• Olulised momendid

  Üha enamates valdkondades teevad osa rutiinsest tööst ära robotid. Robot või robotisüsteem võib teenindada kassas, vedada pakki, niita muru või puhastada põrandat. On palju muidki ülesandeid, mille täitmise saab mehhaniseerida.

  Siiski ei saa robotid hakkama ilma inimesteta. Keegi peab robotid töökorras hoidma, neid häälestama ja hooldama. See inimene on robotitehnik.

  Kuna roboteid tuleb juurde, suureneb ka vajadus robotitehnikute järele. Robotitehnikute peamine ülesanne on tööstus- ja olmerobotite hooldus ja remont.

 • Töö iseloom

  Kõige sagedamini on robotitehnik täiskohaga palgatöötaja, hinnatud oskustööline. Võimalik on luua ka oma ettevõte ning selle vahendusel teenuseid pakkuda. Võimalik on töö graafiku alusel ka nädalavahetustel või riiklikel pühadel – robotid ju vabu päevi ei võta.

 • Töötulemus

  Robotitehniku töö tulemuseks on toimivad robotid või robotisüsteemid ning tänu sellele on ära tehtud need tööd, mida robotid peavad tegema.
  Laiemas plaanis on robotitehnikute töö tulemuseks arenevad tööstusalad ning seeläbi ka majanduse areng.

 • Töökeskkond

  Robotitehnik häälestab tööstus- ja olmeroboteid ja tagab nende tõrgeteta töö, kasutades kontroll- ja mõõtevahendeid. Ta on võimeline juhendama väiksema meeskonna tööd.
  Sageli toimub robotite hooldamine pigem siseruumides. Ent näiteks militaarvaldkonnas töötades tuleks robotitehnikul arvestada ka osalise välitööga. Periooditi võib töö olla pingeline ja kiire tempoga.
  Robotitehnik võib töötada nii töökojas kui ka laboris.

  Robotitehniku tööriistadeks on IKT vahendid (arvuti, juhtpult jm) koos spetsiaalse tarkvaraga; elektrilised mõõteriistad (multimeeter, signaalianalüsaator, signaaligeneraator, ossilloskoop jms), käsimõõtevahendid (nihik, joonlaud, mõõdulint, erinevad kaliibrid, jms), käsitöövahendid (kruvikeeraja, näpitsad, pintsetid, juhtmelõikur, kaabliühenduste koostamise erivahendid, jootekolb, jms), elektrilised tööriistad (elektriline kruvikeeraja, trell, jms).

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Robotitehniku töö eeldab matemaatilis-loogilist võimekust ja analüüsioskust, süsteemset mõtlemist, kontsentreerumisvõimet, käelist tegevust ja visuaalset mälu.
  Et õppida robotitehnikuks, peab eelnevalt läbima automaatika või mehhatroonika kutseõppekava.
  Olemas peab olema ka keskharidus.

  Tulevase robotitehniku lemmikalade hulka kuuluvad koolis reaalained – eelkõige matemaatika ja füüsika. Tal on suur huvi tehniliste lahenduste ja uute leiutiste vastu ning soov innovatiivses maailmas osaleda ja oma panus anda.
  Robotitehniku töö eeldab osavaid käsi, head nägemist ja korras närvikava ning arenenud vastutustunnet. Ka vähemalt keskmine füüsiline vorm on oluline, sest robotitehnik teeb oma tööd nii istudes, seistes kui ka lamades.
  Kasuks tuleb kustumatu uudishimu tehnikavaldkonna arengu suhtes – ala uueneb ja täiustub pidevalt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Robotitehnikuks saab õppida jätkuõppe korras automaatika või mehhatroonika õppekava läbimise järel.
  Automaatikat ja mehhatroonikat saab õppida erinevates kutseharidust andvates õppeasutustes. Õppima saab asuda nii keskhariduse kui ka põhihariduse baasilt. Viimasel juhul omandatakse koos kutseharidusega ka keskharidus.

  Robotitehniku eriala piirneb automaatika, mehhatroonika ja infotehnoloogiaga. Kui valdkonna vastu on sügavam huvi, saab minna kõrgkooli edasi õppima.

 • Töövõimalused

  Robotitehnikud leiavad tööd automaatikaga tegelevates ettevõtetes. Seega saab tööd piirkondades, kus selliseid tegutseb.
  Kuna robotite osakaal tööstuses suureneb, vajatakse aja minnes ka üha enam robotitehnikuid.
  Omandatud kutseoskused annavad tööd ka väljaspool Eestit.

 • Sissetulek, soodustused

  Robotitehnik saab palka hinnatud oskustöölise või spetsialistina ning palgatase vastab teiste samal tasemel tegijate omale.
  Oluline on teada, et töö eeldab pidevat juurdeõppimist ning tehniliste uuendustega kaasas käimist.

 • Karjääritee

  Arenev valdkond pakub erinevaid võimalusi tööalaseks arenguks. Ettevõtte piires on võimalik areneda üksuse juhiks.
  Juurde õppides piire pole. Isegi taevas pole piiriks – sest robotitehnikuid on vaja ka kosmosetööstuses.

 • Lähedased ametid

  Mehhatroonik. Mehhatroonik ei ole ühe kitsa valdkonna spetsialist, vaid ta tunneb nii mehaanikat, elektroonikat kui ka infotehnoloogiat. Oma töös puutub mehhatroonik kokku automaatseadmetega, sealhulgas robotitega. Ta koostab ise seadmeid ja tagab nende korrashoiu...

  Loe täpsemalt »

  Robotiinsener