Postitöötleja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Postitöötleja sordib pakid, kirjad, ajalehed jm postisaadetised sihtpunkti järgi.
  • Postitöötlejal peab olema arvutioskus tavakasutaja ning eesti ja vene keele oskus suhtlustasandil.
  • Raskete postikottide tõstmise, sundasendis töötamise ja pideva seismise jaoks on vaja head füüsilist vormi.
  • Väljaõpe toimub põhiliselt töökohas.
 • Töö iseloom

  Postitöötleja ülesanne on sortida postisaadetised (kirjad, pakid, ajalehed jm) sihtpunkti järgi. Postitöötleja võib töötada kande- ja sortimiskeskuses.

  Postitöötleja igapäevatöö on postiasutusse saabunud mahutite (kastid, konteinerid, alused) avamine ja saadetiste kontrollimine koos postiga saabuvate saatelehtede järgi. Ta kontrollib, kas kõigi saadetiste nimi või number vastab saatelehel olevale ning võrdleb neid ka saateteavet sisaldava arvutifailiga.

  Postitöötleja sordib mahutitest väljavõetud posti edasi saadetise sihtnumbri järgi. Seejärel kinnitab ta sorditud saadetistega mahutid, trükib välja uued saatelehed ning annab posti üle autojuhile, kes toimetab selle sihtkohta. Tema töö on ka saatedokumendid vormistada ja need säilitada.

 • Töökeskkond

  Postitöötlejate tööruumid on soojad ja hästi valgustatud. Töö sortimiskeskuses erineb aga tööst kandekeskuses. Sortimiskeskuses tehakse tööd sortimisliinil ning postitöötleja abivahend on sorteerimismasin, kandekeskuses tuleb postitöötlejal hakkama saada ainult oma nobedate näppudega.

  Üldjuhul töötavad postitöötlejad 40 tundi nädalas, paljud ka osatööajaga või vahetustega. Riigipühadel on postkontorid suletud, kuid postitöötleja peab arvestama õhtuse ja öötööga.

  Raskete postikottide tõstmise, sundasendis töötamise ja pideva seismise jaoks on vaja head füüsilist vormi.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Tal peab olema arvutikasutamise oskus, sest kõik tuleb ka arvutis fikseerida. Ta peab oskama kasutada töös vajaminevaid arvutiprogramme ja muud tehnikat.

  Vajalik on riigikeele valdamine kõnes ja kirjas ning vene keele oskus suhtlustasandil.

  Posti töötlemine nõuab täpsust ja kiirust, sest etteantud norme ja tähtaegu tuleb rangelt järgida.

  Postitöötlejalt eeldatakse ausust, kohusetundlikkust, head suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskust, pingetaluvust ja valmisolekut töötada meeskonnas. Töö nõuab head rutiinitaluvust. Töötaja välimus peab olema korrektne ja puhas.

  Kasuks võib tulla tõstukijuhiluba.

 • Haridus ja väljaõpe

  Olenevalt postitöötleja ametikoha vastutusaladest võib tööd leida ka põhiharidusega, kuid paremad eeldused tööd leida on keskharidusega inimesel. Postitöötlejale vajalikud töövõtted omandatakse kiiresti ning esmane välja- ja ka täiendusõpe toimuvad põhiliselt töökohas.

  Koolinoortel, kes soovivad tulevikus töötada postitöötlejana, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata võõrkeelte omandamisele, matemaatikale, kehalisele kasvatusele ja arvutiõppele.

 • Töövõimalused

  Postitöötlejad töötavad postiteenuseid osutavates ettevõtetes.

  Karjäärivõimalused on mitmekülgsed. Kogemused ja pidev enesetäiendamine võimaldavad postitöötlejal areneda postiteeninduse spetsialistiks või teenuse- või rühmajuhiks. Suurenenud on välispostiettevõtetes praktiseerimise võimalus.

  Nõudlus postitöötlejate järele on suur. Sageli võimaldatakse ka näiteks õppuritele sobivat osatööajaga tööd.

   

 • Sissetulek, soodustused

  Postitöötleja töötasu on enamasti põhipalk. Sellele võivad lisanduda tulemustasu hea töö eest ja lisatasud täiendavate tööülesannete eest.

  Soodustusena võib ettevõte anda töötajale lisapuhkust (nt peale põhipuhkuse talvepuhkus ja raskuste käsitsi teisaldamise eest antav lisapuhkus) ja vabu päevi ning maksta toetust. Vajaduse korral korraldatakse tööle tulekuks ja koju minekuks öösiti ka transport. Töötajatele pakutakse mitmesuguseid õppimis- ja arenguvõimalusi.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös AS-iga Eesti Post.

 • Lähedased ametid

  Laotööline

  Transporditööline