Puhastusteenindaja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Puhastusteenindaja töö on hoida igapäevane elu- ja töökeskkond nõutaval tasemel puhtana.
  • Amet eeldab valmisolekut töötada osaajaga, samuti puhkepäevadel ning varahommikuti, hilisõhtuti või öösiti.
  • Töö meeldivad küljed on mitmekesisus, võimalus ise oma tööd kavandada ja kohe näha töö tulemusi ning saada parajal määral füüsilist koormust.
 • Töö iseloom

  Puhastusteenindaja tööülesannete hulka kuuluvad ruumide ja pindade puhastamine ning hooldamine. Oma tegevusega tagab ta, et ruumid oleksid elamiseks ja töötamiseks ohutud, tervislikud ja meeldivad.

  Iga asutus vajab puhastusteenindajat, kes vastutab ruumide korrashoiu eest. Puhastusteenindaja puhastab ruume, põrandaid, vaipu, klaas- ja peegelpindu, koristab laudu ja riiuleid, kastab ja hooldab lilli, õhutab ruume, tühjendab prügikaste jms.

  Puhastusteenindaja juhib vajaduse korral tööandja tähelepanu tekkinud eriolukordadele (nt vee leke radiaatorist jms). Tema ülesanne võib olla ka hoolitseda töö- ja puhastusvahendite olemasolu eest ja vajaduse korral neid juurde tellida.

  Puhastusteenindaja töö meeldivateks külgedeks võib pidada võimalust näha kohe tulemusi, mõõdukat füüsilist koormust, mitmekesisust ning võimalust ise oma tööd kavandada.

  Enam levinud ametinimetused on puhastusteenindaja, koristaja, eripuhastustöötaja.

 • Töökeskkond

  Puhastusteenindaja töötab tavaliselt siseruumides. Mõnikord tuleb töötada ka välistingimustes – koristada õues prahti, riisuda lehti ja muru. Töös võib ta kokku puutuda tuuletõmbuse ja temperatuuride vahetumisega.

  Töö eeldab valmisolekut töötada osaajaga, samuti puhkepäevadel ja varahommikusel, hilisõhtusel või öisel ajal.

  Arvestada tuleb töötamisega kõrgustes, tolmu ja muu saaste ning kemikaalidega. Töökeskkonna tingimused (tolm, kuumus, niiskus, kemikaalid) võivad tundlikel inimestel põhjustada allergiat. Puhastusteenindaja tööga kaasneb füüsiline koormus: esineb kummardamist, võib ette tulla ebamugavas asendis töötamist, suur osa tööpäevast möödub püstijalu. Oluline on järgida ohutusnõudeid ning kasutada õiget tööasendit.

  Puhastusteenindaja töövahenditeks on mitmesuguse kuju ja otstarbega mopid, lapid, harjad ning koristuseks ette nähtud puhastus- ja poleerimisvahendid. Suuremate ruumide puhastamisel kasutatakse tööstuslikke tolmuimejaid, mis on kodumajapidamises kasutatavatest tolmuimejatest kümneid kordi võimsamad.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Puhastusteenindajana pead:

  • teadma määrdumise ja saastumise põhjusi;
  • oskama määratleda koristusvajaduse;
  • tundma pinnakattematerjale;
  • oskama valida sobivat koristustarvikut, -masinat ja -ainet;
  • oskama kasutada puhastusaineid, töövahendeid, seadmeid ja masinaid oskuslikult, ökonoomselt ning tervist ja keskkonda säästvalt.

  Hotellides ja teistes majutusasutustes töötajatele tulevad kasuks võõrkeelte (inglise, soome ja vene keel) valdamine, erinevate rahvustavade teadmine ning oskus abistada erivajadustega inimesi.

  Eritööde puhastusteenindaja peab oskama järgmist: puhastada PVC-d, linoleumi, kivi- ja teisi kõvu pinnakattematerjale ning teha nende kaitsetöötlust; puhastada lagesid, valgusteid, ventilatsiooni, mahuteid ja teisi seadmeid-süsteeme; puhastada tekstiili, nahka ja teisi pehmeid pinnakattematerjale ning teha nende kaitsetöötlust; eemaldada grafitit jms.

  Isikuomadustest on tähtsad suhtlemisoskus, stressitaluvus, õpivalmidus, vastutustunne ja usaldatavus. Puhastusteenindaja peab olema korraarmastaja inimene, kes ei luba endale lohakust ega poolikut tööd.

  Klientide rahulolu oleneb eelkõige sellest, kui korrektne puhastusteenindaja välja näeb, kas ta tunneb töövõtteid ja puhastusvahendeid ning millise hoolega ta oma tööd teeb.

  Puhastusteenindaja korraldab oma tööd enamasti iseseisvalt. Temalt eeldatakse tööohutusnõuete ja kutse-eetika järgimist, ausust ning usaldusväärsust.

  Puhastusteenindajate kutsenõudeid on kirjeldatud puhastusteenindajate kutsestandardites.

 • Haridus ja väljaõpe

  Puhastusteeninduse valdkonnas töötamine eeldab üldjuhul vähemalt põhiharidust. Puhastusteenindajaks saab õppida kutseõppeasutustes, mitmesugustel kursustel või töökohas.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Koolinoortele, kes soovivad tulevikus asuda tööle puhastusteenindajana, tuleb üldhariduskoolis pöörata tähelepanu keemiale ja käelist tegevust ning ilumeelt arendavatele õppeainetele, nagu töö- ja kunstiõpetus.

 • Töövõimalused

  Puhastusteenindaja töötab puhastusteenindusfirmas, majutusteenust pakkuvas ja toitlustusettevõttes, lasteaias, koolis või kaubanduses. Järjest enam asutusi ostab puhastusteenust sisse vastavatelt puhastusteenindusfirmadelt.

  Puhastusteenindajana töötamine sobib ka lisatööna. Seetõttu töötavad puhastusteenindajana sageli ka inimesed, kes võtavad seda kui ajutist tööotsa (õppimise või laste kõrvalt või pensionile lisa teenimiseks).

  Puhastusteenindaja võib alustada puhastusteenindaja abilise või iseseisva puhastusteenindajana. Ennast täiendades ja töökogemust omades võib ta karjääriredelil edasi liikuda puhastusteenindaja-juhendaja või puhastustööde juhi ametikohale. Juhendaja ja juhi ametikohal lisanduvad tööülesannetena teiste töötajate juhendamine ja juhtimine ning koristustööde korraldamine.

  Jälgides teiste maade puhastusteeninduse arengut, võib täheldada nõudluse kasvu väikeste puhastusteenust pakkuvate ettevõtete järele. Lisaks puhtuse hoidmisele lisanduvad puhastusteenindaja töökohustuste hulka kohvi keetmine, posti jagamine, valveteenused, kinnisvara hooldamine jne.

 • Sissetulek, soodustused

  Puhastusteenindaja töötasu oleneb piirkonnast, asutuse suurusest, vastutusest ja kohustuste hulgast.

  Töötajaid motiveeritakse ületunnitasu, tasuta või soodsa hinnaga lõunasöögi, koolituste ja firmaüritustega. Sageli on ka tööandja töörõivad ja nende puhastamine tööandja poolt.

 • Lisateave

  • Puhastusalast nõustamist ja koolitust pakub ning puhastusteenindajate kutse andmist korraldab OÜ Puhastusekspert.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös OÜga Puhastusekspert.

 • Lähedased ametid

  Lapsehoidja. Lapsehoidja töö on laste hooldamine ja arendamine. Lapsehoidja töötingimused olenevad suuresti kokkulepetest tööandjaga. Head lapsehoidjat iseloomustab soe süda, avatud meel ja loomingulisus.

  Loe täpsemalt »

  Kelner. Kelner/ettekandja (edaspidi: kelner) on klienditeenindaja toitlustusteenust pakkuvas ettevõttes (restoran, kohvik, pubi, ööklubi, klubi, peoteenindusfirma). Kelnerit ja ettekandjat võib pidada firma visiitkaardiks – neil on oluline ro...

  Loe täpsemalt »

  Kokk. Koka põhitöö on kvaliteetsete toitude valmistamine ja serveerimine. Toiduvalmistamisoskuste kõrval on olulised meeskonnatöö, hea füüsiline tervis ja vastupidavus ning korra- ja puhtusearmastus. Koka töö on loo...

  Loe täpsemalt »