• Olulised momendid

  • Raamatukoguhoidja vastutab raamatukogu süsteemse toimimise eest – laenutab ja tellib erinevaid väljaandeid, vahendab teavet, suhtleb klientidega ning hoolitseb raamatute säilimise ja hõlpsalt leitavuse eest.
  • Raamatukoguhoidja töötab väga harivas keskkonnas, kirjanduse ja kultuuri keskel.
  • Raamatukoguhoidja töö eeldab täpsust ja põhjalikkust.
 • Töö iseloom

  Raamatukoguhoidja töö peamised eesmärgid on pakkuda raamatukogu- ja infoteenust kõigile, kes seda vajavad, võimaldades juurdepääsu teabele ja kirjandusele, mis on hästi korrastatud ning leitavalt paigutatud.

  Tema töö sisu on raamatute ja väljaannete säilitamine ning nende kättesaadavaks tegemine, et täita raamatukogukasutajate vajadused ja hoida kultuuripärandit.

  Olenevalt raamatukogu asukohast ja suurusest on raamatukoguhoidjal ka teisi ülesandeid.

  • Raamatukoguhoidja peab tihti inimesi nõustama ja oskama sobivaid raamatuid soovitada.
  • Paljud raamatukoguhoidjad teevad teadusettekandeid ja kirjalikke uurimusi.
  • Väiksemates raamatukogudes tegeleb raamatukoguhoidja ka näiteks arvepidamise ja bürootarvete tellimisega.

  Suuremates raamatukogudes on võimalik saada teavet ka välismaal asuvate raamatukogude ja andmebaaside kohta ning soovi korral vastav tellimus esitada.

  Peaaegu igas raamatukogus on avalikuks kasutamiseks arvutid, mille kaudu saab raamatukogu külastaja vajaminevat teavet otsida või näiteks koolitöid teha, mistõttu peab raamatukogutöötaja tundma arvutit ja oskama vajaduse korral juhendada.

 • Töökeskkond

  Raamatukogutöötajad töötavad siseruumides, enamasti lugemis-, kataloogi- ja arvutisaalides, hoidlates või arhiivides. Suuremad raamatukogud on ruumikad, hästi ventileeritud ja valgustatud, et seal oleks hea olla nii raamatukoguhoidjal kui ka külastajatel.

  Raamatukogutöötajatel, kes töötavad tellimislauas ja juhatavad inimesi kataloogisaalides, tuleb palju püstijalu seista. Raamatute tõstmine ja kandmine ning riiulitelt raamatute kättesaamine nõuab füüsilist pingutust.

  Suuremad raamatukogud on avatud varahommikust hilisõhtuni ja ka nädalalõppudel ning neis töötatakse vahetustega töögraafiku alusel.

  Raamatukogus töötamine ei pruugi raamatutolmust tekkinud allergia tõttu kõigile tervisepõhjustel sobida.

  Raamatukogu on koht, kus hinnatakse vaikust, et igaüks saaks rahulikult lugeda ja keskenduda. See on hea tava, millest enamik raamatukogusid ka kinni peab. Paljudes raamatukogudes on loodud mugavad rühmatööruumid, kus võib teisi segamata suhelda.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Raamatukoguhoidja töös tulevad kasuks laialdased teadmised erinevatest eluvaldkondadest ja pidev kursisolek uudiskirjandusega.

  Raamatukoguhoidjale vajalikud põhioskused:

  • lugejate teenindamine ja kasutajate juhendamine;
  • teavikute (trükiste ja teiste teabekandjate) kirjeldamine ning kataloogimine;
  • andmete sisestamine baasidesse.

  Raamatukoguhoidja eelis peale hea eesti keele on ka inglise keele oskus, sest paljud tööks vajalikud andmebaasid on just ingliskeelsed. Teabehulga töötlemine ja päringutele vastuste leidmine toimub enamasti arvuti vahendusel ning eeldab vastavaid oskusi ja teadmisi.

  Raamatukogutöö võib olla pisut rutiinne ning nõuab katkematut hoolt ja täpsust. Järjekindlus ja püsivus ongi ühed selle töö tegemise eeldused.

 • Haridus ja väljaõpe

  Raamatukoguhoidja elukutses tuleb kasuks kõrgharidus raamatukogunduse või infoteaduste
  erialal. Otsi sobivat kooli kõrgkoolide  õppekavade andmebaasist.

 • Töövõimalused

  Raamatukoguhoidjad töötavad eri tüüpi raamatukogudes. Eestis on teadus- ja erialaraamatukogud, üldkasutatavad rahvaraamatukogud ning kooliraamatukogud. Vähemalt üks rahvaraamatukogu on igas linnas ja suuremas asulas. Oma raamatukogu on gümnaasiumidel ning enamikul alg- ja põhikoolidel, samuti kõigil Eesti kõrgkoolidel.

  Raamatukoguhoidja karjäärivõimalus on asuda tööle raamatukogu juhatajana.

 • Lisateave

  Raamatukoguhoidja palk on tavaliselt kindlaks määratud kuupalgana. Enamasti kuulub raamatukogu tegevus omavalitsuse vastutusalasse, mistõttu raamatukoguhoidja palga määrab omavalitsus.

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu raamatukoguhoidjast Aitast

 • Lähedased ametid

  Dokumendihaldur. Dokumendihaldur on laiapõhjalise ettevalmistusega spetsialist, kellel on teadmised ja oskused dokumentide haldamisest, arhiivitööst, infotöötlusest ning -tehnoloogiast. Dokumendihaldureid vajatakse nii avalikus kui ka erasektoris. Dokum...

  Loe täpsemalt »

  Infospetsialist

  Arhivaar

  Muuseumitöötaja