• Olulised momendid

  • Puidutoodete viimistlejad valmistavad viimistlemiseks ette puitpindu ja katavad neid viimistlusmaterjalidega.
  • Selles ametis on väga tähtis kaitsta oma tervist keskkonna kahjulike mõjude eest.
  • Õige viimistlusvahendi valik ja hoolikas ning hästi tehtud töö annavad tunnistust heast meistrist.
 • Töö iseloom

  Viimistleda tuleb erinevaid puitpindu (nt mööblidetaile,
  treppe, põrandaid jne). Kõigepealt valmistatakse pind viimistlemiseks ette.
  Olenevalt materjalist seadistatakse ja reguleeritakse töömasinad. Seejärel
  hinnatakse töödeldava pinna kvaliteeti ja valitakse lihvimismaterjal. Pärast
  lihvimist pind viimistletakse. Pindade viimistlemiseks on mitu viisi. Neid saab
  lakkida, värvida, peitsida, õlitada, immutada, vahatada jne. Tänapäeval
  kasutatakse küllaltki palju loodusmaterjale (nt linaõli), mis imbuvad sügavale
  puidu sisse ja muudavad selle vastupidavamaks. Võib juhtuda, et pärast
  lihvimist ja viimistlemist tulevad nähtavale kvaliteeti halvendavad puiduvead.
  Vigade kaotamiseks tuleb vajaduse korral lihvida pinda veel kord ja siis uuesti
  viimistleda.

 • Töökeskkond

  Puidutoodete viimistlejad töötavad vastavalt sisustatud tootmisruumides. Tööd tuleb teha valdavalt seistes. Puidulihvimistolmu ja keemiliste ainete kahjulike mõjude vältimiseks kasutatakse kaitsemaski ja kindaid ning müra vastu kõrvaklappe või spetsiaalseid kõrvatroppe. Kuna töös kasutatakse ka tuleohtlikke materjale ja töötatakse elektrimasinatega, on vaja täpselt täita tööohutusnõudeid.

  Puidutoodete viimistleja tööaeg oleneb ettevõtte töökorraldusest. Enamasti on viimistlustööd ainult toote valmimise üks osa (lõppfaas pärast detailide väljalõikamist ja toote detailidest kokkupanekut).

  Puidutoodete viimistlejad kasutavad oma töös CNC (ingl computer numerical control) viimistluskeskusi, lihvimismasinaid, värvipritse, -rulle ja -pintsleid ning muid abivahendeid.
  Mõned ettevõtted annavad selle töö tegijaile erirõivastuse.

  Puidutoodete viimistleja töö eeldab normaalset füüsilist vormi. Raskemate detailide tõstmisel tuleb olla ettevaatlik, et mitte selga traumeerida. Puidutöödel satub õhku üsna palju tolmu, mistõttu tuleb kaitsta oma hingamisteid, et vältida näiteks astma väljakujunemist. Allergikutel tasuks enne selle ameti valimist arstiga nõu pidada.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Puidutoodete viimistleja peab oskama kasutada mitmesuguseid seadmeid, tundma viimistlusmaterjalide omadusi ja toodetele esitatavaid kvaliteedinõudeid, suutma leida viimistlusdefekte ning oskama neid parandada. Vajalikud on üldteadmised puidutöötlemise tehnoloogiast. Olulised on oma töö korraldamise oskus (nt erinevate viimistlusmaterjalide kuivamisaja arvestamine) ja tööohutusnõuete järgimine.

  Puidutoodete viimistlejalt eeldatakse head värvitaju, liigutuste koordineeritust, hoolikust, püsivust, täpsust ja vastutustunnet.

 • Haridus ja väljaõpe

  Puidutoodete viimistlejaid koolitatakse kutseõppeasutustes tisleri erialal.

  Otsi sobivat kooli kutsekoolide veebilehelt.

  Õppekavad puidutöötlemise erialadel on tavaliselt mitmekesised ja annavad laiapõhjalise ettevalmistuse.

 • Töövõimalused

  Eestis on palju puidutöötlemis- ja puidutoodete tootmisettevõtteid. Väikeettevõtted on sageli spetsialiseerunud kindlate toodete valmistamisele: mööbel, puitpõrandad, aknad-uksed jne. Heade
  kutseoskustega kohusetundlik töötaja ei pea tööpuudust kartma.

 • Lisateave

  Eesti Mööblitootjate Liit ühendab ettevõtteid, kes tegelevad puidutöötlemise, mööblitootmise ja müügiga ning selle valdkonna seadmete ja materjalide tootmise, vahendamise ja müügiga ning töötajate koolitamisega.

  Puidutoodete viimistleja kutsestandard

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Mööblitootjate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Puidukaubanduse spetsialist

  Pehme mööbli valmistaja. • Pehme mööbli valmistaja on oskustööline, kes valmistab pehme mööbli, näiteks diivani või tugitooli, algusest lõpuni.• Pehme mööbli valmistaja võib töötada nii mööblit&ou...

  Loe täpsemalt »

  Viimistleja