Müügiesindajad ja konsultandid

Prindi
 • Olulised momendid

  • Müügiesindaja esindab ettevõtet, kus ta töötab – ta on selle visiitkaart.
  • Edu toovad aktiivsus, järjekindlus ja algatusvõime.
  • Müügiesindaja peab hästi tundma toodet, mida ta müüb.
 • Töö iseloom

  Müügiesindajad ja konsultandid on mingi ettevõtte esindajad, kes pakuvad olemasolevale või võimalikule tarbijale ettevõtte tooteid ja teenuseid. Nende eesmärk on suurendada müüki ja teavitada tarbijat teenuse või tootega kaasnevast lisateabest.

  Müügiesindaja on ettevõtte visiitkaart. Ta müüb firma tooteid või teenuseid, nõustab kliente ning loob ja hoiab kliendisuhteid.

  Müügiesindajast oleneb sageli tootjate ja hulgimüüjate töö edukus. Müügiesindaja esmane ülesanne on panna võimalikud kliendid pakutavatest toodetest või teenustest huvituma ning lahendada toodetega seotud küsimusi ja probleeme.

  Müügiesindaja tööülesannete hulka kuuluvad ka

  • toodete esitlemine;
  • töötajate koolitamine;
  • tootemüügi või kaebustega seotud probleemide lahendamine;
  • toote väljapaneku jälgimine;
  • reklaamikampaaniate korraldamine koostöös jaemüüjatega.

  Lisaks analüüsib müügiesindaja müügistatistikat, valmistab ette aruandeid, jälgib konkurentide müügitegevust.

  Müügikonsultant (ka tooteesitleja) töötab tootmisettevõtte, hulgimüügifirma või toodete sissetooja heaks. Ta võib olla ametis ettevõttes või tegutseda iseseisva ettevõtjana. Ta esitleb messidel, müügisaalis ja ka kliendiüritustel tooteid, kuid ei müü neid.

 • Töökeskkond

  Müügiesindaja töötab nii kontoris kui ka klientide juures.

  Olenevalt ettevõttest on müügiesindajal oma kindel piirkond, mida ta teenindab, või tooterühm, mida ta tutvustab.

  Müügiesindaja töö võib olla väga liikuv: kohtumised klientidega, sagedased tootekoolitused ja reisid välisriikidesse. Tööaeg võib samuti muutuda, sest müügiesindaja peab sageli enda tööaja kavandama kliendi, mitte iseenda soovide järgi.

  Müügiesindaja peab sagedasti endaga kaasas kandma tootenäidiseid ja/või katalooge, et tooteid ja teenuseid paremini tutvustada.

  Müügikonsultandi töökeskkond ja -aeg võivad suurel määral vahelduda. Enamasti toimub töö päeval kliendi ruumides. Töö juurde kuulub sageli vajadus sõita riigi eri paikadesse ning mõnikord tuleb töötada ka õhtutundidel ja nädalalõpul. Iseseisvalt töötavate müügikonsultantide töö oleneb suuresti tellijast.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Müügiesindaja töös saab nimetada kaks märksõna, ilma milleta seda tööd edukalt teha ei saa. Esmalt on vajalik põhjalik toodete ja/või teenuste tundmine ning teiseks väga hea suhtlemisoskus.

  Müügiesindaja peab tundma väga põhjalikult müüdavat toodet/teenust, selle omadusi ning toimimist. Edukas müügiesindaja tunneb ka konkurente ja on kursis sama valdkonna olukorraga turul.

  Müügiesindaja peab tundma lisaks klienditeeninduse eripära, kaubaarvestust, kaebuste käsitlemist, turunduse ja logistika aluseid. Ta peab oskama pidada läbirääkimisi, koostada müügiaruandeid ja analüüse ning tal tuleb kinni pidada konfidentsiaalsusnõuetest.

  Müügiesindaja töös tulevad kasuks süsteemsus, eesmärgikindlus, ajaplaneerimise oskus, algatusvõime ja iseseisvus. Klientidega suhtlemisel on vajalikud omadused aktiivsus, teenindusvalmidus, veenvus, probleemilahendusoskus, kannatlikkus, korrektsus, täpsus, hea pinge- ja stressitaluvus, ausus.

  Müügikonsultandi töös on vaja head esinemisoskust, võimet klientidega kontakti luua ning häid teadmisi tutvustatavate toodete kohta. Esitluspaiga valmisseadmisel tuleb kasuks loovus, hea kujutlusvõime, oskus paigutada tooteid kliendile pilkupüüdvalt ja käepäraselt. Uute klientide ja uue ümbrusega tuleb pidevalt kohaneda.

 • Haridus ja väljaõpe

  Müügiesindaja ja konsultandi eriala saab õppida kutsekoolides või rakenduskõrgkoolides. Otsi sobivat kooli kutsehariduse portaalist  või Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Peale hariduse on väga tähtis tunda pakutavaid tooteid ja teenuseid, mille koolitusi korraldab enamasti tööandja.

  Üldhariduskoolis ja hobisid valides tuleb tulevastel müügitööle asujatel pöörata rohkem tähelepanu matemaatikale, eesti keelele, kirjandusele ja sõnalise eneseväljendusoskuse arendamisele.

 • Töövõimalused

  Müügiesindajad töötavad erinevates ettevõtetes, näiteks tootmisettevõtted, hulgimüüjad, kauba sissetoojad, võrkturustusettevõtted, ravimifirmad jpt.

  Tööandjad otsivad müügiesindaja ametikohale tavaliselt säravaid inimesi, kes on tugevad isiksused, head suhtlejad ja tahavad teha müügitööd.

  Sageli tähendab edutamine seda, et müügiesindajale usaldatakse suurem müügipiirkond, kus müügikäibelt saadav tasu on tõenäoliselt kõrgem.

  Kogenud müügiesindajaid võidakse kasutada uute töötajate koolitajatena, kes õpetavad müügivõtteid ning tutvustavad ettevõtte poliitikat ja toiminguid. Need, kellel on head müügitulemused ja ka juhiomadused, võivad tõusta müügipiirkonna juhtideks.

  Üldjuhul on müügiinimeste järele tööturul pidevalt nõudlus.

 • Sissetulek, soodustused

  Müügiesindaja palk oleneb suuresti valdkonnast ja ettevõttest, kus ta tegutseb. Enamasti kasutatakse tasustamisel süsteemi, kus põhipalgale lisandub protsent läbimüügilt.

  Müügiesindaja töö on liikuv ning enamasti on tema kasutuses ettevõtte ametiauto.

  Müügiesindaja peab olema kursis uute toodete/teenuste suundadega, mistõttu on vaja head koolitust. Ka koolitusi saab pidada müügiesindaja töös soodustuseks.

 • Lisateave

  Eesti Kaupmeeste Liit

  Ühendab hulgi- ja jaekaubandusettevõtteid ning tegeleb kaubandusvaldkonna kutsete andmisega.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Kaupmeeste Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Kinnisvaramaakler. Kinnisvaramaakler vahendab tasu eest kliendile kinnisvara ostu-, müügi- ja üüritehinguid ning nõustab kinnisvaraküsimustes. Aktiivne müügitöö, kliendisuhete loomine ja hoidmine kuulub maaklerite igapäevaste ...

  Loe täpsemalt »

  Kindlustusagent. Kindlustusagent annab kindlustusliikide nõu ja sõlmib klientidega kindlustuslepinguid. Kindlustusagent on oma ala asjatundja ja suudab teadmisi ka kliendile arusaadavaks teha. Edukas kindlustusagent on osav suhtleja.

  Loe täpsemalt »

  Turundusjuht

  Reklaamijuht

  Suhtekorraldusjuht

  Ostujuht

  Müügiagent