• Olulised momendid

  • Müügijuht juhib ettevõttes müügiosakonda või kindlat valdkonda.
  • Müügijuhi peamine ülesanne on uusi kliente leida ning olemasolevate klientidega head suhet hoida.
  • Müügijuhi tööst oleneb väga palju ettevõtte edukus.
 • Töö iseloom

  Müügijuhi ülesanne on juhtida ettevõtte või osakonna müügitööd. Müügijuht võib juhtida nii osakonnatööd kui ka kindlat valdkonda ettevõttes, mistõttu võib vastutus olla jagatud näiteks piirkondlikult, toodete või klientide kaupa.

  Müügijuhi töö põhiosa moodustab suhtlemine klientidega, sest need on enamasti toodete ja teenuste edasimüüjad, levitajad, aga ka kauba hankijad. Olemasolevate klientidega tuleb pidevalt kontaktis olla, et teada nende soove ja vajadusi ning teha vastavaid müügipakkumisi.

  Ühtlasi toimub pidev töö uute klientide leidmiseks. Müügijuht peab uute klientidega läbirääkimisi ja sõlmib nendega müügilepinguid.

  Suurtes ettevõtetes on müügijuhil oma meeskond, kellele juht püstitab konkreetsed eesmärgid ja abistab nende elluviimisel.

  Et ettevõte paremini oma eesmärke täidaks, peab kogu müügimeeskond olema hästi koolitatud, oskama klientidega suhelda ja tundma tooteid. Müügijuhi ülesanne ongi sageli müügimeeskonna (esindajate, müügikonsultantide, -sekretäride, telefonimüüjate ja tooteesitlejate) nõustamine ning koolitamine.

  Et kiiresti muutustele reageerida, tuleb pidevalt jälgida klientide eelistusi, osata analüüsida müügistatistikat, turu-uuringuid ja hoida end kursis samalaadseid tooteid müüvate konkurentide tegevusega.

 • Töökeskkond

  Tavaliselt veedab müügijuht osa tööajast kontoris ja osa klientide juures. Üldjuhul töötab müügijuht 40 tundi nädalas ja 8 tundi päevas. Suur osa tööajast kulub telefoni ja arvuti teel klientidega suhtlemisele.

  Mõne müügijuhi töö eeldab pidevat reisimist. Tööpäev võib olenevalt piirkonna suurusest ja läbitavatest vahemaadest mõnikord päris pikaks venida. Rahvusvahelises ettevõttes tuleb töötajal arvestada ka reisidega välismaale.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Müügijuhi töö eeldab järgmist:

  • majanduslikku mõtlemist;
  • teadmisi juhtimisest, müügist ja turundusest;
  • organiseerimisoskust;
  • klienditeeninduse ja turunduse aluste tundmist;
  • oskust müügitööd kavandada;
  • müügikogemust;
  • toote- või teenusevaldkonna tundmist.

  Müügijuhil tuleb palju suhelda klientidega, mistõttu on vajalik hea eneseväljendus- ja kuulamisoskus, et mõista, millised pakutavatest toodetest või teenustest võiksid olla need, mida klient on nõus ostma.

  Kui müügijuht töötab koos müügimeeskonnaga, on tähtsad juhiomadused.

  Vajadus pidevalt müügitulemusi jälgida ja olukorra muutustele reageerida eeldab head matemaatilist võimekust ja analüüsioskust (seoste loomine).

  Isikuomadustest on kõige tähtsamad julgus, pealehakkamine ja järjepidevus, et klient enda poole võita.

 • Haridus ja väljaõpe

  Müügijuhi eriala otseselt õppida ei saa, kuid kasuks võib olla nii rakenduskõrgharidus (nt kaubandusökonoomika, turundus) kui ka kõrgharidus näiteks ärikorralduse või -juhtimise erialal.

  Sageli jõutakse müügijuhi ametini õppimise ja pideva enesetäiendamisega. Müügijuhil võib olla ka ettevõtte tegevusalaga liituv haridus (nt ravimifirma müügijuhil meditsiiniharidus).

  Inimene, kes soovib müügijuhina tööd leida, peaks enne läbi mõtlema, millises valdkonnas ta tahaks töötada, ning seda mööda siis end ka täiendama. Kui on huvi olla müügijuht pangas, tuleb kindlasti kasuks finantsharidus.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist  või kutsehariduse portaalist.

  Müügijuhi kutsestandardi kohta loe Kutsekoja kodulehelt.

 • Töövõimalused

  Peaaegu iga ettevõte olenemata valdkonnast vajab enda meeskonda müügijuhti, kes juhib müügiprotsessi ning toob ettevõttele kliente ja käivet.

 • Sissetulek, soodustused

  Müügijuhi sissetulek koosneb enamasti põhipalgast ja lisatasust, mis kujuneb müügitulemuste järgi.

  Muud soodustused: autokompensatsioon, töökõnede hüvitamine, koolitused.

 • Lisateave

  Eesti Kaupmeeste Liit

  Ühendab hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid ning tegeleb kaubandusvaldkonna kutsete andmisega.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Kaupmeeste Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Reklaamijuht

  Müügiesindaja. Müügiesindaja töötab organisatsioonis ettevõtte esindajana, tutvustades selle tooteid ja teenuseid. Müügiesindaja töös on kõige tähtsamad toodete ja teenuste põhjalik tundmine ning väga hea suh...

  Loe täpsemalt »

  Tootetutvustaja

  Turu-uuringute korraldaja