• Olulised momendid

  • Plaatija on oskustööline, kelle töö on katta mitmesugused pinnad (näiteks seinad ja põrandad) plaatidega.
  • Plaatija peamised tööülesanded on plaaditava pinna ettevalmistamine, kruntimine, niiskustõkke ja hüdroisolatsiooni paigaldamine, plaatimine, vuukimine ja plaaditud pinna kaitsmine võimalike kahjustuste eest.
  • Töö on füüsiliselt koormav, ta töötab sageli sundasendis.

   

 • Töö iseloom

  Plaatija on oskustööline, kes teab, kuidas, milliste vahendite ning tööriistade abil katta mitmesuguseid pindu plaatidega. Plaate pannakse siseruumides näiteks vannituppa, esikusse ja kontoripõrandale, väljas trepile, terrassile, rõdule. Plaatide eelis on lihtne hooldamine, vastupidavus ning kulumis- ja niiskuskindlus.
  Plaatija töö tulemus on siseviimistluses väga tähtis, sest see on osa lõpptulemusest.
  Plaatimise võib jaotada järgmisteks etappideks:
  • Plaaditava pinna ettevalmistamine – pinna puhastamine, kruntimine, lihvimine, vajaduse korral tasandamine ning kallete valamine.
  • Niiskustõkke- ja hüdroisolatsioonitööd – niiskustõkke- ja hüdroisolatsiooni-tööde ajal paigaldab plaatija pinnale erinevad kihid, mis takistavad vee liikumist hoone konstruktsiooni. Hüdroisolatsioon koosneb ühest või mitmest omavahel kleebitud või pahteldatud veekindlast isolatsioonikihist.
  • Plaatimine – töötleb plaadid (lõikab, freesib, lihvib jne) ja plaadib pinnad jaotuskavandi järgi, valides sobivad materjalid ja töövahendid, valmistab plaadisegu, teeb plaadijaotuskava, asetab plaadid kohale nii, et need on sirgelt, ühtlaselt ning et neid peaks võimalikult vähe lõikama.
  • Vuukimine ja silikoonimine – täidab plaatide vahele jäävad vuugid, viimistleb vajaduse korral vuugimördiga deformatsioonivuugid.
  • Plaaditud pinna puhastamine – puhastab paigaldatud plaadid ja vuugivahed üleliigsest mördist ning mustusest. Suurte objektide puhul teeb seda enamasti puhastusfirma.

   

 • Töökeskkond

  Plaatijad töötavad üldjuhul siseruumis. Töö on füüsiliselt koormav, töörütm on vahelduv. Töötatakse sageli sundasendis, nt redelil seistes, püsti või põlvili. Tööasendist sõltuvalt võib suur koormus olla nii jalgadel, seljal, kätel, kaelal kui ka silmadel.

  Töökeskkonnas võib olla ehitustolmu, prahti ja kemikaale, mistõttu on oluline kanda vastavat riietust ja kaitsevahendeid: põlvekaitsmeid, maski, kaitseprille, kindaid ning turvajalanõusid.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Plaatija peab tundma ennekõike plaatimise töövõtteid ning mitmesuguseid abivahendeid ja materjale. Töö eeldab peale erialaste oskuste korrektsust ja täpsust, hoolikust, kannatlikkust, ruumilist kujutlusvõimet, liigutuste kiirust ja head koordinatsiooni.

  Oluline on võime töötada nii iseseisvalt kui ka meeskonnas. Väga tähtis on hea tervis ja vastupidavus.

  Plaatija oskuste hulka kuuluvad näiteks:
  • Plaatmaterjalide tundmine – sobivus sise- ja välistingimustesse, külmakindlus, tehis- ja looduskivist materjalid jne.
  • Plaatimistöödel kasutatavate töövahendite tundmine – segumikser, plaadikamm, teraslabidas, pintsel, vesilood, plaadilõikur, mõõdulint, nurkjoonlaud, lõiketangid, frees, kummeeritud lihvimisplaat või kummilabidas vuugisegu paigaldamiseks jpt ning materjalid (kuivsegud, liimid, hermeetikud).
  • Plaatmaterjalide paigaldamise tehnoloogia tundmine – keraamilised plaadid võivad olla väga erinevad, mistõttu peab teadma plaatide sobivust erinevatesse tingimustesse ning nõudeid aluspindadele ja paigaldusmaterjalidele;
  • Tööohutuse ja kvaliteedinõuete tundmine.

  Plaatimistööde planeerimisel on oluline oskus osata arvestada plaatide ja muu materjali vajaminevat kogust. Seda aitab määrata mõõtudega joonis, mida peab oskama lugeda iga plaatija.

  Plaatimise kavandamisel on väga oluline oskus sobitada plaadid ülejäänud sisekujundusega, nt seinte, lae, põranda ja isegi mööbliga.

  Plaatijate kutseoskusnõuded on kirjas plaatija kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Plaatijaks saab õppida mitmes kutsekoolis, mille kohta leiab lisainfot kutsehariduse andmebaasist.

  Õppida saab plaatija või ehitusviimistluse erialal (peale plaatijaoskuste omandatakse ka teisi siseviimistlusega seotud oskusi, nt maalritööd).

  Plaatija põhioskused on võimalik omandada ka lühikursustel, kuid töö kvaliteet ning oskused saavutatakse siiski teadmisi praktikasse rakendades.

  Asjakohane haridus on töö leidmisel eeliseks.

  Plaatijaks pürgijale on üldhariduskoolis kasuks nii tööõpetuse kui ka kehalise kasvatuse tunnid.

 • Töövõimalused

  Plaatijad leiavad enamasti tööd ehitus- või siseviimistlusteenuseid pakkuvates ettevõtetes.
  Nad võivad töötada palgatöötajana, kuid sageli suudab hea oskustööline olla ka iseenda tööandja.

  Sarnased ametid:
  • Plaatija-siseviimistleja
  • Siseviimistleja

 • Sissetulek, soodustused

  Kuna plaatija töötab enamasti kindlal objektil, sõltub ka töötasu sageli sellest. Suurtes ettevõtetes on aga tööd enamasti kogu aeg ning seal võidakse maksta kuutöötasu.

  Plaatija tööriietuse annab enamasti tööandja.

 • Lisateave

  Eesti Ehitusettevõtjate Liit on ehitusettevõtjaid ühendav liit, mille eesmärk on korraldada ehitusalast täienduskoolitust, arendada ehitusharidust, levitada ehitustegevust puudutavat informatsiooni jne.

  Kirjeldus on koostatud 2013. a koostöös Tallinna Ehituskool – Meeta Heinaste ja Kirkeval OÜ – Janar Rannamägi ja KM Element OÜ – Siiri Kängsepp

 • Lähedased ametid

  Siseviimistleja