Reisikorraldaja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Reisikorraldaja töötab reisibüroos või reisikorraldusettevõttes, kus ta korraldab või vahendab klientidele reise.
  • Teenindus- ja müügioskused on reisikorraldaja edukuse alus.
  • Reisikorraldaja töö on täpne ja vastutusrikas.
 • Töö iseloom

  Reisikorraldajad korraldavad nii rühma- kui ka individuaalreise ja vahendavad teiste reisikorraldusettevõtete pakutavaid reise. Klient võib tellida individuaalse reisitoote, mis on kokku pandud ainult tema jaoks. See pakett võib sisaldada näiteks sõidupileteid, majutust, toitlustust, autorenti, teavet vaba aja veetmise võimaluste kohta sihtriigis jne.

  Reisipaketid sisaldavad kindlat reisi teenusekomplektiga.

  Peale pakettide pakkumise müüb reisikorraldaja reisipileteid, broneerib hotellikohti, ajab korda viisadokumendid. Kui klient soovib, vormistab ta reisikindlustuse.

  Reisikorraldaja päev möödub sageli suures osas arvuti taga. Ta suhtleb klientidega telefoni teel või kontoris kohapeal. Klientidega suhtlemisel selgitab ja täpsustab ta nende reisisoove. Küllalt suur osa tööst on seotud klientide teavitamisega. Klient peab olema informeeritud, millistel tingimustel ta saab reisi tellida ja tühistada, kas on vaja enne reisi teha kaitsesüste, missugused on sihtriigis hinnad jne. Samuti peavad kliendid kursis olema sellega, millised õigused, kohustused ja vastutus neil reisile minekul on.

  Korraldustöö nõuab pidevat suhtlemist nii kodumaa kui ka rahvusvaheliste ettevõtete ja teenusepakkujatega. Reisikorraldajal on ka palju paberitööd. Ta valmistab ette reisipaketi ostu-müügilepingud, reisidokumendid, arved. Tema ülesanne on ka kliendibaas luua ja seda hallata.

 • Töökeskkond

  Klienditeeninduseks sobiv töökeskkond peab olema puhas, hea valgustusega, õhutatud. Kliendid väärtustavad meeldivat ja turvalist keskkonda.

  Reisikorraldaja töötab kindlatel kellaaegadel reisibüroo lahtiolekuajal. Pikema lahtiolekuajaga reisiettevõtetes (nt kaubanduskeskustes asuvates reisibüroodes) töötatakse vahetustega ja tööaeg võib langeda ka nädalavahetusele.

  Reisikorraldajalt eeldatakse korrektset välimust; paljudes büroodes on klienditeenindajatel kena vormirõivastus. Peamised töövahendid on arvuti, telefon, faks jm kontoritehnika.

  Füüsiline koormus on reisikorraldaja töös minimaalne. Tähelepanu tuleks pöörata istuvale tööle iseloomulikele tervisehädadele ning hoolitseda selja ja kaela tervise eest. Pidev arvutiga töötamine võib kahjustada nägemist.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Reisikorraldajale on vajalikud teadmised klienditeenindusest ja suhtlemispsühholoogiast. Rasketest olukordadest aitavad kergemini välja tulla hea huumorimeel, loovus, lai silmaring ja hea stressitaluvus.

  Keeleoskus on iga reisikorraldaja töös hädavajalik. Eestis töötav reisikorraldaja võiks vallata vähemalt inglise, soome ja vene keelt.

  Tunda tuleb turismimajandust, maid, kuhu reise tehakse (põhiandmed, geograafia, ajalugu, kultuur ja vaatamisväärsused).

  Vaja on teada, kuidas koostatakse ja vormistatakse riigisiseseid ja rahvusvahelisi ametikirju, lepinguid ning reisipakette.

  Reisikorraldaja peab oskama kasutada sidepidamisvahendeid ja bürootehnikat, tundma reisipiletite broneerimissüsteeme, valdama tekstitöötlus- ja tabelarvutusprogramme ning internetivõimalusi.

  Reisiteenindaja peab olema meeldiv ja viisakas, hea suhtlemis- ja väljendusoskusega. Tema töö nõuab iseseisvat mõtlemist, omaalgatust, korrektsust ja täpsust ning matemaatilist võimekust. Tööga kaasnev materiaalne vastutus eeldab ausust ja kohusetunnet.

  Reisikorraldaja kutsenõuded on kinnitatud kutsestandardis Reisikorraldaja III.

  Koolinoortel, keda huvitab turismindus ja kes soovivad leida tööd reisikorraldajana, tuleks üldhariduskoolis enam tähelepanu pöörata ajaloole, geograafiale, matemaatikale, eesti keelele ja võõrkeeltele.

 • Haridus ja väljaõpe

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist ja kutsehariduse andmebaasist.

  Erialaseid täienduskoolitusi ja seminare korraldavad nii Eesti Turismifirmade Liit kui ka reisibürood.

 • Töövõimalused

  Enamik Eestis tegutsevaid reisibüroosid paikneb Tallinnas, kuid neil on harukontoreid ka teistes linnades.

  Turismindus on valdkond, mis oleneb palju konkreetsete riikide ja inimeste majandusolukorrast. Reisikorraldajad otsivad pidevalt võimalusi, et isegi väheste kulutuste korral saaksid inimesed oma reisihuvi rahuldada.

  Suurema tõenäosusega leiab reisikorraldajana tööd hea keeleoskusega ning geograafia- ja ajaloohuviline inimene.

 • Sissetulek, soodustused

  Turismiettevõtted tasustavad oma töötajaid tavaliselt põhi- ja tulemuspalgaga. Vähem on levinud ainult põhipalga maksmine. Mõned ettevõtted kasutavad füüsilisest isikust ettevõtjaid või alltöövõttu. Üksikutes firmades makstakse tükitöö alusel või projektipõhiselt.

  Ettevõtted pakuvad oma töötajatele koolitusi, firmaüritusi, lisapuhkust ja ületunnitasu, hüvitavad mobiiltelefoniarved. Mõnel pool makstakse lisatasu aktiivsel hooajal töötamise eest, võimaldatakse tasuta reise, ühekordseid toetusi, õppelaenu tasumist jm.

 • Lisateave

  Eesti Turismifirmade Liit (ETFL) ühendab reisibüroosid ja turismifirmasid. Samuti võivad olla kaasliikmeteks turismiga tegelevad transpordifirmad, turismiorganisatsioonid, hotellid, kindlustusfirmad ning välismaa turismifirmad. Liit korraldab koolitusi ja nõustab liikmeid turismiga seotud küsimustes. Liit on ka kutset andev organ reisikorraldajatele ja ‑konsultantidele.

  MTÜ Reisibüroode Liit ühendab väikese ja keskmise suurusega resibüroosid, et täiendada ametioskusi ning parandada tööeetikat, samuti kaitsta reisiettevõtjate ühishuve ja kasvatada turismitöötajate hulgas ühtekuuluvustunnet.

  Eestis tegutsevate reisibüroode kohta leiad teavet NETI:/Äri/Turism/Reisibürood

  Reisikorraldaja kutsestandard

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Turismifirmade Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Giid. Giid tutvustab vaatamisväärsusi ja muid huviobjekte. Giiditööle on iseloomulik ebaregulaarne tööaeg, ka puhkepäevadel on vaja tööpostil olla. Vajalik on võõrkeeleoskus, üks võõrkeel pea...

  Loe täpsemalt »