• Olulised momendid

  • Parkal valmistab toornahast pargitud nahka, millest tehakse nahktooteid.
  • Parkal peaks hästi toime tulema masinate käsitsemisega.
  • Parkalitöö eeldab eriomaseid teadmisi nahatööstusest.
 • Töö iseloom

  Parkal töötleb nahka. Ta valmistab loomanahast pargitud nahka. Nahaparkimine on küllaltki omapärane töö. Parkimisega saavutatakse naha kui materjali vastupidavus ja tugevus. Samas jääb nahk kasutamiseks piisavalt pehmeks. Sealjuures on parkali ülesanne hoolitseda, et nahk oleks kvaliteetne ja kaubandusliku välimusega. Vältida tuleb naha pinna lagunemist, pragusid. Pargitud nahka kasutavad oma töös muu hulgas nahktoodete valmistajad, king- ja sadulsepad.

  Parkimine on mitmeosaline. Sellesse kuulub eeltöö, parkimine ja järelviimistlus. Olenevalt nahaparkimise viisist on tööd mõnevõrra erinevad. Parkida saab mitmesuguste ainetega. Nahka on võimalik parkida ka koduste vahenditega. Parkal teeb tavaliselt eelkõige kroom- või karusnahka.

  Kroomnahka saadakse naha parkimisel kroomisooladega. Kroomnaha parkimiseks peab eeltöötluse käigus eemaldama nahkadelt liha ja nahkade alt rasva ning nahkade pinnalt karvkatte. Karusnaha puhul tuleb eemaldada ainult liha ja rasv nahkade lihapoolelt.

  Naha esmatöötluse teevad nahkade ettevalmistaja või ka parkal ise. Rasvast puhastatud nahad paigutatakse pärast puhtakskraapimist laudadele. Töölaudadel jätkub nahkade töötlemine erinevate ainetega, nagu soolad või sünteetilised ained. Pärast parkimist tuleb viimistluse käigus kroomnahad vajaduse korral õhendada, värvida ja rasvaga võida.

 • Töökeskkond

  Tavaliselt töötab parkal suures tööstusruumis, kus tegeldakse ka nahkade esmatöötlusega. Tööruumi võib iseloomustada müra, nahatolm, karvad, kuumus ja aurud, eripärane nahalõhn. Samas tänapäevastele töökodadele kehtivad küllaltki ranged nõuded, mis nõuavad töökodades minimaalset müra- ja tolmutaset.

  Parkalil tasuks siiski ettevaatlik olla allergiate ja hingamisteede hädade suhtes. Samuti peab valvas olema masinatega töötades.

  Töötamine nahkadega on füüsiliselt raske – nahkade tõstmine, puhastamine ja venitamine nõuab jõudu. Suuremaid nahku venitatakse masinate abil, väiksemate venitamisel kasutatakse käsitööriistu. Parkalitöös võib ette tulla ka höövel-, säär-, lihv- ja kraasmasinate kasutamist. Peale masinate ja käsitööriistade kasutab parkal abimaterjale, nagu nahavärvid. Töötades kannab ta pükstest ja jakist koosnevad komplekti, vajaduse korral ka põlle ja respiraatorit.

  Tavaliselt töötab parkal argipäeviti 8 tundi ilma vahetusteta. Mõnel pool siiski tehakse tööd ka vahetustega.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Parkalilt oodatakse mitmekülgseid teadmisi nahatootmisest, tehnoloogiatest, terminoloogiast. Töö eeldab ka algteadmisi dokumentatsiooni lugemisest. Parkal peab järgima kutseala õigusakte, näiteks töötervishoiu ja töökeskkonna ohutusreegleid. Samuti on tarvis teadmisi jäätmekäitlusest, materjalidest ja loodushoiust, sest nende tegevus peaks olema igati keskkonnasäästlik.

  Parkalilt oodatakse mitmekülgseid teadmisi nahatöötlemise tehnoloogiatest ja viisidest. Ta peab määrama naha hulgale töötlemiseks sobiva veekoguse, peab oskama määrata parkimiseks kuluvate materjalide hulka ning jälgima tööoperatsioonidel vee temperatuuri ja hulka. Töötlusprotsessidega parima tulemuse saavutamiseks on tähtis jälgida ka aega.

  Parkalil tuleb osata kasutada tööks vajalikke materjale ja seadmeid, näiteks säär-, höövel-, lihv- ja kraasmasinat. Kuna tehnoloogia areneb pidevalt, tähendab see, et parkal peaks suutma muutustega kaasas käia ja ilmutama õppimisvõimet.

  Parkalitöö sobib inimesele, kes on hea keskendumisvõimega, hoolikas, täpne, hea koordinatsiooniga ja osavate sõrmedega. Eelise annab loomingulisus ja ilumeel, sest osade kallal töötades tuleks ühtaegu tajuda ka tervikut. Sealjuures on vahel vaja kombineerida erinevaid nahku. Parkal peaks oskama iseseisvalt tööd teha, kuid meeskonnatöö- ja suhtlemisoskus kulub siiski marjaks ära töötamisel koos teiste nahatöötlejatega.

 • Haridus ja väljaõpe

  Otseselt parkaliks Eestis õppida ei saa, kuid meil õpetatakse nahatööd. Otsi sobivat õppeasutust kutsehariduse veebilehelt ja kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Mõni nahatööstusettevõte õpetab oma töötajad hoopis ise välja. Kohapealne õpe kestab vähemalt kolm kuud.

  Tulevasele parkalile on abiks üldhariduskoolis omandatud käsitööoskused. Tähelepanu tasuks pöörata matemaatikale, et õnnestuks täpsete koguste mõõtmine ja arvutamine. Abiks tuleb ka pingutamine sportimisel, sest see treenib füüsilist vastupidavust ja koordinatsiooni, mida parkalitöös vaja läheb.

 • Töövõimalused

  Parkalid leiavad tavaliselt tööd tootmisettevõtetes, kus kasutatakse nahka. Üha enam on tarvis inimesi, kes oskavad töötada masinatega, sest suur töö on tänapäeval üha enam seadmete hoolde jäetud.

  Parkal, kes orienteerub nahatööstuses, võib alati õppida lisaks teisi nahatöötlemisega seotud erialasid ja panna end proovile nahktoodete valmistajana ka ettevõtluse tasemel.

  Parkaliamet on küllaltki eripärane. Tema tööga sarnanevad näiteks juurdelõikaja või kingsepa amet, eelkõige just nahaga töötamise tõttu. Olemuselt on tööd siiski paljuski erinevad.

 • Sissetulek, soodustused

  Nahatööstuses on levinud palgasüsteem, mis koosneb põhi- ja tulemuspalgast. Töötaja arendamise eest hoolitsevad ettevõtted tavaliselt koolitustega.

 • Lisateave

  Parkimisprotsesse on kirjeldatud Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse e-õppe arenduskeskuse nahatööle ja parkimisele pühendatud veebilehelt.

  Nahaparkimistööstusele on pühendatud Euroopa Komisjoni ettevõtluse ja tööstuse veebikülje alamleht.

  Parkimist kodustes oludes on kirjeldatud lambakasvatusele keskenduva MTÜ Maavillase kodulehel.

  Samuti on kodust parkimist kirjeldatud talu Lambawärk kodulehel.

  Rõiva- ja tekstiilitööstuse ettevõtteid ühendab Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Jõgeva nahavabrikuga OÜ Skineks.

 • Lähedased ametid

  Õmbleja. Õmbleja liidab masinate ja seadmete abil tekstiilist detailid täielikult või osaliselt kokku. Töökeskkond võib olla tavalisest mürarikkam ja õmblusmasinatest tekkinud soojuse tõttu kõrgema temperatuurig...

  Loe täpsemalt »