• Olulised momendid

  • Näitleja on loometöötaja, kes tõlgendab kirjutatud teksti ja esitab seda laval. Ta elab oma rolli sisse ja proovib seda võimalikult veenvalt esitada.

  • Näitleja töös on tähtis avatus maailmale. Ta peab märkama elu pisiasju ja mõtisklema nähtuste sügavama sisu üle.

  • Näitlemine eeldab oskust ja seesmist vajadust oma mõtteid ning tundeid teistele edasi anda.

 • Töö iseloom

  Näitleja kehastab erinevaid tegelasi ja jutustab seeläbi lugu. Näitleja töötab teatrilaval, filmis või televisioonis.

  Üldisemalt saab näitetöös esile tuua kolm etappi või osa:

  • ettevalmistus ja rolli sisseelamine;

  • proovid ja lavastajapoolne juhendamine;

  • ettekandmine publikule.

  Lavastused ja filmid põhinevad üldjuhul tekstidel. Näitleja ettevalmistustöö algabki tekstide lugemisega, et saada ettekujutus näidendi tegelastest. Koostöös lavastajatega otsib näitleja oma tegelaste väljendusvormi, tegevusloogikat ja motivatsiooni.

  Samuti peab näitleja kohanema oma tegelase välimuse, kõnemaneeri ja iseloomuga. Lisaks tuleb tal pähe õppida tegelase kõne.

  Näitleja harjutab tegelase kehastamist proovides. Näitlemine eeldab spontaansust, aga samas peab näitleja püsima kokkulepitud teksti ja lavastuse piires. Ta peab arvestama lavastaja ideede ja teiste näitlejatega ning järgima lavastuse stiili.

  Näitlejate ettevalmistuse ja proovide eesmärk on ladus ettekanne publikule. Lavastuse ettekandmisel peab ta toime tulema rambipalaviku, häälepinge ja kriitikute kohaloluga või hirmuga unustada tekst.

  Näitleja jaoks on tähtis meeskonnatöö. Tavaliselt peab ta töötama koos teiste näitlejatega ja juhinduma lavastaja soovidest. Samuti puutub näitleja kokku paljude tehnikutega, kes lava kujundavad, liigutavad või valgustavad.

  Tänapäeva moodsas teatris võib näitleja täita lisaks teisi rolle. Ta võib olla näiteks lavastaja, näitekirjaniku või lavastuskunstniku kaasautor.

  Näitleja tegutseb tavaliselt teatrilaval, kuid ta võib töötada ka televisioonis või filmis. Näitlejad teevad üldjoontes igal pool sama tööd, kuid eri valdkondades tuleb arvestada mõne eripäraga.

  Nukuteatri näitleja peab peale näitlemise oskama nukutehnikat. Tal tuleb ise nukke käsitseda ja juhtida.

  Tavapärasest erineb ka filminäitleja töö. Film pannakse kokku stseen stseeni haaval ja näitleja peab oma tegelast kehastama lühikeste episoodide kaupa. Samuti peab ta esinema saalipubliku asemel kaamera ja võttemeeskonna ees.

  Näitleja töö sobib sulle, kui oled avatud loomuga, soovid oma tundeid või mõtteid jagada teistega, oled loominguline ja hea kujutlusvõimega, talud pinget ega karda esineda.

 • Töökeskkond

  Näitleja töötab tavaliselt teatrimajas. Suvehooajal toimuvad etendused ka välitingimustes. Filminäitlejal tuleb töötada kõikvõimalikes ilmastikuoludes ja kohtades.

  Näitleja töö on väga vaheldusrikas. Ta töötab väga erinevate lavastuste ja tegelaskujudega. Samuti eeldab näitlemine nii vaimset kui ka füüsilist pingutust.

  Näitleja põhilised töövahendid on tekstid, lava, kostüümid ja rekvisiidid. Nukuteatrinäitlejad töötavad ka nukkudega.

  Näitleja päev erineb tavapärasest tööpäevast. Näitleja tööd reguleerivad teatri töö- ja mängukava. Igapäevane tööaeg on jagatud proovi- ja etenduseajaks.

  Näitleja võib tööd teha ka nädalavahetustel ja hilisõhtuti.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Näitleja:

  • valdab näitlejatööd ja lavakõnet;

  • oskab laulda ja tantsida;

  • tunneb kirjandust, teatri- ja kunstiajalugu, psühholoogiat ning filosoofiat;

  • suudab keskenduda ja on hea mäluga.

  Näitlejale on oluline ka töökus ja õppimisvõime, sest teatris läbilöömiseks ei piisa ainult andekusest.

  Näitlejal on kasu järgmistest isikuomadustest:

  • püsivus, täpsus ja kohusetundlikkus;

  • emotsionaalne tundlikkus ja stabiilsus;

  • hea kujutlus- ja empaatiavõime;

  • avatus ja loovus.

  Näitlejale on väga oluline koostöövalmidus ja avatus, sest näitlemine on suuresti ühislooming.

 • Haridus ja väljaõpe

  Elukutselisel näitlejal on tööks üldjuhul vaja erialast kõrgharidust.

  Tutvu õppimisvõimalustega kõrgkoolide õppekavade andmebaasis.

  Üldhariduskoolis tasuks näitetöö huvilistel tähelepanu pöörata eesti keelele, kirjandusele, ajaloole, psühholoogiale ja filosoofiale. Samuti tuleb kasuks kooli näiteringis osalemine.

  Näitlejal on vaja end pidevalt täiendada ja ühiskonnas toimuvaga kursis hoida. Selleks saab ta osaleda lavakunstiseminaridel, -konverentsidel või -koolitustel. Samuti toimuvad kõigil Eesti loomeliitudel kokkusaamised ja koosolekud, kus arutatakse erialaseid tegemisi ning Eesti kultuurielu üldisemalt.

 • Töövõimalused

  Näitleja töötab tavaliselt riigi- või erateatrites. Suuremad riigiteatrid asuvad Tallinnas, näiteks Rahvusooper Estonia, Eesti Draamateater ja Tallinna Linnateater. Lisaks asuvad teatrid suuremates Eesti linnades. Väiksemaid harrastusteatreid leidub kogu Eestis.

  Osa näitlejaid töötab ka vabakutselisena. Sel juhul ei ole nad seotud ühe kindla näitetrupiga.

  Samuti on näitlejal võimalik tööd leida raadios, televisioonis ja filmides.

  Näitleja võib teha karjääri töökogemuse, vilumuse ja tuntuse kasvades. Tuntumad näitlejad töötavad oma valdkonnas ka vanaduspõlves. Suure töökogemusega näitleja võib saada ka lavastajaks või teatrijuhiks.

  Eestis on püsiv nõudlus näitlejate järele.

 • Sissetulek, soodustused

  Kindlas teatris töötav näitleja saab oma töö eest põhipalka. Lisatasu on võimalik saada reklaamides, filmides või projektides osalemise eest.

  Vabakutseline näitleja saab palka iga lavastuse eest eraldi ja temas sissetulek oleneb töökoormusest.

 • Lisateave

  Eesti Näitlejate Liit ühendab Eesti kutselisi näitlejaid. Liidu eesmärk on Eesti näitlejate loomingut arendada, hoida ja kaitsta.

  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia Lavakunstikool on vanim ja suurim lavakunstialase kõrghariduse andja Eestis.

  Eesti Teatriliit ühendab Eesti teatritegelaste ühinguid. Liidu eesmärk on kogu Eesti teatrikunsti arendada ja väärtustada.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Eesti Teatriliiduga.

 • Lähedased ametid

  Kunstnik. Kunstnikud (skulptorid, maalikunstnikud jt) loovad kunstiteoseid. Kunstnikuks saamiseks peab ennekõike olema kunstiannet. Ainuüksi andest jääb aga väheseks, lisaks tuleb palju õppida ja pidevalt tööd teha. Vabakutselise...

  Loe täpsemalt »

  Laulja

  Tantsija

  Filmirežissöör

  Dramaturg