Puhastusteenindajad

Prindi
 • Olulised momendid

  • Puhastusteenindaja töö on hoida igapäevane elu- ja töökeskkond nõutaval tasemel puhtana.
  • Töö eeldab normaalset füüsilist tervist, loomupärast korra ja puhtuse loomise vajadust, hoolikust, täpsust ning kohusetunnet.
  • Töö meeldivad küljed on mitmekesisus, võimalus ise oma tööd kavandada ja kohe näha ka oma töö tulemusi ning saada parajal määral füüsilist koormust.
 • Töö iseloom

  Puhastusteenindajate tööülesannete hulka kuuluvad ruumide ja pindade puhastamine ning hooldamine. Oma tegevusega tagatakse ruumides elamiseks ja töötamiseks ohutu, tervislik ning meeldiv keskkond.

  Puhastusteenindajate tööülesanded olenevad töökohast ja ameti spetsiifikast. Puhastusteeninduse valdkonnas töötavad:

  • puhastusteenindajad, kes puhastavad ruume, põrandaid, vaipu, klaas- ja peegelpindu, koristavad laudu ja riiuleid, kastavad ja hooldavad lilli, õhutavad ruume, tühjendavad prügikaste jms. Tööülesandeks võib olla koristustarvikute ja -ainete soetamine. Enam levinud ametinimetused on puhastusteenindaja, koristaja, eripuhastustöötaja;
  • hotellide toateenijad, kes peavad lisaks koristamisele korraldama voodipesu vahetust ja olema abiks hotellitoa kasutusvõimalustega seotud probleemide lahendamisel;
  • koduabilised, kes aitavad korras hoida inimeste kodust majapidamist. Vastavalt kokkuleppele käivad nad kliendi kodus 2-3 päeval nädalas. Lisaks tavapärastele koristus- ja puhastustöödele võib koduabilise töökohustusteks olla triikimine, toiduvalmistamine, lapsehoidmine jms;
  • puhastustööde juhid, kes korraldavad puhastusteenust oma vastutusala objektidel, jagavad tööülesandeid ja vastutavad lõpptulemuse eest. Nende tööülesanneteks on koristus­tööde organiseerimine, puhastusteenindajate juhendamine ja nende töö korraldamine, kliendiga suhtlemine ning info vahetamine. Enam levinud ametinimetused on puhastustööde juht, töödejuhataja, objektijuht, meister, perenaine;
  • puhastusainete ja -tarvikute müüjate ülesandeks on vastavate kaubaartiklite müük ja klientide nõustamine;
  • kasvataja abid aitavad lapsi õppe- ja kasvatustegevuses. Nad hoolitsevad rühmaruumi ja lastetoa korrasoleku ning laste toitlustamise eest. Samuti võivad nende tööülesannete hulka kuuluda laste viimine jalutuskäikudele ja huviringidesse;
  • köögiabiliste, köögitööliste ja nõudepesijate ülesanne on peale pindade puhtana hoidmise ka nõude ja söögiriistade korrashoidmine.

  Puhastusteenindaja töö meeldivad küljed:

  • võimalus kohe näha oma töö tulemusi,
  • mitmekesisus,
  • paras füüsiline koormus,
  • võimalus ise oma tööd kavandada.
 • Töökeskkond

  Puhastusteenindajad töötavad tavaliselt siseruumides. Probleemiks võib olla tuuletõmbus, temperatuuride vahetumine (nt prügi majast väljaviimisel). Oluline on järgida töökeskkonnast tingitud enese- ja töökaitsenõudeid ning kasutada õiget tööasendit.

  Puhastusteenindaja tööga kaasneb füüsiline koormus ning arvestama peab aktiivse tööga, kus on palju kõndimist, kummardamist, sirutamist, ronimist, tõstmist ja kandmist.

  Puhastusteenindajad kasutavad spetsiaalseid töövahendeid. Nende käsutuses on erinevad mopid, lapid ja harjad. Oma töös kasutatakse erinevaid koristusaineid. Suuremate ruumide puhastamisel läheb vaja koristusmasinaid, näiteks tolmuimejaid, kombineeritud põrandahooldusmasinaid, pühkimis-, põrandahooldus- ja vaibapesumasinaid, survepesureid jt.

  Töös tuleb kokku puutuda tolmu ja kemikaalidega, mis võivad ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat.

  Puhastusteenindajate töögraafikud võivad olla väga erinevad. Sageli on tegemist osalise töö­ajaga, kus töö toimub varahommikul või õhtul. Hotellides, kauplustes, haiglates ja teistes asutustes võib olla vahetustega töö. Kutsealal töötamine eeldab valmisolekut töötada ka puhkepäevadel.

  Puhastusteenindaja ameti puhul on töötegemiseks kuluv aeg otseses sõltuvuses töötaja vilumusega. Kui alguses võib vajalike toimingute tegemiseks kuluda arvatust rohkem aega, siis mõne nädala möödudes võib ajakulu võrreldes varasemaga tublisti erineda. Samuti mõjutavad tööaega ametioskused – teadmised aitavad saavutada puhtuse kergema vaevaga.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Puhastusteenindajana pead:

  • tundma põhilisi koristustarvikuid ja nende hoiutingimusi;
  • oskama kasutada ja hooldada koristusmasinaid;
  • oskama kasutada ohutult ja õigesti koristusaineid;
  • teadma, kuidas puhastamine mõjub töö-, elu- ja looduskeskkonnale;
  • oskama teha põhilisi puhastustöid: akende, klaaspindade, seinte, uste, põrandate, vaipkatete, mööbli, samuti WC-de, duširuumide ja vannitubade puhastamine ning hooldamine; treppide ja trepikodade puhastamine ning hooldamine; prügi, prahi ja taara esmakäitlemine;
  • omama teadmisi töötervishoiust ja tööhügieenist, tule- ja elektriohutusest ning jäätmekäitlusest.

  Hotelli puhastusteenindajate ja lapsehoidjate puhul on vajalikud lisaoskused erinevate klientide teenindamiseks. Hotellides ja teistes majutusasutustes töötajatele tuleb kasuks võõrkeelte oskus (eelkõige inglise, soome ja vene keel).

  Puhastusteenindaja korraldab oma tööd iseseisvalt, samas tuleb olla valmis ka meeskonna­tööks. Kuna puhastusteenindajad puutuvad pidevalt kokku kellegi töö- või eluruumidega, on nende töö puhul olulised usaldusväärsus, klienditeenindus ja kutse-eetika järgimine.

  Puhastusteenindaja peab olema korraarmastaja ja kohusetundlik inimene. Töö eeldab hoolikust, täpsust ning vastutustunnet (näiteks kliendi töövahendite – arvuti jms puhastamisel). Hea tervis ja vastupidavus on olulised ka seetõttu, et suurem osa tööajast möödub jalgadel seistes.

  Puhastusteenindajate täpsemaid kutseoskusnõudeid on kirjeldatud järgmistes kutsestandardites:

 • Haridus ja väljaõpe

  Puhastusteenindajaks on võimalik õppida põhihariduse baasil kutseõppeasutuses. Puhastustööde juhi amet eeldab vähemalt keskharidust ning õppida saab samuti kutseõppeasutuses.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Paljud puhastusteenindajad saavad väljaõppe ka kutseala kursustel ja töökohal.

  Koolinoortele, kes soovivad tulevikus asuda tööle puhastusteenindajana, tuleb üldhariduskoolis pöörata tähelepanu keemiale ja käelist tegevust ning ilumeelt arendavatele õppeainetele, nagu töö- ja kunstiõpetus.

 • Töövõimalused

  Puhastusteenindajad töötavad puhastusteenust pakkuvates ettevõtetes või FIEna. Järjest enam asutusi ostab puhastusteenust sisse vastavatelt firmadelt.

  Puhastusettevõttes sõltub töö sisu firma pakutavatest teenustest, mis võib sisaldada nii ruumide igapäevast kui ka graafikujärgset koristust, suurpuhastust pärast remonti, aknapesu, põrandate, töölaudade, prügikorvide, trepikodade ja liftide puhastamist. Pakutavate teenuste nimekirjas on muudki, näiteks õueala koristamine, muruniitmine, hekkide pügamine, hoone fassaadi pesu, lumekoristus, jää- ja libedusetõrje, prügivedu jne.

  Suurtes puhastusettevõtetes töötab tihtipeale 250–1000 inimest ning seal pakutakse rohkem regulaarseid puhastus- ja hooldusteenuseid. Väikeettevõtjad on 2–10 töötajaga puhastusettevõtted. Levinud on ka perefirmad. Väikeettevõtjad pakuvad regulaarseid puhastus- ja hooldusteenuseid väike- ja keskmise suurusega kontoritele, kauplustele, lasteaedadele jt. Väikefirmad pakuvad rohkem ka ühekordseid eripuhastustöid, nagu ehitusjärgne suurpuhastus, aknapesu, kontori suurpuhastus jne.

  Puhastusteenindajana töötamine sobib ka lisatööna, kuna paljud objektid on lühikese tööajaga. Seetõttu töötavad puhastusteenindajana sageli need, kes võtavad seda ajutise tööna (kuni mõnele teisele töökohale asumiseni, õppimise või laste kõrvalt või pensioni lisana).

  Sarnaselt teiste maade puhastusteeninduse arengule on viimastel aastatel märgata puhastusteenindusturul nõudluse kasvu väikeste puhastusteenust pakkuvate ettevõtete järele. Lisaks puhtuse hoidmisele lisanduvad töökohustuste hulka sellised teenused nagu kohvi keetmine, posti jagamine, valve- ja kinnisvarateenused jne. Seega vajatakse üha laiapõhjalisemaid teadmisi.

 • Sissetulek, soodustused

  Puhastusteenindaja töötasu oleneb piirkonnast, asutuse suurusest, vastutusest ja kohustuste hulgast.

  Sageli on töörõivad ja nende puhastamine tööandja poolt.

 • Lisateave

  Puhastusalast nõustamist ja koolitust pakub ning puhastusteenindajate kutse andmist korraldab OÜ Puhastusekspert.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös OÜga Puhastusekspert.

 • Lähedased ametid

  Lapsehoidja. Lapsehoidja töö on laste hooldamine ja arendamine. Lapsehoidja töötingimused olenevad suuresti kokkulepetest tööandjaga. Head lapsehoidjat iseloomustab soe süda, avatud meel ja loomingulisus.

  Loe täpsemalt »

  Kelner. Kelner/ettekandja (edaspidi: kelner) on klienditeenindaja toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi, peoteenindusfirma). Kelnerit ja ettekandjat võib pidada firma visiitkaardiks – neil on oluline ro...

  Loe täpsemalt »

  Kokk. Koka põhitöö on kvaliteetsete toitude valmistamine ja serveerimine. Toiduvalmistamisoskuste kõrval on olulised meeskonnatöö, hea füüsiline tervis ja vastupidavus ning korra- ja puhtusearmastus. Koka töö on loo...

  Loe täpsemalt »