• Olulised momendid

  • Raamatupidaja jälgib ettevõtte raha liikumist, teeb ülekandeid ja esitab arveid.
  • Väikefirmades vastutab raamatupidaja enamasti kogu ettevõtte raamatupidamise, suures aga kindla töölõigu eest.
  • Tänapäeval on väga tähtis tunda raamatupidamisprogramme, osata kasutada arvutit ja teada seadustest tulenevaid nõudeid, mida peab rangelt järgima.
 • Töö iseloom

  Raamatupidaja tööpäev algab enamasti asutusele või ettevõttele saabunud arvete registreerimisega kausta või arvuti raamatupidamisprogrammi.

  Tema ülesanne on esitada arved teistele asutustele ja ettevõtetele osutatud teenuste või neilt saadud kauba eest. Raamatupidaja hoolitseb selle eest, et arved tasutakse ja maksed laekuvad õigel ajal.

  Raamatupidajal on tavaliselt ülevaade ettevõtte töötajate palga ja puhkuse arvestusest ning ta teeb vajaduse korral vastavaid kandeid.

  Raamatupidajad koostavad ka perioodilisi aruandeid institutsioonidele, nt Maksu- ja Tolliametile.

 • Töökeskkond

   

  Raamatupidajad töötavad enamasti 5 päeva nädalas ja 8 tundi päevas arvuti taga, mis tähendab, et tegemist on kontoritööga. Istuv asend võib koormata õlgu ja selga ning pidev arvutiekraani ees töötamine väsitab silmi.

  Töö kiiremad ajad on seotud palkade arvestamisega kuu alguses ja käibe deklareerimisega 20. kuupäevaks. Samuti on kuu algus arvete esitamise aeg, mis tähendab, et rahulikum periood on kuu lõpp. Aasta esimene pool on tavaliselt ettevõtte majandusaasta aruande esitamise aeg, mis on raamatupidaja töölaual väga mahukas tegevus.

  Väiksemates firmades vastutab raamatupidaja kogu ettevõtte raamatupidamise eest, nii et pidev töölõikude vaheldumine ei lase rutiinil tekkida.

  Paljudes väikeettevõtetes aga raamatupidaja paikselt palgal ei olegi, vaid teenus tellitakse teenusepakkujalt, enamasti selleks loodud ettevõttelt või FIE-lt.

  Suurtes ettevõtetes tegeleb raamatupidaja aga enamasti kindla töölõiguga, nt sisestab andmeid vastavasse programmi, jälgib, et arved oleksid korrektselt vormistatud ja protseduuride järgi käsitletud.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Tänapäeval on raamatupidamise hõlbustamiseks enamikus ettevõtetes kasutusel arvutiprogrammid – seega tuleb raamatupidajatel ennekõike osata arvutit ja raamatupidamisprogramme (nt Hansa, SAF, Directo, Merit jpm) väga hästi kasutada.

  Töö eeldab pinge- ja stressitaluvust, kohusetunnet, enesedistsipliini, otsustusvõimet ja iseseisvust. Vajalikud on matemaatiline võimekus, loogiline mõtlemine ja hea keskendumisvõime. Tööd toetavad isikuomadused on hoolikus, kannatlikkus, püsivus ja kiirus.

  Kindlasti peab raamatupidaja olema kursis kehtivate seadustega, mis on seotud raamatupidamisega, näiteks maksude, tööaja arvestuse jms kohta.

 • Haridus ja väljaõpe

  Raamatupidamist (majandusarvestust) saab õppida kõrg- ja kutsekoolis ning ka kursustel. Palju õpitakse vahetult töö käigus ja täienduskoolitustel.

  Raamatupidamine on valdkond, mis eeldab eriteadmisi, ilma milleta on seda tööd keeruline teha. Väga populaarsed on raamatupidamiskoolitused, kus osaleja saab kiiresti selgeks raamatupidamise põhitõed.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist ja Kutsehariduse portaalist.

  Koolinoored, kes soovivad tulevikus töötada raamatupidajana, peaksid üldhariduskoolis enam tähelepanu pöörama emakeelele, võõrkeeltele, matemaatikale ja majandusõppele.

  Raamatupidaja kutseoskusnõuded on kinnitatud Kutsekoja kutsestandardites.

 • Töövõimalused

  Raamatupidaja teenuseid vajab peaaegu iga suurem ja väiksem ettevõte.

  Need ettevõtted, kel statsionaarset raamatupidajat pole, ostavad teenust sisse nende pakkumisele spetsialiseerunud firmadelt või füüsilisest isikust ettevõtjana töötavatelt raamatupidajatelt.

  Raamatupidaja võib areneda suuremas ettevõttes pearaamatupidajaks või näiteks finantsjuhiks.

 • Sissetulek, soodustused

  Üldjuhul makstakse raamatupidajale kindlat kuupalka, millele võib lisanduda olenevalt ettevõttest preemia. Palga ja soodustuste suurus oleneb raamatupidaja tasemest, vastutusest ja isikuomadustest (kiirus, täpsus, kohusetunne jne).

 • Lisateave

  Raamatupidamis- ja maksuinfoportaal

  Riigi Teataja

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Pallas & Partnerid OÜ-ga.

 • Lähedased ametid

  Finantsanalüütik

  Finantsjuht