Rahvatantsujuht

Prindi Rahvatantsujuht
 • Olulised momendid

  • Rahvatantsujuhi töö on õpetada rahvatantsu ja arendada Eesti rahvatantsukultuuri.
  • Rahvatantsujuhi tööga kaasneb suhtlemine ja vastutus kollektiivi eest.
  • Töö on loominguline.
 • Töö iseloom

  Rahvatantsujuht on kultuuritöötaja, kes õpetab ja juhendab rahvatantsijaid või on muudmoodi seotud rahvatantsukunsti arendamisega.

  Rahvatantsudel on tänapäeval kaks põhisuunda: ajalooline ja loomulik folkloorne tants, mida nimetatakse rahvapärimuslikuks rahvatantsuks. Lisaks on olemas uusloominguline eesti autoritants, mille loomisel on kasutatud peale traditsiooniliste eesti rahvatantsu põhisammude töötlusi ja stilisatsiooni. Viimased omadused tulenevad ka eesti muusika uusimatest seadetest ja tantsukunsti arengust.

  Rahvatantsujuhi ülesanne on neid tantse treeningtundides rühmale õpetada. See tähendab, et rahvatantsujuht tunneb eesti rahvapärimuslikke tantse ja põhisamme ning tunnetab ja austab uusloometantsude autorilähedust ja tõlgendust.

  Tantsukollektiivid võivad olla sega-, nais-, mees-, laste- või noorterühmad; ühe juhendaja käe all võib tegutseda mitu rühma. Selgeksõpitud tantsude ja kavadega esinetakse igasugustel pidudel ja sündmustel alates kooli- ja külapidudest ning lõpetades Eesti rahvatantsu tippürituse, vabariigi tantsupeoga.

  Rahvatantsujuhi töö on olemuselt ühtaegu pedagoogiline ja loominguline. Tema ülesannete hulka kuulub tantsude õpetamine, treening- ja esinemiskavade koostamine, uute tantsude ja seadete loomine.

  Lisaks tuleb tal teha palju korraldustööd: kooskõlastada trenniajad ruumide haldaja ja tantsijatega, lahendada tantsurühmade esinemisrõivastusega seotud küsimusi, korraldada tantsulaagreid ja esinemisi ning vahel otsida ka sponsoreid.

 • Töökeskkond

  Rahvatantsujuhid töötavad siseruumides, tavaliselt suuremates treeningsaalides, kus on muusika mängimise võimalus. Treeningud toimuvad enamjaolt õhtuti, esinemised aga peamiselt nädalavahetuseti erinevates maakondades ja lavadel välis- ning sisetingimustes. Heal tasemel ja ettevõtlikud tantsukollektiivid esindavad kodumaist tantsukultuuri ka välismaal.

  Rahvatantsujuhi tööaeg oleneb juhendatavate rühmade arvust ja esinemistest. Esinemiste ajal kannab ka rahvatantsujuht rahvarõivaid.

  Rahvatantsujuhi töö on liikuv ja võib olla füüsiliselt väsitav. Seepärast peaks rahvatantsujuhil olema piisavalt hea vorm ja tugev tervis, et ta suudaks tunde hõlpsalt läbi viia.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Rahvatants on osa rahvakultuurist. Seetõttu kuluvad ära teadmised rahvakombestikust ja rahvarõivaste ajaloost. Ta peaks tundma rahvatantsu läbi ja lõhki, selle eripära ja põhiliikumisi, ning oskama lugeda ja koostada tantsukirjeldusi. Rahvatantsujuhiks saamine eeldab tantsukogemust. Suur hulk tantsujuhte on juba lapseeast tantsimisega tegelenud.

  Tarvis oleks tunda ka inimese füsioloogiat ja ealisi iseärasusi, et ennetada traumasid. Näiteks vanemate rahvatantsijate treeningkoormus erineb noorte omast. Vajaduse korral peaks ta oskama ka esmaabi anda.

  Tantsujuhi töö eeldab pedagoogilisi ning psühholoogilisi teadmisi ja oskusi. Väga tähtsat rolli mängib rahvatantsujuhi töös loomingulisus, musikaalsus ja rütmitaju. Tantsujuht peaks olema hea suhtleja ja julge esineja. Tema töös paistab silma tantsuoskus ja soov teisigi innustada.

  Rahvatantsujuhil on võimalik taotleda tantsuspetsialisti kutsestandardit, mis on ametlik tõendus asjatundja oskustest ja võib tööotsinguil kasuks tulla. Uuri lähemalt kutsestandardi süsteemi ja nõuete kohta tantsuspetsialisti alamlehelt, mis asub Kutsekoja kodulehel.

 • Haridus ja väljaõpe

  Rahvatantsujuhina töötamiseks ei ole akadeemiline väljaõpe otseselt nõutud. Tähtsamad on teadmised ja oskused rahvatantsus ning kogemus. Küll aga on tantsuharidus abiks. Otsi sobivat õppeasutust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Rahvatantsujuhtidele korraldavad erialaasutused ka koolitusi, mis sobivad vastavalt tasemele algajale tantsujuhile või edasijõudnule.

  Enamasti on rahvatantsujuhid rahvatantsu aastaid viljelenud.

  Üldhariduskoolis tasuks rahvatantsutantsuhuvilisel hoolikalt osaleda kehalise kasvatuse tundides ja õppida psühholoogiat. Mida varem hakata tantsuga tegelema, seda kasulikum. Seega tasuks osa võtta rahvatantsuringidest.

 • Töövõimalused

  Rahvatantsujuhid leiavad tööd haridus- ja kultuuriasutustes rahvatantsurühmade juhendajana. Ettevõtlik rahvatantsujuht võib ka ise oma tantsuringi luua. Eesti Rahvatantsu ja Muusika Selts ning Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus tunnustavad paremaid kollektiive ja tantsujuhte kõrgema kategooria andmisega. Väga suur tunnustus on olla rahvatantsupeo üldjuht.

  Rahvatantsujuhid edendavad meie rahvatantsukultuuri peale õpetamise ja esinemiste korraldamise ka teadusliku uurimistöö ja erialaartiklite kirjutamisega.

  Sageli tehakse rahvatantsujuhi tööd ka põhitöö kõrvalt või hobina.

 • Sissetulek, soodustused

  Rahvatantsuspetsialisti töötasu sõltub täpsemalt töökohast. Haridus- ja kultuurikeskuste juures tegutsevate rahvatantsujuhtide töötasu oleneb omavalitsusest. Palka mõjutavad ka juhendatavate kollektiivide arv ja tantsukollektiivi kategooria. Tihti makstakse töötasu ka käsunduslepingu alusel olenevalt treeningtundide arvust kuus. Suviti võib olla rahvatantsujuhi töö ka tasustamata, sest näiteks haridus- või kultuurikeskuste juures tegutsevad rahvatantsuringid peavad puhkust. Eesti laulu- ja tantsupidude aastatel on tavaliselt siiski suvelgi tööd küllaga. Üldiselt saavad rahvatantsujuhid kuupalka, kuid töö võib olla ka projektipõhine.

  Rahvatantsujuhil võib oma kollektiiviga ette tulla reisimist põnevatele üritustele või võistlustele välismaal.

 • Lisateave

  Rahvatantsu harrastajaid ühendab Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts.

  Harjumaa rahvatantsujuhte liidab Rahvatantsu- ja Rahvamuusikajuhtide Harjumaa Ühendus.

  Rahvakultuuri hoidmise ja rahvatantsujuhtide koolitamisega tegeleb Rahvakultuuri Keskus.

  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti õppekava (etenduskunstid)

  Tantsuõpetajaid ühendab Eesti Tantsuhariduse Liit.

  Profitantsijaid Eestis ühendab Eesti Kutseliste Tantsijate Liit.

  Tantsuspetsialisti kutsestandardi kohta saab lugeda Kutsekoja lehe tantsuspetsialisti alamlehelt.

  Katrin Krause magistritööna on valminud uuring rahvatantsu imagost noorte seas.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Rahvakultuuri Keskusega ja Tartu Ülikooli Viljandi kultuuriakadeemiaga.

 • Lähedased ametid

  Treener. Treener töötab spordiala juhendajana. Treener peab põhjalikult tundma spordiala, kus ta tegutseb, ning oskama neid teadmisi ka õpilastele jagada. Treeneri töö on väga liikuva loomuga, põnev ja vaheldusrikas.

  Loe täpsemalt »

  Tantsuspetsialist