• Olulised momendid

  • Müürsepp on üldehitustööline, kes ehitab ja remondib ehitiste kivikonstruktsioone.
  • Kuigi müürsepatöö nõuab füüsilist pingutust ja tõsta tuleb raskeid ehitusmaterjale, võib müürsepa töö olla loov ja kunstipärane.
  • Töö on enamasti välistingimustes, tihti tuleb töötada kõrgustes ja turnida ajutistel konstruktsioonidel. See nõuab head tervist, füüsilist ettevalmistust ja ettevaatlikkust.
  • Hea müürsepp on hinnatud töömees ning leiab tööd nii Eestis kui ka välismaal.
 • Töö iseloom

  Müürsepp on spetsialist, kelle tööülesandeks on looduskividest, tellistest ja ehitusplokkidest seinte, vaheseinte ja teiste ehituselementide, nagu korstnate, postide, võlvide ehitamine ning remont. Ta kasutab telliseid, looduskive ja sarnaseid materjale vundamentide, seinte ja muude piirde- ning kandekonstruktsioonide ehitamiseks, samuti teeb ta väikesemahulisi betoonitöid.

  Lisaks teeb müürsepp lihtsamaid paigaldustöid, paigaldades hüdroisolatsioone ja ehitustellinguid. Müürsepp vastutab, et ehituselemendid on õigesti ehitatud. Tema tööst sõltub ehitise vastupidavus. Valesti ehitatud ehitis variseb lihtsalt kokku.

 • Töökeskkond

  Müürsepa töö on füüsiliselt raske, sest tuleb tõsta raskeid ehitusmaterjale. Töökeskkond on sageli müra- ja tolmurohke. Lõviosa tööst käib välistingimustes, ka talvel. Võib juhtuda, et ilmastik (paduvihm, liigsed külmakraadid) muudab töörežiimi. Tihti tuleb töötada kõrgustes ja turnida ajutistel konstruktsioonidel. See nõuab head füüsilist ettevalmistust ja ettevaatlikkust.

  Müürsepp kannab töörõivaid. Enamasti on need vastupidavast materjalist tunked, milles on mugav tööd teha. Et ehitustöödel on tööõnnetuste risk küllalt suur, siis on hädavajalik järgida ohutusnõudeid. Müürsepp kannab kaitsekiivrit, kindaid, mõne töö puhul (näiteks kivide lõhkumisel) ka kaitseprille. Ta kasutab mitmesuguseid tööriistu ja masinaid alates kellust ja kivilõhkumisriistadest ning lõpetades betoonisegumasinatega.

  Müürsepa tööaeg oleneb ehitusetapist, ilmastikust, materjalide olemasolust jpm. Vahel tuleb töötada ka nädalavahetustel ja hilisõhtuti. Nädala töökoormus võib ulatuda 50–60 tunnini.

  Müürsepaamet eeldab normaalset füüsilist vormi ja head silmanägemist. See töö ei sobi inimesele, kellel on tolmuallergia, astma või kõrgusekartus ja kes pole füüsiliselt terve.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Müürsepa töös ei piisa ainult telliste ladumise oskusest, vaid teada ja osata tuleb palju muudki.

  Müürsepana pead:

  • oskama lugeda ehitusjooniseid, et ehitada projekti järgi;
  • tundma ehitusmaterjale ja oskama neid õigesti kasutada;
  • tundma müüritööde tehnoloogiat ja erinevaid töövõtteid (nt kuidas ja milliseid sideaineid kasutada);
  • oskama laduda konstruktsioone ja kiviaedu, rajada kivisillutist;
  • oskama oskuslikult käsitseda ehitusel kasutatavaid elektri- ja käsitööriistu.

  Töös on vaja järgida ohutusnõudeid.

  Ehitusalal on oluline koostöö, sest ühe ehitusbrigaadi tegevusest oleneb järgnev ehitusetapp. Müürsepp peab olema koostööaldis, suhtlema teiste ehitusspetsialistidega, pidama kinni tähtaegadest, suhtuma vastutustundega teiste varasse.

  Müürsepana töötamist toetavad isikuomadused on püsivus, emotsionaalne stabiilsus ja hea ruumiline kujutlusvõime. Looduskividest müüriladumisel eeldab müürsepa töö ka loovust ja kunstiannet.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kirjeldatud müürsepa kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Paljud müürsepad on alustanud ettevõtetes meistrite juures õpipoisina, kuid müürsepa ametit saab õppida ka põhi- ja keskhariduse baasil kutsekoolides müürsepa või üldehituse erialal.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Paljud töötavad müürsepad osalevad ka täienduskoolitustel, mida pakuvad enamasti ehitusmaterjalide ja töövahendite tootjad oma toodete tutvustusena.

 • Töövõimalused

  Müürsepp töötab ehitusettevõttes. Kutsetunnistus annab tööturul paremad väljavaated. Hea müürsepa ametioskused on nõutud nii Eestis kui ka välismaal.

  Müürsepp areneb kogemustega. Sama elukutse piires on võimalus spetsialiseeruda kitsamalt suuremat oskust nõudvale tegevusalale või tehnikale – kaminameistriks või kindlat tüüpi, nt plokk- või tellismüüri ladujaks. Korraldajavõimega müürsepp saab karjääri teha ehitusmeistrina.

 • Sissetulek, soodustused

  Hea müürsepp on hinnatud töömees. Olenevalt firmast võidakse töötajale maksta kindlat kuupalka või toimub tasustamine tükitöö alusel. Soodustused sõltuvad töökohast.

 • Lisateave

  Ehitusettevõtjaid ühendab ning ehitusala kutsete andmist korraldab Eesti Ehitusettevõtjate Liit.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Ehitusviimistleja

  Monteerija ehitustöödel

  Betoonkonstruktsioonide ehitaja. Betoonkonstruktsioonide ehitaja töö hõlmab tegevusi betooni valmistamisest kuni ehituskonstruktsiooni valmimiseni ja valmis elementide paigaldamiseni ehitusplatsil. Sobivad töökohad on nii tehases kui ka ehitusplatsil. Vajalik on hea te...

  Loe täpsemalt »