• Olulised momendid

  • Rätsep valmistab riideid algusest lõpuni ehk alates kliendi soovist kuni valmis esemeni välja.
  • Rätsep peab tundma rõiva valmistamise tehnoloogiat, oskama käsitseda materjale ning tundma tööks vajaminevaid seadmeid ja teisi abivahendeid.
  • Rätsep töötab enamasti ateljees.
  • Rätsepa ametis on väga olulised stiilitunnetus ja suhtlemisoskus.
 • Töö iseloom

  Rätsepad valmistavad kerg- ja ülerõivaid, tundes rõivaste tegemist tervikuna ja vallates õmblemise eri etappidel vajaminevaid tehnikaid, sh toote prooviks ettevalmistamise ja proovijärgsete paranduste tegemise oskusi.

  Rätsepad töötavad ateljees või mudeliõmblejana masstootmises.

  Ateljeerätsepa töö algab kliendiga kohtumisest ja kliendilt mõõtude võtmisega. Koos valitakse valmistatava rõivaeseme materjal, värv ja tegumood. Seejärel sobitab rätsep lõiked riidele, lõikab rõivaeseme detailid välja, traageldab ja/või õmbleb need kokku. Kliendi rõivaproovi ajal märgistatakse valmistataval rõivaesemel korrigeerimist vajavad kohad, mille põhjal rätsep õmbleb eseme valmis. Lõpuks ese viimistletakse, vajaduse korral vormitakse või triigitakse.

  Masstootmises õmblevad rätsepad tavaliselt näidistooteid või nende prototüüpe väikestes kogustes. Rätsep lõikab vastava eseme ise välja ja seejärel õmbleb selle kvaliteettooteks või õmbleb juba väljalõigatud detailid kvaliteettooteks.

  Tootearendusmeeskondade rätsepad abistavad disainerit uute mudelite prototüüpide kokkuõmblemisel.

 • Töökeskkond

  Rätsep töötab enamasti 40 tundi nädalas, tööaeg võib olla nii kellast kellani kui ka summeeritud tööaja graafikuga ehk pikemad tööpäevad siis, kui tööd on rohkem, lühemad või vabad päevad siis, kui tööd on vähem. Rätsepatöös tuleb ette pingelisemaid aegu, mil tellimuste õigeaegseks täitmiseks tavatööpäevadest ei piisa (nt koolilõpetamised, mil tellimuste maht kasvab hüppeliselt), ning siis tuleb töötada ka töövälisel ajal.

  Rätsepa põhitöövahendid on õmblusmasin, kangad, käärid, niidid, nööbid jms.

  Rätsepa töökeskkonnas esinev tekstiilitolm võib tundlikel inimestel väljenduda allergiana.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Rätsepa töö on väga mitmekesine, mis nõuab kogu rõiva valmistamise tundmist alates suhtlusest kliendiga kuni nööbi õmblemiseni välja.

  Tähtis on saavutada kliendiga positiivne kontakt, sest hea lõpptulemus sünnib vaid koostöös tellijaga. Koos püütakse leida sobiv materjal ja tegumood, milles mängib tähtsat osa rätsepa stiilitunnetus ning tellitava toote väga hea tundmine.

  Rätsep peab tundma õmblusseadmeid ja -materjale, oskama rõivaid konstrueerida ning modelleerida, valdama juurdelõikus-, õmblus- ja viimistlustehnikaid.

  Rätsepatöö eeldab:

  • distsiplineeritust ja vastutustunnet;
  • sõrmede osavust;
  • liigutuste kiirust;
  • täpsust;
  • head silmamõõtu ja loovust;
  • huvi moekunsti, materjalide ja trendide vastu;
  • head vormi-, stiili- ja värvitaju.

  Klientide teenindamisel läheb tarvis suhtlemis- ja teenindusvalmidust, viisakat ning taktitundelist käitumist.

 • Haridus ja väljaõpe

  Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist või tekstiili erialaga seotud ameteid kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Rätsepaametile mõtlevad koolinoored peaksid üldhariduskoolis tähelepanu pöörama käsitööle, kunstiõpetusele ning teistele ilumeelt ja käelist osavust arendavatele tegevustele.

 • Töövõimalused

  Rätsepad töötavad põhiliselt ateljeedes, moemajades, teatrite õmbluskodades, rõivakauplustes, käsitööettevõtetes ja rõivatööstustes.

  Paljud rätsepad on avanud oma väikese äri osaühinguna või osutavad teenuseid füüsilisest isikust ettevõtjana.

  Rätsepatel ei tohiks töö leidmisega raskusi olla – nende järele püsib pidev nõudmine nii masstootmises kui ka eraklientide hulgas. Rätsepad võivad edasi õppida rõivaala korraldajaks (õmblustehnoloogiks), spetsialiseeruda ning areneda moedisaineri või materjaliteaduse suunal.

 • Sissetulek, soodustused

  Tavaliselt makstakse rätsepale töötasu tükitöö või põhi- ja tulemuspalga alusel. Tulemuspalga näitajad on otseselt seotud kvaliteedi, oskuste ja normide täitmisega.

  Kõige levinum palgalisa on ületunnitasu.

  Väikeettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad töötavad oma hinnakirja alusel. Keskmist kuutasu on raske nimetada – tööde maht ja saadav tasu on erinevad.

 • Lisateave

  Kutsekvalifikatsiooni andev organ on Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös AS-iga Sangar.

 • Lähedased ametid

  Nahakunstnik

  Tekstiilikunstnik

  Käsitöömeister

  Tekstiili- ning õmblusala ostu-müügispetsialistid

  Õmbleja. Õmbleja liidab masinate ja seadmete abil tekstiilist detailid täielikult või osaliselt kokku. Töökeskkond võib olla tavalisest mürarikkam ja õmblusmasinatest tekkinud soojuse tõttu kõrgema temperatuurig...

  Loe täpsemalt »