• Olulised momendid

  • Süsteemianalüütik analüüsib ja disainib ärilisi vajadusi ning probleeme tehnilises vaates. Tema ülesandeks on tagada uue tarkvara tehnilise disaini väljatöötamine ja osaleda selle rakendamises.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt süsteemivanemanalüütik, informatsiooni disainer, infosüsteemi analüütik, süsteemidisainer, tehniline konsultant.

  • Süsteemianalüütiku tööks on üldjuhul vajalik kõrgharidus või rakenduskõrgharidus IT-alal. Samas on võimalik ka eelneva hariduse pealt ka ümber õppida või töökohal spetsialiseeruda.

  • Ametibaasharidus on ideaalis äriinfotehnoloogia, mida on võimalik omandada mitmetes Eesti kõrgkoolides.

  • Töö võib sobida ka puudega inimesele, kui ettevõttes on vastavad tingimused loodud.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Süsteemianalüütiku töö lähtekohaks on mõista kliendi või organisatsiooni vajadusi, selle põhjal koostada infosüsteemi või rakenduse ülesehitus ja korraldada arendusmeeskonna tööd.

  Hea süsteemianalüütik oskab hoida suurt pilti, on väga hästi kursis töö tehnilisema poolega ning oskab tööprotsessi vajalikeks osadeks jaotada. Süsteemianalüütiku töö on oluline kogu IT-lahenduse väljatöötamise protsessi juures tervikuna.

  Peamised tööülesanded:

  • Süsteemianalüütiku töö juures on ühelt poolt oluline suhtlus kliendi või tooteomanikuga, et mõista nende soove ja ärilisi vajadusi, teisalt on süsteemianalüütikul vaja tehnilisi teadmisi, et „tõlkida“ need vajadused lahenduse elluviijatele: arendajatele, testijatele, projektijuhtidele jt.
  • Süsteemianalüütik koostab plaani, kuidas soovitud tulemusteni jõuda, ning detailse analüüsi, mis sisaldab nii ärisoovi kirjeldust, tehnilisi nõudeid kui ka protsessikirjeldust.
  • Analüütik loob kasutajaliidese prototüübi või koostab skeemid ja joonised, et näitlikustada ja võimalikult täpselt kirjeldada, milline rakendus reaalsuses välja nägema hakkab.
  • Tihti sünnib lõplik lahendus koostöös terve meeskonnaga, sealjuures aitab süsteemianalüütik hoida meeskonnal kurssi vajaliku tulemuseni jõudmiseks. Vajadusel kooskõlastab süsteemianalüütik kliendiga muudatused või teeb ettepanekuid, mida veelgi paremini oleks võimalik teha.
  • Kui lahendus hakkab valmis saama, aitab analüütik kliendil valideerida, kas tulemus on tema jaoks rahuldav. Vajadusel pakub kliendile ka koolitust, tutvustamaks tulemust ja selle kõiki kasutusvõimalusi.
  • Süsteemianalüütik peab silmas pidama tervikut ja hoolitsema selle eest, et töös olev lahendus ühilduks teiste tarkvarade ja süsteemiosadega.

 • Töötulemus

  Süsteemianalüütiku töö tulemus on sisend vajaliku lahenduse või infosüsteemi loomiseks. Esmalt fikseerib süsteemanalüütik kliendi vajadused. Seejärel viib läbi analüüsi ja koostab detailse kirjelduse ehk sisendi järgmisteks projekti etappideks.

  Sisend on aluseks projektijuhtidele, kes aitavad püsida projekti ajakavas, programmeerijatele, kes kirjutavad tarkvara valmis, ning testijatele, kes hindavad, kas tehtud tarkvara vastab nõuetele.

 • Töökeskkond

  Süsteemianalüütik teeb tihedalt koostööd nii kliendi kui ülejäänud projektimeeskonnaga. Seetõttu sisaldab süsteemianalüütiku töö olulisel määral suhtlemist erinevate osapooltega. Süsteemianalüütiku päev sisaldab erinevatest koosolekutest osa võtmist, samas ka iseseisvat tööd projekti kirjelduse ja analüüsiga. Töö võib sobida ka liikumispuudega inimesele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Teadmised infosüsteemide ülesehitusest ja toimimisest (sh süsteemide integratsioonid)
  • Laiapõhjalised teadmised andmebaasidest ja testimisest
  • Üldteadmised programmeerimisest
  • Teadmised infosüsteemide disainist
  • Teadmised infosüsteemide arhitektuurist
  • Oskus silmas pidada ärilisi eesmärke
  • Teadmised riskide juhtimisest
  • Üldised teadmised projektijuhtimisest

  Mõtlemisoskused

  • Loogika
  • Struktuurne mõtlemine
  • Detailitäpsus
  • Oskus hoida tervikpilti
  • Põhjalikkus
  • Järjepidevus
  • Lahendustele orienteeritud mõtteviis
  • Prioritiseerimisvõime

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Soov inimestega suhelda
  • Orienteeritus koostööle
  • Veenmisoskus
  • Julgus küsida küsimusi
  • Osata muudatustega toime tulla
  • Argumenteerimisoskus

 • Haridus ja väljaõpe

  Süsteemianalüütiku töös tuleb kasuks laiapõhjaline IT-haridus ja tehnilised teadmised, samas ka teadmised ärimaailmast ja majandusest. Samuti on võimalik õppida süsteemianalüütikuks ka mõne muu baashariduse pealt, omandades IT-spetsiifika täiendõppena (nt majandusalane haridus). Võimalik on ka töökohal spetsialiseerumine mõne kindla ärivaldkonna suunal.

  Süsteemianalüütiku tööks vajalikku kõrgharidust saab omandada näiteks:

  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Äriinfotehnoloogia õppekava (bakalaureuseõpe), vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tartu Ülikoolis, Informaatika eriala (bakalaureuseõpe), vt http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/
  • Tallinna Tehnikaülikoolis, Informaatika eriala (bakalaureuseõpe) , vt http://www.ttu.ee/sisseastujale
  • Tallinna Ülikool, Infotehnoloogia juhtimine (magistriõpe), vt http://www.tlu.ee/et/sisseastuja
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledž, Infosüsteemide analüüsi õppekava (rakenduskõrgharidus), vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/

 • Töövõimalused

  IT on arenev ja perspektiivikas ala ning süsteemianalüütiku ametipositsioon pakub võimalusi võtta osa uute lahenduste loomisprotsessist, mõistes sealjuures nii kliendi vajadusi kui ka tundes vastavaid IT-lahendusi. Süsteemianalüütiku töö on vaheldusrikas, sest sisaldab endas nii suhtlust erinevate osapooltega kui ka iseseisvat tööd arvutis ja analüüsimist.

  Olenevalt töökohast on võimalik lisaks IT-le puutuda kokku ka erinevate valdkondadega, nt e-kaubandus, maksusüsteemid, riigisüsteemid jm. Head võimalused on leida tööd nii Eestist kui globaalselt. Annab head eelised ka oma firma loomiseks või start-upi maailmas toimetamiseks.

 • Karjääritee

  Süsteemianalüütiku rollist on võimalik liikuda edasi näiteks järgmistele ametikohtadele:

  • Süsteemiarendaja
  • Projektijuht
  • Tootejuht
  • Tiimijuht
  • Testija

  Samuti on võimalik spetsialiseeruda programmeerimisele, testimisele vms. Samas pole süsteemianalüütiku karjäärivõimalused ainult IT-alased, vaid on võimalik liikuda ka teistesse valdkondadesse. Võimalik on alustada ka oma ettevõttega.

 • Lisateave

  Loe ka süsteemianalüütiku persoonilugu
  Tee läbi süsteemianalüütiku test

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.