Plasttoodete koostajad, plastitöötluse operaatorid ja seadistajad

Prindi Plasttoodete koostajad, plastitöötluse operaatorid ja seadistajad
 • Olulised momendid

  • Plastitöötluse tööline tegutseb valdkonnas, mis toodab või töötleb plastmaterjali.
  • Põhiametid selles valdkonnas on plasttoodete koostaja, plasttoodet valmistava masina seadistaja või operaator.
  • Plast on väga tähtis komponent paljude tarbeesemete ja toodete valmistamisel, mistõttu peaks selles valdkonnas alati tööd jätkuma.
 • Töö iseloom

  Plastitööstuse töölised töötavad plastmaterjali tootvates ja töötlevates ettevõtetes. Nende põhitöö on plastitöötlusseadmeid seadistada, hooldada ja parandada. Konkreetsed tööülesanded olenevad ettevõtte tegevusalast, toodetest ja töökorraldusest. Plastitööstuses võib eristada järgmisi töötajaid.

  • Plasttoodete koostaja täidab konkreetseid ülesandeid plasttoodete koostamisel. Põhitöö on väikeste plastdetailide kokkupanemine üheks tooteks, näiteks pesulõksude kokkupanemine, kapinuppude liimimine vms.
  • Plastitöötlemismasina seadistaja tagab korrektse plastitöötlemismasina seadistamise selliselt, et see saaks valmistada kvaliteedinõuetele vastava toote. Tänapäeval on tootmine muutunud ühelt poolt väga lihtsaks, kuid teiselt poolt jälle keerukaks, sest inimese asemel teevad suure töö ära masinad. Et seadmed reeglite kohaselt toimiksid, on vaja oskustega töötajat, kes keerukaid masinaid seadistada oskab. Plastitöötlemismasinate seadistaja niisiis reguleerib seadmeid ja valvab nende järele.
  • Plastitöötluse operaator käsitleb plastitöötlemisseadmeid. Kui seadistaja reguleerib masina töökorda, siis operaator jälgib, et masin teeks kogu tootmisprotsessi ajal ettenähtud tööd. Ta vastutab protsessi järjepidevuse ja toodangu kvaliteedi eest. Operaator tunneb tehnoloogiaprotsessi eesmärki ja olemust, materjale ning oskab kasutada seadmeid, abivahendeid ja mõõtetehnikat.
 • Töökeskkond

  Plastitöölise töö võib nõuda füüsilist pingutust ja olla kohati rutiinne. Töökeskkonnas võib esineda müra ja kõrge temperatuur, kuigi nüüdisaegsetes ettevõtetes on tootmisruumid üldjuhul töötamiseks sobiva temperatuuri, valguse, mürataseme ja õhuga.

  Töö toimub üldjuhul siseruumides ja on enamasti liikuv, sest üks ja sama töötaja käsitseb tavaliselt korraga mitut seadet.

  Kuna tootmises kasutatakse erinevaid toormaterjale, siis võib mõne materjaliga töötamine ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat.

  Töö võib pideva protsessi tõttu toimuda mitmes vahetuses ja seepärast on vaja olla valmis töötama ka öösiti. Näiteks võib töö toimuda graafiku alusel 12-tunniste vahetustega kõigil nädalapäevadel, mis tähendab seda, et puhkepäevad ei lange alati laupäevale-pühapäevale. Töötundide arv nädalas varieerub, kuid kuu arvestuses on see üldjuhul siiski riikliku normi lähedane.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Plastitööstuse töölise alusharidus on põhiharidus. Plastitöötluse seadistaja III kutsetaseme saamiseks on vaja aga keskharidust.

  Plastitööstuse tööline peab tundma kutseala põhimõisteid ja normdokumente. Samuti peab ta teadma seadmete ja tööriistade tööpõhimõtteid, töörežiimi, võimalike häirete tekke põhjuseid ja nende kõrvaldamise meetodeid.

  Kvalifitseeritud töölisel on lisaks teadmised:

  • hüdraulikast – teadusharu, mis käsitleb vedelike tasakaalu ja liikumise seaduspärasuste rakendamise meetodeid;
  • pneumaatikast – rakendusteadus, mis käsitleb suruõhu vm surugaasi kasutamist ning sellel põhinevaid masinaid, mehhanisme;
  • elektrist;mehhaanika- ja lukksepatöödest;
  • materjali- ja jäätmekäitlusest.

  Tuleb tunda tööohutuseeskirju ja olla teadlik keskkonnanõuetest.

  Tööga toimetulek eeldab tehnilist taipu, üldistusvõimet, ruumi- ja kujunditaju, keskendumisvõimet, liigutuste täpsust ja head koordinatsiooni (käed, jalad, silmad). Vajalikud on ka pingetaluvus, iseseisvus ja otsustusvõime, koostöövalmidus ning vastutustunne.

 • Haridus ja väljaõpe

  Plastitöötluse seadistajaks või operaatoriks saab õppida töökohal, kursustel või kutseõppeasutustes. Plastitööstuse töölisel on vaja vähemalt põhiharidust, mõni ametikoht eeldab aga keskharidust – enamasti oleneb see konkreetsest ametist ettevõttes.

  Eesti Plastitööstuse Liit annab I, II ja III taseme kutseid plastitöötluse operaatoritele ja seadistajatele. Kvalifikatsiooni tingimusi vaata Kutsekoja kodulehelt.

  Paljud plastitöötlemisfirmad koolitavad oma töötajad ise välja, seega võib algset väljaõpet saada ka töökohas. Tüüpiline õppeaeg enne iseseisvale tööle lubamist on lihtsamate tööoperatsioonide puhul paar kuud, kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvate ülesannete korral enamasti 1-2 aastat. Väljaõppe ajal võidakse maksta ka töötasu.

  Kutsealal tööleasumiseks tuleks üldhariduskoolis rohkem tähelepanu pöörata füüsikale, keemiale, matemaatikale, kehalisele kasvatusele ja arvutiõppele.

  Otsi sobivat kooli Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist ja kutsehariduse andmebaasist.

 • Töövõimalused

  Plastitööstuse töölised leiavad tööd Eesti plastitöötlemise ettevõtetes. Plastitööstuse ettevõtetega saab tutvuda Eesti Plastitööstuse veebilehel.

  Eestis on esindatud kõik peamised plastitöötlemise tehnoloogiad: survevalu, ekstrusioon, puhumine, rotatsioon- ja vaakumvormimine, mehaaniline töötlemine, vahttoodete vormimine ja sardplasttoodete valmistamine.

  Karjäärivõimalused on ettevõtetes erinevad, võimalus on areneda näiteks seadistajast meisterseadistajaks, osakonna juhiks või kodumaa plastitöötlemisseadmeid valmistavast ettevõttest rahvusvahelise firma hooldusspetsialistiks, seadistajaks või konsultandiks.

 • Sissetulek, soodustused

  Oma tööga hästi toime tulevad plastitöötlemismasinate seadistajad ja operaatorid on väga hinnatud ning hästi tasustatud.

 • Lisateave

  Plastitöötlemisoskuste ja -kogemustega inimesi võib osaliselt vaja minna peaaegu igas valdkonnas, kus on hüdraulikat, pneumaatikat ja elektroonikat hõlmavad automatiseeritud seadmed, näiteks pabertoodete, keemiatööstuse või veetöötluse operaator jms.

  Eesti Plastitööstuse Liit koondab Eesti plastitööstuse ettevõtteid.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a Kutsekoja kutsestandardite põhjal.

 • Lähedased ametid

  Pabertoodete operaator

  Keemiatööstuse operaator

  Veetöötluse operaator. Veetöötluse operaatori ülesanne on jälgida puhastusprotsessi vee- või reoveetöötlusjaamas ning hooldada ja reguleerida vastavaid seadmeid. Veetöötluse operaator puutub kokku kemikaalidega, mistõttu on täht...

  Loe täpsemalt »