eraldi liin. Saematerjal võib olla kuivatatud või kuivatamata. Operaator salvestab kõik sortimisandmed. Sortimise ajal jälgib operaator, et liin töötaks korralikult. Tõrgete korral ta seiskab liini ja hoolitseb, et see saaks jälle töökorda.

 • Töökeskkond

  Nüüdisaegne saetööstus on kõrge mehhaniseeritus- ja automatiseeritustasemega tootmisüksus, kus protsesse juhitakse arvutiga ja kus füüsilise töö osatähtsus on väike. Ohuteguritest tähtsaimad on müra ja seadmete liikuvad osad. Seepärast on suure osa töökohtade jaoks operaatorikabiinid ning pääs seadmete liikuvate osade juurde ja materjalide liikumise alale on piiretega tõkestatud. Vanematel sortimisliinidel võib operaatori töökabiin puududa ja sel juhul on kohustus kasutada individuaalseid kaitsevahendeid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Saematerjali sortimisliini operaator peab tundma saetööstuse tehnoloogiat, masinaid, puidu mõõtme- ja kvaliteediklasse ning puidurikkeid ja oskama saematerjalis neid määrata. Tänapäevaseid tootmisliine juhitakse arvutiga. Operaator peab oskama kasutada tootmisliinide tööarvutite programme ning teadma, kuidas liiguvad andmed ja käsklused infosüsteemis.

  Saeliini operaatori töö nõuab tööohutusnõuete tundmist ja nende täpset täitmist. Kui sortimisliinil tekivad tõrked, peab operaator oskama neid kõrvaldada.

  Töö nõuab täpsust ja tähelepanelikkust.

 • Haridus ja väljaõpe

  Saetööstuse erialasid õpetavad kutseõppeasutused. Samas omandatakse operaatorile vajalikud tööoskused sageli ka ettevõttes praktilise töö käigus.

  Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist.

  Õppeainetest võiks üldhariduskooli õpingute ajal enam tähelepanu pöörata füüsikale, matemaatikale, joonestamisele, samuti peaks elukutset valides meeldima mehhanismidega töötamine. Töö- ja tehnoloogiaõpetus peaks toetama huvi puiduvaldkonna vastu.

 • Töövõimalused

  Töö saetööstuses tähendab tegutsemist pidevalt arenevas keskkonnas ja see stimuleerib seega ka iga töötaja arengut. Oskuste lisandudes võib asuda täitma üha keerukamaid ülesandeid nii saetööstuses kui ka mõnes teises puidutöötlemisharus.

 • Sissetulek, soodustused

  Saetööstuses töötaja on väljaõppega spetsialist ja tema töötasu vastab spetsialisti tasemele.

 • Lisateave

  Eesti Metsatööstuse Liidu koduleht.

  Eesti Metsatööstuse Liit on peamiselt puidu- ja metsatööstuse ettevõtteid ühendav vabatahtlik organisatsioon. Liidu missioon on tõsta Eesti metsatööstuse konkurentsivõimet ettevõtluskeskkonna parendamise ja sotsiaalse stabiilsuse tagamise kaudu.

  Saematerjalide sortimisliini operaatori kutsestandard.

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Metsatööstuse Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Puidutööpingi operaator