Plastitöötlemismasinate seadistaja

Prindi Plastitöötlemismasinate seadistaja
 • Olulised momendid

  • Plastitöötluse tööline tegutseb valdkonnas, mis toodab või töötleb plastmaterjali.
  • Plast on väga tähtis komponent paljude tarbeesemete ja toodete valmistamisel, mistõttu peaks selles valdkonnas alati tööd jätkuma.
  • Plastitöötlemismasinate seadistaja hooldab, remondib ja seadistab toodet valmistavat masinat.
  • Töö eeldab tehnilist taipu, kohusetunnet ja täpsust.
 • Töö iseloom

  Plastitöötlemismasinate seadistaja töötab ettevõttes, mille põhi- või kõrvaltegevus on plastmaterjali töötlus ja tootmine.

  Plastitöötlemismasinate seadistaja hooldab, remondib ja seadistab toodet valmistava masina:

  • põhiseadmeid: survevalumasin, ekstruuder, puhumismasin;
  • abiseadmeid: kuivati, imur, dosaator, segisti, termostaat; robot, veski, konveier, dekoreerimis- ja pakkeseadmed.

  Eestis on esindatud kõik põhilised plastitöötlemise tehnoloogiad: survevalu, ekstrusioon ja puhumine, rotatsioon- ja termovormimine, vahtplasti valmistamine, plastkomposiitide valmistamine.

  Seadistaja töö algab enda harimisest juhendite, eeskirjade ja tehnodokumentatsiooniga ning seadmete, tööriistade ja materjalide ettevalmistamisest. Ta vahetab vajaduse korral vormid, seadistab seadmed materjali omaduste ja toote parameetrite järgi ning käivitab seadmed.

  Tootmisprotsessi ajal jälgib seadistaja seadmete tööd, aeg-ajalt tuleb seadmeid ja vorme puhastus- ning määrdeainetega hooldada.

  Seadistaja teeb toodete kontrollmõõtmist, et hinnata nende vastavust kvaliteedinõuetele. Kõrvalekallete puhul tuleb viga parandada, vajaduse korral korrigeerida seadistusparameetreid.

  Seadistaja ülesannete hulka kuulub ka paberitöö. Ta peab jäädvustama seadistusparameetrid ja täitma tehnoloogiakaardi, kuhu märgitakse kõik tehtud tööd ja avastatud kõrvalekalded.

 • Töökeskkond

  Tavapärane töökeskkond on suured tootmishooned, kus võib esineda müra ja kõrge temperatuur. Müra kaitseks kasutatakse kõrvaklappe, silmi kaitstakse eriprillidega.

  Pideva tööprotsessi tõttu töötatakse mitmes vahetuses – ka õhtuti, öösiti ja nädalavahetustel.

  Seadistaja töö võib nõuda füüsilist pingutust ja olla rutiinne. Palju tuleb töötada püstijalu, mis pikemas perspektiivis võib jalgadele halvasti mõjuda. Mõne materjaliga töötamine võib ülitundlikel inimestel põhjustada allergiat.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Plastitööstuses töötav seadistaja peab tundma kutseala põhimõisteid ja normdokumente. Töö nõuab tehnilise dokumentatsiooni lugemise ja vahendamise oskust, mitmesuguste mõõteseadmete, tööriistade ja abivahendite tundmist ning kasutamist.

  Vaja on tunda seadmete ja tööriistade tööpõhimõtteid ja -režiimi, võimalike häirete tekkepõhjusi ning nende kõrvaldamise viise. Seadistaja peab tundma plastitöötlemise tehnoloogilise protsessi eesmärki ja olemust ning kasutatavaid materjale, tööohutuseeskirju ja keskkonnanõudeid.

  Plastitöötlemismasinate seadistaja töös on väga tähtsal kohal täpsus ja kohusetunne.

 • Haridus ja väljaõpe

  Plastitööstuse töölisel peab olema põhiharidus. Seadistajaks saab õppida töökohal, kursustel või kutseõppeasutustes. Paljud plastitöötlemisfirmad koolitavad oma töötajad ise kohapeal välja. Väljaõpe võib kesta 3–6 kuud ja sel ajal võidakse maksta ka töötasu.

  Eesti Plastitööstuse Liit annab I, II ja III taseme kutseid plastitöötluse operaatoritele ja seadistajatele. Eksam toimub kord aastas Suuremõisa tehnikumis. Kvalifikatsiooni tingimusi vaata Kutsekoja kodulehelt.

  Otsi sobivat kooli kutsekoolide andmebaasist.

  Seadistajaametist huvitatud noored peaksid üldhariduskoolis tähelepanu pöörama füüsikale, keemiale, matemaatikale ja arvutiõppele.

 • Töövõimalused

  Ettevõtteregistris on arvel mitusada ettevõtet, kelle põhi- või kõrvaltegevus on plastide või kummi töötlemine. Suurimad plastitöötlusettevõtted on Nolato Polymer Tallinn AS, Greiner Packaging AS, Estiko Plastar AS, Bladhs Eesti AS, Polüform AS, Polimoon Eesti AS, Tehnoplast AS, Pipelife Eesti AS, Norma AS ja Plastone OÜ.

  Karjäärivõimalused ettevõtetes on mitmesugused, võimalus on areneda näiteks seadistajast meisterseadistajaks ja osakonna juhiks või liikuda ka kodumaa ettevõttest maineka rahvusvahelise firma hooldusspetsialistiks, seadistajaks või konsultandiks.

  Plastitöötlemisoskuste ja -kogemustega inimesi võib vaja minna peaaegu igas valdkonnas, kus kasutatakse enam-vähem samalaadseid seadmeid.

 • Sissetulek, soodustused

  Oma tööga hästi toime tulevad seadistajad on väga hinnas ja neile makstakse korralikku palka.

 • Lisateave

  Eesti Plastitööstuse Liit

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a Kutsekoja kutsestandardi alusel.

 • Lähedased ametid

  Pabertoodete operaator

  Keemiatööstuse operaator

  Veetöötluse operaator. Veetöötluse operaatori ülesanne on jälgida puhastusprotsessi vee- või reoveetöötlusjaamas ning hooldada ja reguleerida vastavaid seadmeid. Veetöötluse operaator puutub kokku kemikaalidega, mistõttu on täht...

  Loe täpsemalt »