Postitöötajad

Prindi
 • Olulised momendid

  • Postitöötajate töö on kirjade, arvete, pakkide, ajalehtede, ajakirjade ning reklaamide laiali saatmise, perioodika tellimise, postipanga ja teiste postiteenuste osutamine.
  • Postitöötajate esmane väljaõpe ja täiendusõpe toimuvad enamasti tööl kohapeal.
  • Tööturul on nõudlus nii postitöötlejate, kirjakandjate, kullerite kui ka klienditeenindajate järele.
 • Töö iseloom

  Postitöötajate töö on osutada postiteenuseid. Postiteenused on kirjade, arvete, pakkide, ajalehtede, ajakirjade ja reklaamide laiali kandmine ning teenused, mis seotud postmarkide kujundamisega, perioodika tellimisega internetist, konteinerite ja aluste vedudega, postipanga teenustega.

  Kõige selle eest hoolitsevad postiteeninduse töötajad.

  • Klienditeenindajad teenindavad postkontoreid külastavaid era- ja ärikliente. Nende põhilised ülesanded on postisaadetiste vastuvõtmine, töötlemine ning väljastamine, töödeldava posti dokumentide vormistamine ning arveldamine maksevahenditega. Nad registreerivad saadetavaid kirju, müüvad marke, ümbrikke jms. Nad väljastavad saabunud pakke, kaaluvad saadetavaid pakke ja kontrollivad, et saadetis oleks nõuetekohaselt pakitud. Samuti tuleb klienditeenindajatel vastata klientide postiteenuseid puudutavatele küsimustele ja nõustada neid sobiva teenuse valikul. Väiksemates post­kontorites tuleb neil lisaks klienditeenindusele posti sortida.

  • Postitöötlejad sordivad sissetulnud ja väljaminevaid postisaadetisi kande- ning sorteerimiskeskustes. Nende ülesanne on sortida nii kodumaa kui ka rahvusvahelised kirjad ja saadetised. Kui postitöötleja abivahend sorteerimiskeskuses on sortimismasin, siis postkontoris tuleb postitöötlejal hakkama saada ainult oma nobedate näppudega.

  • Kirjakandjad toimetavad sorditud postisaadetised eraisikutele ja firmadele kätte. Enamasti veavad nad posti laiali kindlal marsruudil. Nende ülesanne on ka enne kannet postisaadetised vastavalt kanderingile sortida.

  • Kullerid osutavad kullerteenuseid, mis võimaldavad klientidel tellida saadetis neile sobivaks kellaajaks koju kätte. Kullerite tööülesanded on kirjade ja postipakkide kogumine ning kättetoimetamine, mida nad väljastavad saajale allkirja vastu, st pakuvad uksest-ukseni-teenust.
 • Töökeskkond

  Kui klienditeenindajad töötavad postkontori teenindussaalides, siis kirjakandjad veedavad suurema osa tööajast väljas, mis on ka nende töö üks plusse. Postitöötlejad töötavad kandekeskustes ning kullerite peamine töökoht ja -vahend on auto.

  Klienditeenindaja, kulleri ja kirjakandja tööülesanded on vaheldusrikkamad kui postitöötleja omad, sest teenindajad puutuvad kokku klientidega ning iga klienditeenindusolukord on erinev. Postitöötleja töö võib olla rutiinsem ja nad töötavad sageli sundasendis, kuid samas on selles ametis töövõtted kergemini ja kiiremini omandatavad. Kuigi klienditeenindajate ülesanded on pigem vaimset laadi, võib kõigil postitöötajatel (postitöötlejatel, kirjakandjatel, kulleritel ja ka klienditeenindajatel) nende töös ette tulla raskuste tõstmist.

  Kirjakandjad töötavad jalgsi (enamasti linnades), samuti on nende töövahend sageli jalgratas või auto. Sorteerimiskeskuses on postitöötlejate töövahend pakkide ja kirjade sortimise masin.

  Klienditeenindajate tööpäev möödub enamasti klientide silme all ning aeg-ajalt tuleb kokku puutuda rahulolematute ja ärritunud klientidega, kuid samas on ka väga meeldivaid inimesi, kes jagavad kiidusõnu.

  Postitöötlejad ja klienditeenindajad töötavad linnapiirkondades vahetustega. Üldjuhul on postitöötajate tööaeg 40 tundi nädalas, kuid tuleb ette ka osatööajaga töötajaid, enamasti maapiirkondades, kus asustus on hõredam ning postkontori lahtiolekuaeg lühem. Riigipühadel töötamist ei toimu, kuna postkontorid ja kandekeskused on suletud, samas tuleb postitöötlejatel ja kirjakandjatel ette töötamist õhtusel ja öisel ajal.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Postitöötajana pead valdama riigikeelt kõnes ja kirjas ning kasuks tuleb vene keele oskus suhtlemistasandil.

  Klienditeenindaja ja postitöötlejana on oluline ka arvuti kasutamise oskus.

  Kulleritel peab olenevalt autotüübist olema ka vastava kategooria juhiluba. Juhiloa olemasolu on pluss ka kirjakandjale.

  Töös tulevad kasuks sellised isikuomadused nagu hea suhtlemis-, väljendus- ja kuulamisoskus, pingetaluvus, ausus, täpsus, soov töötada meeskonnas. Soovitav on korrektne ja puhas välimus ning riietus.

 • Haridus ja väljaõpe

  Klienditeenindaja ja kullerina töötamise eeldus on keskharidus. Postitöötleja ja kirjakandjana leiab tööd ka põhihariduse baasil. Postitöötajate esmane väljaõpe ja täiendusõpe toimuvad enamasti töökohas kohapeal.

  Koolinoortel, kellele pakub huvi tulevikus töötada postitöötajana, tuleb üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata võõrkeelte omandamisele, autojuhioskuste ja -loa omandamisele, matemaatikale, kehalisele kasvatusele ning arvutiõppele.

 • Töövõimalused

  Postitöötajad leiavad tööd posti- ja kullerteenuseid pakkuvates riigi- ja eraettevõtetes.

  Kutsealasisesed karjäärivõimalused on mitmekülgsed. Kogemused ja pidev enesetäiendamine võimaldavad postitöötajal areneda postiteeninduse spetsialistiks või teenuse- või osakonnajuhiks. Samuti on neil rotatsioonivõimalused, et töötada postiteenuste eri ametikohtadel. Suurenenud on välispostiettevõtetes praktiseerimise võimalus.

  Tööturul on nõudlus nii postitöötlejate, kirjakandjate, kullerite kui ka klienditeenindajate järele. Kuigi töökohti on erinevates Eesti piirkondades, väheneb postitöötajate vajadus maal ning kanderingid algavad üha enam linnadest.

 • Sissetulek, soodustused

  Postitöötajate sissetulek on enamasti põhipalk. Põhipalgale võivad olenevalt ametikohast lisanduda tulemustasu tublide töötulemuste eest ja lisatasu täiendavate tööülesannete eest.

  Postitöötajatele pakutavateks soodustusteks võib pidada soodsamaid sportimisvõimalusi, koolitusi, ettevõttesiseseid karjäärivõimalusi, lisapuhkust, toetusi, soodustusi erinevate partneritega (kauplused, teenused jm), tunnustusprogrammi.

 • Lisateave

  Klienditeenindajale lähedased ametid on kassiir, teller, müüja, klienditeenindaja, müügikonsultant.

  Kirjakandja ja kulleri tööülesanded on sarnased autojuhi ja müügimehega.

  Postitöötlejale lähedased ametid on laotööline ja transporditööline.

  Posti, kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja teeninduse valdkonna töötajate ametiühinguid ühendab Eesti Side- ja Teenindustöötajate Ametiühingute Liit .Postiteenuste osutamist reguleerib postiseadus.

   

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös AS-iga Eesti Post.

 • Lähedased ametid

  Kassiir

  Teller. Teller teenindab panga kliente nendega suheldes ja neid nõustades. Telleri töö on väga vastutusrikas ning eeldab täpsust ja oskust klientidega meeldivalt suhelda. Teller on panga visiitkaart, kes on kontaktisik panga ja kliendi vahel. K...

  Loe täpsemalt »

  Müüja-klienditeenindaja. Müüja-klienditeenindajad töötavad jaemüügiga tegelevates kaubandusettevõtetes. Hea kontakti saamiseks klientidega on vajalik teenindus- ja koostöövalmidus. Töö nõuab korrektset välimust. Mü...

  Loe täpsemalt »

  Müügimees

  Laotööline

  Transporditööline

  Autojuht