Prügiveoki juht

Prindi
 • Olulised momendid

  • Prügiveoki juht sõidab spetsiaalse prügiveokiga, kogudes kokku ja toimetades jäätmed käitluskeskusesse.
  • Prügiveoki juhil peab olema C-kategooria juhiluba.
  • Miinimumhariduse nõuet pole ja prügiveoks vajalikud oskused õpetatakse ettevõttes kohapeal.
 • Töö iseloom

  Prügi tekib kõikjal, kus inimesed tegutsevad: kodudes, kaubakeskustes, teenindus- ja tootmisettevõtetes jm. Prügi kogutakse kokku prügikonteineritesse. Prügiveoki juhid töötavad prügiveo ja jäätmekäitlusega tegelevates firmades.

  Prügiveoki juht sõidab spetsiaalse prügiveokiga, kogudes kokku ja toimetades jäätmed käitluskohta. Väikesed konteinerid (segaolme, papp, biolagunevad jäätmed) tühjendatakse käsitsi pressautosse. Suured konteinerid (nt ehituslammutusjäätmed) võetakse kohapealt kaasa ja tühjendatakse käitluskohas.

  Autojuhil on arvutis märgitud kogumismarsruut, mis annab suunised, kus prügikonteinerid asuvad ning milline on lühim teekond, et prügi saaks kokku kogutud ja oleks võimalikult vähe tühisõite. Vahel on vaja etteantud tühjendamismarsruuti muuta, kui konteineritele teatud kellaajal ligi ei pääse. Siis tuleb autojuhil endal mõelda, milline marsruut on kõige parem.

  Enne kogumisringile sõitmist kontrollib autojuht auto ja lisaseadmete tehnilist seisukorda. Autojuhilt oodatakse sageli ka auto ja lisaseadmete igapäevast hooldamist ja vajaduse korral remontimist.

  Paljudel prügiveoki juhtidel on abiks paariline, keda nimetatakse laadijaks. Osas ettevõtetes töötab autojuht üksinda ning ka ametinimetus võib olla autojuht-laadija.

  Prügiveokijuhi enam levinud ametinimetused on prügiveo, olmeprügi või ehitusprahi autojuht.

 • Töökeskkond

  Prügiveoki juht töötab enamasti vahetustega. Mõnikord võib ta tööd alustada juba varahommikul ja lõpetada lõunaks. Tööd tuleb teha ilmastikuoludest sõltumata.

  Prügiveoki juhil on spetsiaalne tööriietus (tunked, kindad, saapad) ja kaitsevahendid.

  Autojuhil peab olema C-kategooria juhiluba, mis omakorda eeldab C-kategooria või C1-alamkategooria auto juhtimist lubava märkega mootorsõidukijuhi tervisetõendit. Samuti peab kõigil autojuhtidel olema kehtiv veoautojuhi ametikoolituse tunnistus. Nüüdisaegsed prügiveokid on varustatud on-line-arvutitega, GPS-seadme, kütusekontrollerite ja nutiaparaatidega. Lisaks peab juht arvestama, et suur osa ajast tuleb autoga sõita tagurpidi.

  Prügiveoki juhi töö nõuab teatavat treenitust. Füüsilist pingutust vajab nii konteinerite tirimine veokini kui ka kabiinist maha tulek ja kabiini minek kuni 400 korda päevas.

  Kuna prügiveoki juht puutub kokku ohtlike ja saastunud jäätmetega, tuleb tal olla ettevaatlik, et jäätmeid ei satuks nahale ning et ta ei hingaks sisse kahjulikke aineid. Enamasti on aga ohtlikud jäätmed pakitud nõuetekohaselt ja nende veoga tegelev autojuht kasutab ka spetsiaalset tavaautojuhist erinevat tööriietust.

  Terviseriskid on peamiselt õlavöö vigastused, mis võivad tekkida liiga raske rataskonteineri vedamisel veokini, ja ka jalavigastused, kui juht kabiinist kiirustades maha hüppab.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Prügiveoki juhiks sobivad inimesed, kes armastavad praktilist ja välitööd. Nõutav on piiramatu registrimassiga veoki juhtimiseks vajalik C-kategooria autojuhiluba.

  Tööleasumisel kontrollitakse autojuhtimise oskust. Prügiveoki juht peab oskama autoga väga hästi manööverdada ning tundma nüüdisaegsete suurte lisaseadmetega (konteineri tõste- ja tühjendusmehhanismid) varustatud masinate funktsioone. Ohtlikke veoseid vedavad autojuhid peavad olema läbinud vastava koolituskursuse ja teinud selle lõpueksami.

  Töö eeldab arenenud vastutustunnet. Isikuomadustest tulevad kasuks kiirus, korrektsus, hea stressitaluvus (vahel on raske konteineritele ligi pääseda, keerulisi olukordi tuleb ette ka klientidega suhtlemisel) ning eesti ja vene keele valdamine.

 • Haridus ja väljaõpe

  Miinimumhariduse nõuet pole, töötajad õpetatakse välja ettevõttes kohapeal.

  Tööle asumise eeldus on C-kategooria juhiluba. Prügiveoks vajalikud oskused õpetatakse kohapeal. Kui ettevõttesse saabuvad uued prügiveokid, korraldatakse juhtidele tavaliselt koolitus, et õpetada neid käsitsema auto juurde kuuluvaid tehnilisi seadmeid.

  Ohtlikke veoseid vedav autojuht peab olema läbinud vastava koolituskursuse ja teinud eksami.

  Üldhariduskooli õppeainetest toetavad prügiveoki juhi tööd keskkonda puudutavad õppeained, eelkõige loodusõpetus ja keemia.

 • Töövõimalused

  Prügiveoki juht leiab tööd jäätmekäitlusettevõtetes, kes tegelevad prügiveoga.

  Kiire reageerimise ja heade sõiduoskustega autojuht leiab endale tööd üsna kergesti. Töö leidmise eelduseks võib aga olla töökogemus suurte masinate juhtimisel (Volvo, Scania).

  Autojuhtidele pakutakse karjäärivõimalusena töötada eri tüüpi autodel või tegutseda autojuhi-koolitajana.

 • Sissetulek, soodustused

  Tasustamissüsteem ja soodustused olenevad enamasti ettevõttest ning autojuhi kogemusest ja oskustest. Algajal prügiveoki juhil võib konteinerite leidmine võtta kauem aega ja seetõttu ei pruugi tema tasu olla kuigi suur.

  Autojuhi töötasu võib olla ainult põhipalk, kuid ka põhipalk koos tulemustasuga tükitöö pealt. Lisatasu võib saada kvaliteetselt (avariideta, varakahjustusteta, kliendikaebusteta jms) tehtud töö eest. Mõned ettevõtted pakuvad ka staažitasu.

  Tööks vajalikud tunked, kindad ja saapad annab prügiveofirma. Osas ettevõtetes pakutakse prügiveoki juhile ka pikemat puhkust ning võimalust soodustingimustel spordiga tegeleda.

 • Lisateave

  Jäätmekäitluse alal tegutsevaid ettevõtteid ühendab Eesti Jäätmekäitlejate Liit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Jäätmekäitlejate Liidu ning jäätmekäitlusettevõtetega AS Ragn-Sells ja AS Eesti Keskkonnateenused.

 • Lähedased ametid

  Transporditööline

  Veoautojuht. Veoautojuhid veavad veoseid sihtkohta – võtavad lähtekohast kauba auto peale ja toimetavad selle edasi lattu või viivad laevale, lennukile, rongile või otse kliendile. Töö nõuab otsustusvõimet, täpsust, ...

  Loe täpsemalt »