• Olulised momendid

  Ohutus on lennunduses väga oluline. Õhusõidukite inseneride roll on projekteerida ja ehitada töökindlaid õhusõidukeid ning vastutada igapäevaste inspekteerimis-, hooldus- ja parandustööde eest. Sellega aitavad insenerid tagada, et õhusõidukid on alati töökorras ning vastavad rahvusvahelistele nõuetele.

 • Töö iseloom

  Õhusõidukite insenerid tegelevad:
  • õhusõidukite projekteerimise ja konstrueerimisega, Eestis peamiselt mehitamata õhusõidukitega.
  • tugevusarvutuste tegemisega kerekonstruktsioonide parandamiseks.
  • tehniliste jooniste koostamise ja nende lugemisega.
  • õhusõidukite igapäevaste hooldustööde (kerekonstruktsiooni inspekteerimine, parandustööd, komponentide vahetamine, süsteemihäirete ja hälvete analüüs) ning nende planeerimisega.

 • Töökeskkond

  Õhusõidukite insenerid töötavad tavaliselt angaaris ja laborites, kus lennukite ja kopterite hooldus- ning parandustöid tehakse. Mõnikord on vaja töötada ka õues, õhusõidukite seisuplatsil. Töö käigus puututakse sageli kokku ka erinevate dokumentidega, niisiis võib selle ameti esindajate töökeskkonnaks olla ka kontor.

  Et lennuliiklus on ööpäevaringne, siis tuleb õhusõidukite inseneridel olla valmis töid teostama nii päeval kui ka öösel. Tööaeg planeeritakse üldiselt graafiku alusel.
  Töö tegemisel tuleb järgida ohutusnõudeid, sest töö käigus puututakse kokku erinevate masinate, elektriseadmete ja kemikaalidega.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialal töötamine nõuab õhusõidukite ehituse tundmist, pardasüsteemides orienteerumist, otsustus- ja planeerimisvõimet, korrektsust vajaliku dokumentatsiooni järgimisel ning samuti häid käelisi oskusi eriotstarbeliste seadmete ja töövahendite käsitsemiseks. Tööde teostamise kvaliteeti tuleb alati suhtuda suure vastutustundega, sest lennuohutus sõltub väga suures osas õhusõiduki korrektsest hooldusest.
  Meditsiinilised vastunäidustused puuduvad.

 • Haridus ja väljaõpe

  Õhusõiduki inseneriks saab õppida Eesti Lennuakadeemias õhusõiduki ehituse ja hoolduse erialal. Insenerid saavad spetsialiseeruda nii kopterite kui lennukite aga ka avioonikasüsteemide hooldusele.

  Õpe kestab neli aastat ning on tasuta. Õpingute käigus omandatakse teadmisi aerodünaamikast, õhusõidukite projekteerimisest ja ehitusest, erinevatest mootoritüüpidest ja nende tööpõhimõtetest, avioonikasüsteemidest, nende diagnostikast ning paljust muust. Peaaegu veerandi õppetööst moodustavad praktilised tööd. Nende läbiviimiseks on Eesti Lennuakadeemial õppeangaar ja mitmeid laborid ning koostööd tehakse erinevate hooldusettevõtetega.

  Eriala lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi ning lennundustehnilise spetsialisti baaskoolituse tunnistuse. Õpinguid on võimalik jätkata magistritasemel nii Eesti kui välismaa kõrgkoolides. 

 • Töövõimalused

  Õhusõidukite insenerid töötavad Eestis ja mujal maailmas asuvates hooldusettevõtetes, aga ka riiklikes asutustes nagu Politsei- ja Piirivalveameti lennusalk, Eesti Õhuvägi jne. Mitmekülgne haridus võimaldab lõpetajatel töötada ka mehitamata õhusõidukite projekteerimise ning ehitamisega tegelevates ettevõtetes.

  Oskused võimaldavad selle eriala lõpetajatel töötada vajadusel teisteski valdkondades, kus kõrgtehnoloogia rakendamine tehniliste küsimuste lahendamiseks on vajalik, näiteks autotööstus, raudteetransport jne.

 • Sissetulek, soodustused

  Kogenud inseneride töö on väga hinnatud. Sissetulek sõltub eriala lõpetanu teadmistest, oskustest, kogemustest ning valmisolekust end pidevalt täiendada.

 • Lisateave

  Õhusõidukite insenerid saavad kõrgkooli lõpetades baaskoolituse tunnistuse, mis võimaldab töötada õhusõiduki hooldustehnikuna kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides.

 • Lähedased ametid

  Mehaanikainsener

  Mehhatroonik. Mehhatroonik ei ole ühe kitsa valdkonna spetsialist, vaid ta tunneb nii mehaanikat, elektroonikat kui ka infotehnoloogiat. Oma töös puutub mehhatroonik kokku automaatseadmetega, sealhulgas robotitega. Ta koostab ise seadmeid ja tagab nende korrashoiu...

  Loe täpsemalt »

  Lennunduse side- ja navigatsioonisüsteemide insener. Side- ja navigatsioonisüsteemide inseneri töö aitab muuta lennundust turvalisemaks. Nad on lennunduse jaoks olulised, sest  vastutavad tehniliste seadmete sujuva toimimise eest. Oma töös puutuvad insenerid kokku erinevate süsteem...

  Loe täpsemalt »