• Olulised momendid

  Ostutegevus on ettevõtte toimimiseks väga olulisel positsioonil – tema ülesanne on tagada, et ettevõttel oleks õigel ajal ja kohas, õiges koguses ja kvaliteedis materjale ja komponente, mida ettevõtte kasutab oma tootmisprotsessis või edasimüügiks.

  Ostutegevus jaguneb kaheks osaks – hankimine ja ostmine.
  Hankimine seisneb tarnijate leidmises ja lõppeb ostulepingu sõlmimisega. Ostmine seisneb kaupade ja teenuste ostmises vastavalt ostulepingu tingimustele ja ettevõtte vajadusele.

  Ostujuhil on suurem mõju kogu ettevõtte majandustulemustele kui müügijuhil, kuna ostus säästetud iga euro suurendab täpselt sama palju kogu ettevõtte kasumit. Saavutada samasuurt kasumi suurenemist müügi abil on tunduvalt keerukam.

  Ostuspetsialisti töös on tähtsal kohal nii teadmised kui ka isiksus. Kuna ostja käsutusse on antud ettevõtte raha kasutamine, siis peab ta olema üdini aus ja korrektne ning pingutama ettevõtte nimel parima tulemuse saavutamiseks.

 • Töö iseloom

  Ostujuht on kontoritöötaja. Regulaarselt võib olla vajalik käia töölähetusel, näiteks messidel või tarnijakohtumistel.
  Suuremates ettevõtetes juhib ostujuht ostuspetsialistidest koosnevat ostuosakonda, samuti võib suuremates ettevõtetes olla eraldi hankejuhi positsioon. Väiksemates ettevõtetes võib ostujuht teha nii ostuspetsialisti kui ka hankejuhi tööd.

  Reeglina on tööaeg traditsiooniline. Kui aga tarnetehinguid tehakse partneritega, kes tegutsevad teises ajavöötmes, võib olla vajalik suhelda ka ebatüüpilisel tööajal.
  Ostujuhi töö sisuks on korraldada ettevõtte ostutööd, sh osta ettevõtte tegevuseks vajalikke materjale, kaupu ja teenuseid õigel ajal, õiges kohas, õige hinna- ja kvaliteedisuhtega, kasutades selleks optimaalselt ressursse. Oluliseks tööülesandeks on ka tarnijasuhete haldamine.

  Ostujuhi töövaldkondadeks on ostutegevuse strateegiline ja taktikaline planeerimine, tarnijate valik, läbirääkimine, suhtlemine ja tarnijate hindamine, ostutegevuste mõõtmine, ostueelarve koostamine, hinnapäringute koostamine, hangete läbiviimine ja analüüsimine, varude haldamine jne.

 • Töötulemus

  Ostujuhi töö tulemuseks on tagada ettevõttele või riigiasutusele parima hinna ja kvaliteedi suhtega ostumaterjalide või teenuste tõrgeteta tarne läbi parimate tarnelepingute. Kitsamas plaanis tähendab see suuremaid kasumivõimalusi, laiemas plaanis aga konkurentsivõimelisemat tarneahelat.

 • Töökeskkond

  Ostujuht on kontoritöötaja, kellel on ettevõttes või asutuses oma töökoht arvuti ja telefoniga. Töö võib ostujuhi viia ka oma ettevõttest välja – messidele ja ärikohtumistele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Hea ostujuht on ambitsioonikas ja aktiivne isiksus. Ta on suurepärane suhtleja, kel on laialdased teadmised nii ärielust ja -suhtlusest kui ka oma valdkonnast.
  Ostujuhi töö õnnestumiseks on vaja laia silmaringi. Võrdluseks: kui müügijuhi töö on sageli suunatud ühele tooterühmale ja/või ühele sihtturule, siis ostujuhi mängumaaks – sõltuvalt ettevõtte suurusest – võivad olla väga erinevad tooted väga erinevatest riikidest.

  Hea ostujuht on kõrge moraalitunnetusega ja äärmiselt lojaalne oma ettevõttele. Paljud ostujuhid kogevad oma töös erinevaid hüvepakkumisi, et ostuotsus langetataks just konkreetse pakkuja kasuks – siin aga tuleb jääda kindlaks just oma ettevõtte vajadustele.
  Ostujuhi töö eeldab võimekust kiiresti olukorda ja erinevaid pakkumisi analüüsida, samuti kiiret ja konkreetset suhtlust.

  Tulevane ostujuht võiks huvituda ärist ja majandusest, samuti suhtlemisest ja võõrkeeltest. Eesti keel peaks olema tasemel C1, inglise keel vähemalt B2 tasemel. Kasuks võib tulla ka vene keele või mõne muu võõrkeele valdamine.
  Kui tunned end kooliajal hästi erinevaid asju ajades, üritusteks ja matkadeks-laagriteks vajalikku varudes ning saad kiita selle eest, et sinu kokkulepped peavad ja tegutsemine säästab raha nii sulle endale kui ka teistele, võiksid kaaluda tulevikus ostujuhi ametit.

 • Haridus ja väljaõpe

  Ostujuhi töötee võib alata erinevatelt radadelt. Võimalik on liituda ettevõttega näiteks ostuassistendina, areneda edasi ostuspetsialistiks ja sealt edasi ostujuhiks.
  Võimalik on õppida mõnel transpordi või logistikaga seotud alal ning asuda õppimise järel tööle ostujuhina. Samuti on võimalik õppida ettevõtluse või ärijuhtimisega seotud aladel ning asuda selle hariduse baasil tööle ostujuhina.

  Ostujuhtidele mõeldud täiendkoolitusi korraldavad nii erinevad kõrgkoolid kui ka koolitusfirmad. Sageli võtab ettevõte esmalt inimese ostujuhina (või -assistendina) tööle ning kui esimesed praktilised kogemused on omandatud, saadab koolitusele.

 • Töövõimalused

  Ostujuht võib töötada väga erinevates ettevõtetes – kaubandus- ja tööstusettevõtted, haiglad ja suured riigiasutused on vaid mõned neist.
  Ostujuhte on vaja kõikjal üle Eesti. Suurem kontsentratsioon töökohti on piirkondades, kus on rohkem ettevõtteid ja asutusi.

 • Sissetulek, soodustused

  Ostujuhi, nii nagu iga teise tippspetsialisti töötasu sõltub paljudest asjaoludest. Nagu näiteks ettevõtte tegevusalast ja suurusest, samuti kas ostujuhil on alluvaid ja kui suurt rahalist ostumahtu ta peab haldama.
  Ostujuht võib arvestada Eesti keskmise palga väärilise sissetulekuga.

 • Karjääritee

  Ostujuht saab teha karjääri nii oma töökohal kui ka sealt edasi, veel suuremat vastutust ja võimalusi pakkuvatele töökohtadele liikudes, nagu näiteks hankejuhi või tarneahelajuhi positsioonile.

 • Lisateave

  Kutsestandard
  Hetkel on olemas Ärikorralduse spetsialist, tase 5 , mille kutsestandardis on spetsialiseerumine Ostuspetsialist, tase 5
  https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10535751

  Hankejuht, tase 6
  https://www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid/10535751

 • Lähedased ametid

  Ostuspetsialist

  Hankejuht

  Tarneahelajuht