Rannakalur

Prindi
 • Olulised momendid

  • Rannakalur töötab kalapüügilaeval ning püüab kala siseveekogudel või merel, kasutades kalapüügivahendeid.
  • Tööaeg sõltub üsna palju ilmastikuoludest ja on hooajaline.
  • Püügihooajavälisel ajal tegeletakse laeva ja püügivahendite remondiga või töötatakse mõnel teisel ametikohal.
  • Füüsiline koormus on kaluri töös väga suur – kala püünisest väljavõtmine ja kastidesse panemine nõuab kiirust ning jõudu.
 • Töö iseloom

  Mereäärsete rahvaste hulgas on kalapüük läbi aegade olnud üks peamisi elatusallikaid. Traditsioonilise kalapüügi korral sõidab kalur oma paadiga kohta, kus ta arvab kala olevat, laseb võrgud vette ja tõmbab pärast kalu täis võrgud välja.

  Rannakalur püüab kala siseveekogudel või merel, kasutades kutselise kaluri püügivahendeid ning üldjuhul käib kalapüügilaevadega kalastamine traditsioonilise skeemi järgi. Õhtul sõidetakse laevaga püügikohta ja lastakse püünised vette. Varahommikul minnakse püüniseid nõudma, kalad tõmmatakse välja ja pannakse kastidesse, seejärel lastakse püünis uuesti vette.

  Maale jõudes tuleb kõik kalakastid laevast välja laadida ja uued kastid laevale laduda. Lisaks tuleb rannakaluril määrata püütud kalade kvaliteeti ja neid turustada.

  Rannakaluri amet sobib sulle siis, kui armastad merd ja kalapüüki, sest kaluri elu on suuresti elulaad.

 • Töökeskkond

  Rannakalur püüab kala iseseisvalt oma paadiga. Kaluri tööaeg oleneb üsna palju ilmastikuoludest ja mingit korrapärast graafikut ei ole. Soodsa ilma korral peab kalur olema valmis merele minema ka laupäeval-pühapäeval või pühade ajal. Teinekord tuleb merel olla mitu ööpäeva järjest. Kalur saab puhata, kui laev on remondis.

  Kalalaeva meeskond töötab laeval vahetustega. Seni, kuni üks mees puhkab, hoiab teine tüüri või püüab kala. Keerukamates oludes ja püünise tühjendamiseks tuleb muidugi kogu laeva meeskond appi kutsuda.

  Füüsiline koormus on kaluri töös väga suur – kala püünisest väljavõtmine ja kastidesse panemine nõuab nii kiirust kui ka jõudu. Vaimset koormust põhjustab navigatsiooniseadmete jälgimine ning hoolitsemine selle eest, et laevaseadmed ja elektrivõrk oleksid töökorras.

  Kalalaevade meeskonnaliikmed kannavad spetsiaalseid tööriideid, -jalanõusid ja -kindaid. Kaluriametis on eluliselt tähtis ohutusnõuetest kinni pidada.

  Tähtis on, et kaluril poleks allergiat teatud kalaliikide või pesemis- ja desinfitseerimisvahendite suhtes.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Rannakalurina peaksid:

  • tundma Eesti vete elustikku, kalaliike ja nende levikut ning vastavalt sellele oskama valida püügikohti;·
  • teadma kalade püügiviise, kalapüüniste liike, kasutatavate püüniste hooldamist ja korrastamist;
  • oskama püügil püüniseid käsitseda;
  • oskama valmistada lihtsamaid püüniseid;· tundma navigatsiooni- ja päästevahendeid ning oskama neid käsitseda;
  • teadma saagi esmakäitlemis- ja säilitamisvõtteid.

  Kindlasti peab rannakalur tundma kalandus- ja merendusalaseid õigusakte, nagu kalapüügiseadus, kalandusturu korraldamise seadus, kalapüügieeskiri ning teised kalastamist ja meresõitu reguleerivad seadused.

  Rannakaluri töös tulevad kasuks välisoludes toiduvalmistamise ja kalade esmatöötlemise oskused ning teadmised kala- ja vähikasvatusest ja kalandusturismist.

  Töö eeldab meresõidu, füüsilise ja vaimse koormuse talumist, kohanemis-, otsustus- ja orienteerumisvõimet, valmisolekut kollektiivseks tööks ning käitumisoskust ka äärmuslikes olukordades.

 • Haridus ja väljaõpe

  Rannakalurina töötaval inimesel on tavaliselt vastava eriala kutseharidus ja/või töökohal omandatud kutseoskused.

  Otsi sobivat kooli kutsehariduse andmebaasist.

  Kalandusest huvitatud noorel tuleks üldhariduskooli õppeainetest suuremat tähelepanu pöörata geograafiale, bioloogiale ja kehalisele kasvatusele.

 • Töövõimalused

  Rannakalur püüab kala peamiselt sisevetel ja Läänemerel.

  Kalapüük on enamasti hooajaline ning püügihooajavälisel ajal tegeletakse laeva ja püügivahendite remondiga või töötatakse mõnel teisel ametikohal. Hooajalisuse ja ka majandusliku olukorra tõttu jääb üha vähemaks neid, kellele kalapüük on ainus sissetulekuallikas. Samas on merd ja kalapüüki armastaval inimesel kalapüügiga kindlasti võimalik tegeleda, sest kui kalurite arv järgnevate aastatega väheneb, siis kasvab nõudlus entusiastlike kalapüügi ja kalandusvõrgustiku hoidmisega tegelevate inimeste järele.

  Kogenud kaluril on võimalik tõusta kalapüügilaeva juhiks.

   

 • Sissetulek, soodustused

  Rannakaluri sissetulek oleneb sellest, mis tüüpi laeval ta töötab, milline on kalasaak ja töömaht.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Kalanduse Teabekeskusega.

 • Lähedased ametid

  Pootsman

  Madrus. Töö toimub loodusstiihia tingimustes merel. Vastutusrikas, kõrgendatud riskiga ja huvitav amet. Madruse ametit valides tuleks esmajärjekorras omada head füüsilist ettevalmistust ja head tervist.

  Loe täpsemalt »

  Vahimadrus

  Kapten

  Laevajuht

  Kipper