Perearst

Prindi Perearst
 • Olulised momendid

  • Perearst on kõrgharidusega meditsiinitöötaja, kes hoolitseb inimeste tervise eest, ravib haigeid ja annab nõu abivajajaile.
  • Eestis on igal haigekassa liikmel ehk ravikindlustatud inimesel oma perearst, kes valitakse enamasti elukoha järgi.
  • Perearstil peavad olema laialdased meditsiiniteadmised, et osata panna esmane diagnoos.
  • Perearst on esimene meditsiinispetsialist, kelle poole inimene oma terviseprobleemidega saab pöörduda.
 • Töö iseloom

  Kui inimesel tekivad terviseprobleemid või ta soovib oma tervist kontrollida, pöördub ta kõigepealt pereõe või -arsti poole. Kõikidel perearstidel on registreeritud patsientide nimekiri, mille kinnitab maavanem. Täiskohaga perearsti nimistusse kuulub keskmiselt 1600 inimest ja sellesse kuuluvate inimeste arvu pealt maksab haigekassa vajaliku arstiabi kulude katmiseks pearaha. Ühe pere liikmed on tavaliselt kõik sama perearsti nimistus (sh vastsündinud ja vanainimesed). Pereõde abistab perearsti.

  Enamik perearsti tööpäevast kulub patsientide konsulteerimiseks. Perearsti juures käivad nii lapsed, täiskasvanud kui ka eakad. Kui patsient oma tervisemurega tema poole pöördub, kuulab ta esmalt patsiendi ära, tutvub eelneva haiguslooga ja määrab vajaduse korral lisauuringud-analüüsid. Lähtudes patsiendilt saadud teabest ja kasutades erialateadmisi, paneb ta diagnoosi, määrab sobiva ravi ja jälgib selle kulgu.

  Perearst kohtub ka tervete inimestega. Kui haigust veel ei ole, siis annab arst nõu, kuidas inimene saab tervist paremal viisil säilitada. Kui diagnoos või ravi vajab täpsustamist või lisauuringuid, suunab perearst patsiendi eriarsti juurde. Et eriarstil oleks lihtsam nõu anda, annab perearst patsiendile kaasa saatekirja. Perearst teeb ka koduvisiite, külastades eelkõige raskesti haigeid ja liikumisvõimetuid patsiente.

  Perearsti töö hulka kuulub ka paberitöö – tervisekaardi sissekannete vormistamine ning terviseinfosüsteemi edastamine, töövõimetuslehtede ja teiste meditsiinidokumentide (nt tervisetõendid autojuhiloa taotlemiseks või töökohas esitamiseks) väljastamine. Samuti vastutab ta perearstikeskuse aruandluse ja dokumentatsiooni korrasoleku eest.
  Perearsti töö on väga mitmekesine ja huvitav, samas ka väga vastutusrikas. Tema oskusest diagnoosida ja ravida oleneb inimeste tervis.

 • Töökeskkond

  Perearstikeskus ja perearsti kabinet vastavad tervisekaitsenõuetele (erinõuded sisustusele, ventilatsioonile, valgustusele, hügieenile, töövahenditele ja seadmetele). Perearsti kabinet on avatud igal tööpäeval vähemalt kaheksa tundi päevas ning ühel päeval nädalas kuni kella 18 ni. Sellest ajast vähemalt pool ehk 20 tundi nädalas võtab perearst patsiente vastu, ülejäänud aeg on vajalik haigusjuhtude analüüsimiseks, perearsti töö korraldamiseks, paberitöö ja koduvisiitide tegemiseks.

  Perearst kannab tööl heledates toonides puhtaid töörõivaid. Ta kasutab nii tavapäraseid arstiinstrumente (stetoskoop, vererõhuaparaat) kui ka moodsat meditsiinitehnikat (nt elektrokardiograaf – südameuuringute seade). Perearstikeskuses on enamasti võimalik teha lihtsamaid laboriuuringuid (nt vere- ja uriiniproove).

  Perearst peab läbima iga kahe aasta järel tervisekontrolli, mis tõestab, et ta on terve ega ole oma patsientidele (nakkus)ohtlik.

   

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Et perearsti põhitöö on haiguste ennetamine, diagnoosimine ja ravimine, peavad tal olema laialdased meditsiiniteadmised. Ta peab põhjalikult tundma inimese anatoomiat, organite talitlust ja nende haiguslikke muutusi, erinevaid ravimeetodeid, farmakoloogiat. Seda kõike toetavad teadmised keemiast, bioloogiast ja füüsikast. Tänapäeva meditsiin kasutab diagnoosimiseks ja raviks kalleid tehnika- ja elektroonikavahendeid, mis nõuavad õiget käsitsemisoskust. Loomulikult peab olema kursis meditsiini ja tervishoiu olukorra ning arenguga nii Eestis kui ka mujal maailmas.

  Iseloomuomadustest on perearsti töös tähtsad suhtlemisoskus, stressi- ja pingetaluvus, reageerimis- ja kohanemisvõime ning kannatlikkus. Sõbralik hoiak ja soov inimesi mõista ja aidata on väga olulised. Perearst peab tegema head koostööd kolleegide ja patsientidega. Juhi- ja organisaatorivõimed aitavad tal oma tööd paremini korraldada.

   

 • Haridus ja väljaõpe

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist. Arstiks saamiseks on vaja esmalt õppida kuus aastat arstiteaduskonnas. Kuna perearst on eriarst, siis kutse saamiseks on vaja läbida mitmeaastane residentuur.

  Arstid peavad end pidevalt täiendama, sest meditsiin areneb väga kiiresti. Seepärast osaletakse kursustel, seminaridel, erialakonverentsidel ja -kongressidel, loetakse erialakirjandust, otsitakse infot internetist. Vajalik on suhelda ka teiste riikide kolleegidega.

  Täienduskoolitusi korraldavad ülikoolid, arstide erialaseltsid ja kutseorganisatsioonid. Perearst peab osalema erialastel kursustel, seminaridel, konverentsidel jm koolitustel vähemalt 60 tundi aastas.

   

 • Töövõimalused

  Perearstid võivad tegutseda füüsilisest isikust ettevõtjana või asutada üldarstiabi osutava äriühingu. Töö alustamiseks on vaja patsientide nimistut. Vabadele nimistutele toimub avalik konkurss. Perearst võib töötada nii üksinda kui ka rühmapraksises, kuhu kuulub mitu arsti. Heal tasemel meditsiiniteenuse pakkuja leiab endale kindlasti ka praktiseerimiskoha.

  Perearsti ettenähtud puhkus on 28 tööpäeva.

 • Lisateave

  Eesti Perearstide Selts arendab peremeditsiini tervishoiuteenusena.

  Pereasrtikeskuse keskkond

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Perearstide Seltsi juhatusega.

 • Lähedased ametid

  Õde. Õde osutab õendusabi. Õendusabi andmisel lähtutakse patsiendi probleemidest. Õde annab abi patsiendi vajaduste kohaselt, õendustegevus võib varieeruda. Õed töötavad tervishoiu ja sotsiaalvaldkonna all...

  Loe täpsemalt »

  Ämmaemand. Ämmaemand on tervishoiutöötaja, kes juhendab, jälgib, hooldab ja nõustab naisi raseduse ajal, võtab vastu sünnitusi ning õpetab vanemaid vastsündinu vajadusi mõistma, teda hooldama ja toitma. Ämmaemand...

  Loe täpsemalt »

  Parameedik