• Olulised momendid

  • Pehme mööbli valmistaja on oskustööline, kes valmistab pehme mööbli, näiteks diivani või tugitooli, algusest lõpuni.
  • Pehme mööbli valmistaja võib töötada nii mööblitööstuses, masinatööstuses kui ka mööbli restaureerimise ettevõttes.
  • Tähtsad omadused on täpsus, käeline osavus, hea silmamõõt ning füüsiline vastupidavus.
  • Seda eriala saab õppida kutseõppeasutuses või praktilises töös.

 • Töö iseloom

  Pehme mööbli valmistaja on oskustööline, kes valmistab esteetilise välimusega kvaliteetset pehmet mööblit kogu tootmisprotsessi ulatuses enamasti suurtööstuses.

  Kuigi tehnika areneb väga kiiresti ning suurtööstustes teevad lõviosa tööd ära kõrgtehnoloogilised seadmed, on pehme mööbli valmistaja töö jäänud siiski olulisel määral käsitööks.

  Töö jaguneb seitsmeks etapiks:
  • Karkassi koostamine – karkass on nn pehme mööbli luustik, mis annab nõutava jäikuse ja hoiab eset kindla kujuga. Enamasti tehakse karkass puitmaterjalist. Selles töölõigus on pehme mööbli valmistaja ülesanne panna juba olemasoleva karkassi detailid kokku tervikuks.
  • Pehmendus- ja alusmaterjali lõikamine – pärast karkassi koostamist on vaja välja lõigata pehmendus- ja alusmaterjal. Seda tuleb teha säästlikult ning õiges mõõdus. Peab oskama lugeda jooniseid, lahtilõikuskaarte ja kasutada vastavaid seadmeid.
  • Pehmendus- ja alusmaterjali pealistamine ehk liimimine – väljalõigatud pehmendus- ja alusmaterjal liimitakse karkassile.
  • Pealistusmaterjali (kangas või nahk) lõikamine – pealistusmaterjal on see, millega on kaetud meie kodus olevad diivanid ja tugitoolid. Selles töölõigus on vaja šablooni abil märgistada pealistusmaterjal ning detailid välja lõigata. Suurtööstuses lõigatakse detaile CNC töötlemiskeskuse abil.
  • Mööblikatete (lukud, tepingud jm) õmblemine ehk koostamine – õmmeldakse kokku väljalõigatud pealistusmaterjali detailid, samuti mitmesugused lisadetailid.
  • Karkassi polsterdamine – pehmendatud karkass kaetakse pealistusmaterjaliga, selja- ja istmepadjad paigaldatakse suletavatesse katetesse, paigaldatakse nööbid ja pilastrid.
  • Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine – paigaldatakse kinnituskonksud, „stopperid" ja mehhanismid, komplekteeritakse, monteeritakse ja pakitakse toode.

  Pehme mööbli valmistaja töö sisu aitab mõista teiste lähedaste ametitega võrdlemine:
  • Sadulsepp – pehme mööbli valmistajat on nimetatud ka sadulsepaks. Tegelikult valmistab sadulsepp tänapäeval hobuste sadulaid, jalg- ja mootorrataste sadulaid jms.
  • Polsterdaja – nimetust võiks kasutada nende töötajate kohta, kes katavad tubade seinu tekstiiliga, soojustavad tekstiili, nahaga uksi jne. See ei ole aga mööblitööstuse valdkond.
  • Mööblirestauraator – teostab restaureeritava mööbli ajaloolist uuringut. restaureerib (võib ka parandada või tegelda säilitamisega) vana mööblit, püüdes sellele anda algupärase välimuse. Enamasti vahetab või parandab restauraator polstri ning kulunud kanga, vajaduse korral ka puitosad. Kuna vana mööbel ja selle taaskasutamine on tänapäeval väga populaarne, on selliste oskustega inimene hinnatud.

 • Töökeskkond

  Pehme mööbli valmistaja puutub töös kokku tolmu, tööstusliku liimi ning kemikaaliaurudega, mis võivad põhjustada allergiat või kahjustada tervist. Näomaski ja kaitseriietuse kandmine aitab vältida kemikaaliaurude, liimi ja tolmu sissehingamist või sattumist nahale.

  Olenevalt töökohast on töötingimused erinevad. Suured tootmisruumid on enamasti avarad, valgusküllased, hea ventilatsiooni ning õhutemperatuuriga. Väiksemates töökodades võivad töötingimused olla mõnevõrra kesisemad.

  Põhilised töövahendid on elektroonilised ja pneumaatilised seadmed, mitmesugused käsitööriistad, õmblusmasinad ning mõistagi oma käed, sest paljud tööoperatsioonid on vaja teha oma kätega, ilma seadmete abita.

  Töö võib nõuda füüsilist pingutust, näiteks pealistusmaterjali (nahk, kangas) paigaldamisel, tõstmisel, vedrude sidumisel või karkassi komplekteerimisel. Kuna tööd tehakse enamasti püstijalu, on vaja ka vastupidavust pikkadeks tööpäevadeks.

  Töötatakse enamasti graafiku alusel ning vahetustega. Kiirematel perioodidel tuleb teha ka ületunde.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Täpselt samamoodi, nagu pehme mööbli valmistaja töö jaguneb seitsmeks etapiks, jagunevad sarnaselt ka tema teadmised ja vajaminevad oskused.
  • Karkassi koostamine – oskus karkassi valmistada ja komplekteerida;
  • Pehmendus- ja alusmaterjali lõikamine – pehmendus- ja alusmaterjalide tundmine, oskus lugeda jooniseid, lahtilõikuskaarte, et neid välja lõigata. Oluline on ka tunda lõikeriistade kasutamise ja hooldamise põhimõtteid.
  • Pehmendus- ja alusmaterjali pealistamine ehk liimimine – liimi tüüpide tundmine ja nende omadused, samuti oskus käsitseda liimipüstolit.
  • Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikamine – juurdelõikamise ja tekstiili ning naha omaduste ja eripära tundmine (venivus, struktuur, defektid jm). CNC töötlemiskeskuse puhul arvutioskus.
  • Mööblikatete (lukud, tepingud jm) õmblemine – õmblustehnoloogia tundmine ning masin- ja käsitsi õmblemise oskus.
  • Karkassi polsterdamine – polsterdusseadmed, nende töö põhimõtted.
  • Toote või toote osade monteerimine ja pakkimine – mitmesuguste pakkematerjalide ning kinnitusvahendite tundmine.

  Pehme mööbli valmistajana töötamine eeldab ennekõike täpsust ja rutiinitaluvust. Täpsus on oluline detailide väljalõikamisel ja kokkuõmblemisel. Rutiinitaluvus tuleb kasuks, sest on töid, mis võivad olla päevast päeva ühesugused.

  Loomingulisus tuleb kasuks eriti väiksemates ettevõtetest, kus pehme mööbli valmistaja ei ole ainult toote valmistaja, vaid ka disainija ja kujundaja.

  Tähtsad omadused on veel käeline osavus, hea silmamõõt ning füüsiline vastupidavus.

  Pehme mööbli valmistaja kutsestandardi leiab Kutsekoja kodulehelt.

 • Haridus ja väljaõpe

  Pehme mööbli valmistajaks on võimalik õppida Eesti kutseõppeasutustes sadulsepa, mööblirestauraatori erialal, mille kohta leiab informatsiooni kutsehariduse portaalist.

  Asjakohane haridus ja kutsetunnistus loob eelised, et olla tööturul konkurentsivõimeline.

  Pehme mööbli valmistajaks pürgija saab üldhariduskoolis arendada käelist tegevust kunsti- ja tööõpetuse tundides.

  Pehme mööbli valmistaja kutsetunnistust ja osakutsete kutsetunnistusi saab taotleda Viljandi Kutseõppekeskusest.

 • Töövõimalused

  Enamasti töötavad pehme mööbli valmistajad suurtes mööblitootmisettevõtetes.

  Ta võib leida tööd ka masinatööstuses, kus valmistatakse laevu, autosid, ronge, busse ja muid transpordivahendeid, millel on väga palju pehmet, polsterdatud ja pealismaterjaliga kaetud pinda (istmed, vahelaed, roolid jms), mistõttu võivad töövõtted olla sarnased.

  Kuna mööblitootmisettevõtteid on nii suuremates linnades kui ka väiksemates külades, sõltub töö leidmine soovist ja kompetentsusest.

  Vana mööbli restaureerimine on tänapäeval saanud väga populaarseks, mistõttu on pehme mööbli valmistaja oskused hinnas. On spetsialiste, kes korraldavad asjaomaseid koolitusi, et edasi anda mööbli restaureerimise esmateadmisi.

  Sarnased ametid
  o Pehme mööbli restauraator
  o Polsterdaja
  o Sadulsepp

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu kujunemine sõltub enamasti ettevõttest. Sagedamini arvestatakse pehme mööbli valmistaja töötasu tükitööna või kujuneb see osaliselt tulemustasuna, kuid see peab olema fikseeritud töölepingus.

 • Lisateave

  Eesti Mööblitootjate Liit on mittetulundusühing, mis ühendab puidutöötlemise, mööblitootmise ja müügiga ning selle valdkonna seadmete ja materjalide tootmise, vahendamise ja müügiga ning töötajate koolitamisega tegelevaid tööandjaid.

  Viljandi Kutseõppekeskus

  Video: ETV saade Tagatargemad sadulsepa tööst

  Foto: Bellus Furniture puitkarkasside valmistamine; pehme mööbli valmistamine  Haapsalu Kutsehariduskeskuses

  Kirjeldus on koostatud 2015. a koostöös Jüri Minjajev - Eesti Mööblitootjate Liit ja Tarmo Kalmann – Astangu Rehabilitatsiooni Keskus ning AS Standard – Kaido Triebstok

 • Lähedased ametid

  pehme mööbli restauraator

  polsterdaja

  sadulsepp