Näitlejad ja lavastajad

Prindi
 • Olulised momendid

  • Näitlejate ja lavastajate töö on ühine looming ja selle esitamine publikule.

  • Näitetöö eeldab seesmist vajadust oma mõtteid ja tundeid teistele edasi anda.

  • Näitlejad ja lavastajad on väga avatud ja loovad inimesed.

  • Näitlemine on raske, aga vaheldusrikas ja lubab näitlejail end loominguliselt teostada.

 • Töö iseloom

  Näitlejad ja lavastajad on loometöötajad, kes tõlgendavad kirjutatud teksti ja esitavad seda laval. Näitlemine on väga vana kunst. Näitlejate ja lavastajateta ei oleks välja kujunenud suurt osa tänapäevasest meelelahutusest, nagu telesarjad ja filmid.

  Näitlejad ja lavastajad tegelevad mõlemad näitetööga, kuid veidi erineval viisil. Näitlejad kehastavad laval erinevaid tegelasi ja jutustavad seeläbi mingit lugu. Lavastajad juhendavad näitlejaid ja mõtlevad, kuidas seda lugu võimalikult hästi esitada.

  Lavastused ja filmid põhinevad üldjuhul tekstidel. Näitlejatel tekib tekste lugedes kujutlus näidendi tegelastest. Koostöös lavastajatega otsivad näitlejad oma tegelastele väljendusvormi, nende tegevusloogikat ja motivatsiooni.

  Näitlejad harjutavad oma tegelaste kehastamist proovides. Nad peavad arvestama lavastaja ideede ja teiste näitlejatega ning järgima lavastuse stiili. Näitlejate ettevalmistuse ja proovide eesmärk on hilisem ladus ettekanne publikule.

  Lavastajad mõtlevad lavastusele kui tervikule. Nende ülesanne on jagada näitlejaile osad ja juhendada lavastuse kulgu. Lavastajad arvestavad algteksti, näitlejate, lavaruumi ja publikuga. Lavastajad otsivad lavastusele tähendust ja proovivad seda publikule edasi anda.

  Näitlejad ja lavastajad võivad töötada peale teatri ka televisioonis ja filmides. Näitlejad teevad üldjuhul igal pool sama tööd, kuid eri valdkondades tuleb arvestada mõne eripäraga:

  • Nukuteatri näitlejad peavad peale näitlemise oskama nukutehnikat. Neil tuleb nukke käsitseda ja juhtida.

  • Filminäitlejate tööeripära seisneb ettekande lindistamises. Film pannakse kokku stseenhaaval ja näitlejad peavad oma tegelasi kehastama lühikeste episoodide kaupa.

  • Filmilavastajad ehk režissöörid teevad lavastajatööd filmižanris. Filmilavastajad peavad samuti arvestama filmi kui tervikuga. Nemad otsustavad, kus ja kuidas tuleb filmistseene üles võtta.

  Näitlejate ja lavastajate töö sobib sulle, kui sa huvitud teatrist ning näitlemisest, oled avatud loomuga, koostööaldis, loominguline ja hea kujutlusvõimega, talud pinget ega karda esineda.

 • Töökeskkond

  Näitlejad ja lavastajad töötavad tavaliselt teatrimajas. Suvehooajal toimuvad etendused ka välitingimustes. Filminäitlejad peaksid olema valmis tööks kõikvõimalikes ilmastikuoludes ja kohtades.

  Näitlejate ja lavastajate töö on väga vaheldusrikas. Nad peavad töötama erinevate lavastuste ja tegelaskujudega. Samuti eeldab nende töö nii vaimset kui ka füüsilist pingutust.

  Näitlejate ja lavastajate põhilised töövahendid on lava, kostüümid ja rekvisiidid. Samuti töötavad nad tekstidega. Nukuteatri näitlejad töötavad nukkudega.

  Lavastajad peavad mõnikord juhendama ka lavatehnikute tööd. Näiteks korraldavad nad lava valgustust, rekvisiitide asendust ja helide kasutamist.

  Näitlejate ja lavastajate tööpäev on tavapärasest erinev. Igapäevatööd reguleerivad teatri töö- ja mängukava. Näitlejate igapäevane tööaeg on jagatud proovi- ja etenduseajaks. Näitlejad ja lavastajad peavad tööd tegema ka nädalavahetustel. Filminäitlejail tuleb töötada isegi öösiti.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Näitleja/lavastaja:

  • valdab näitlejatööd ja lavakõnet;

  • oskab laulda ja tantsida;

  • tunneb kirjandust, teatri- ja kunstiajalugu, psühholoogiat ning filosoofiat;

  • töötab hästi meeskonnas;

  • suudab keskenduda;

  • on hea mäluga.

  Lavastajad peavad lisaks tundma lavastustöö eripära, nagu lavakujundus ja -valgustus. Samuti on lavastajale vajalik organiseerimis- ja juhtimisoskus.

  Näitlejatel ja lavastajatel on kasu järgmistest isikuomadustest:

  • püsivus, täpsus ja kohusetundlikkus;

  • emotsionaalne tundlikkus ja stabiilsus;

  • hea kujutlus- ja empaatiavõime;

  • avatus ja loovus.

  Näitlejatele ja lavastajatele on väga vajalik koostöövalmidus ja avatus, sest näitlemine on suuresti ühislooming.

 • Haridus ja väljaõpe

  Elukutselistel näitlejatel ja lavastajatel on tööks üldjuhul vaja erialast kõrgharidust.

  Tutvu õppimisvõimalustega Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasis.

  Üldhariduskoolis tasuks näitetöö huvilistel tähelepanu pöörata eesti keelele, kirjandusele, ajaloole, psühholoogiale ja filosoofiale. Samuti tuleb kasuks kooli näiteringis osalemine.

  Näitlejatel ja lavastajatel on vaja end pidevalt täiendada ning ühiskonnas toimuvaga kursis hoida. Selleks saab osaleda lavakunstiseminaridel, -konverentsidel või -koolitustel. Samuti toimuvad kõigil Eesti loomeliitudel kokkusaamised ja koosolekud, kus arutatakse erialategemisi ja Eesti kultuurielu üldisemalt.

 • Töövõimalused

  Näitlejad ja lavastajad töötavad tavaliselt riigi- või erateatrites. Suuremad riigiteatrid asuvad Tallinnas, näiteks Rahvusooper Estonia, Eesti Draamateater ja Tallinna Linnateater. Lisaks asuvad teatrid suuremates Eesti linnades. Väiksemaid harrastusteatreid leidub kogu Eestis.

  Osa näitlejaid töötab ka vabakutselisena. Sel juhul ei ole nad seotud ühe kindla näitetrupiga.

  Samuti on näitlejatel võimalik tööd leida raadios, televisioonis ja filmides.

  Eestis on püsiv nõudlus lavastajate ja näitlejate järele.

 • Sissetulek, soodustused

  Kindlas teatris töötavad näitlejad ja lavastajad saavad oma töö eest põhipalka. Lisatasu võib saada reklaamides, filmides või projektides osalemise eest.

  Vabakutselised näitlejad saavad palka iga lavastuse eest eraldi ja nende sissetulek oleneb töökoormusest.

 • Lisateave

  Eesti Näitlejate Liit ühendab Eesti kutselisi näitlejaid. Liidu eesmärk on Eesti näitlejate loomingut arendada, hoida ja kaitsta.

  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikool on vanim ja suurim lavakunstialase kõrghariduse andja Eestis.

  Eesti Teatriliit ühendab Eesti teatritegelaste ühinguid. Liidu eesmärk on kogu Eesti teatrikunsti arendada ja väärtustada.

  Eesti Lavastajate Liit ühendab Eesti kutselisi lavastajaid, kaitseb nende huve ja aitab oma liikmetel end erialaselt täiendada.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Eesti Teatriliiduga.

 • Lähedased ametid

  Kunstnik. Kunstnikud (skulptorid, maalikunstnikud jt) loovad kunstiteoseid. Kunstnikuks saamiseks peab ennekõike olema kunstiannet. Ainuüksi andest jääb aga väheseks, lisaks tuleb palju õppida ja pidevalt tööd teha. Vabakutselise...

  Loe täpsemalt »

  Laulja

  Tantsija

  Filmirežissöör

  Dramaturg

  Vaimulik