Müügiesindaja

Prindi
 • Olulised momendid

  • Müügiesindaja töötab organisatsioonis ettevõtte esindajana, tutvustades selle tooteid ja teenuseid.
  • Müügiesindaja töös on kõige tähtsamad toodete ja teenuste põhjalik tundmine ning väga hea suhtlemisoskus.
  • Müügiesindaja töö on liikuv ja rutiinita.
 • Töö iseloom

  Müügiesindaja töötab organisatsioonis ettevõtte esindajana, tutvustades selle tooteid ja teenuseid.

  Müügiesindaja suhtleb enamasti klientidega, leides uusi huvilisi ja hoides kontakti olemasolevatega.

  Suuremates ettevõtetes töötab sageli mitu müügiesindajat ning töö võib olla jaotatud piirkonniti või tooterühmade järgi. Väiksemas ettevõttes teeb sageli kogu müügitöö ära müügijuht või -esindaja.

  Müügiesindaja peamised tööülesanded:

  • uute kaupade ja toodete tutvustamine klientidele;
  • kaupluste varustamine kaubaartiklitega;
  • uute kliendisuhete loomine;
  • kliendisuhete hoidmine;
  • kaupade väljapaneku korraldamine kauplustes.

  Müügiesindaja jälgib, et tema esindatavad kaubad oleksid pidevalt saadaval ja hästi eksponeeritud. Ta loob ja arendab suhteid klientidega, jälgib nende kaubavaru ja oste, peab läbirääkimisi tellimuste müügimahus ja valikus, nõustab kliente, võtab vastu tellimusi ja edastab need vastavale müügiüksusele ning sõlmib klientidega lepinguid talle antud volituste piires.

 • Töökeskkond

  Müügiesindaja töö on suhteliselt liikuv, sest palju tuleb kohtuda klientidega ning esitleda neile tooteid ja teenuseid. Paberi- ja arvutitööd tehakse enamasti kontoris.

  Mõnel müügiesindajal on suur müügipiirkond, mistõttu tuleb tal pidevalt reisida ja läbida päevas küllaltki pikki vahemaid.

  Töö iseloomu ja sagedase reisimise tõttu kujuneb müügiesindaja töönädal tihti pikemaks kui 8 tundi päevas. Hoolimata pikkadest, sageli ebaregulaarsetest tööpäevadest on paljudel müügiesindajatel siiski vabadus oma töögraafikut ise sättida.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Müügiesindaja töös on kõige tähtsam pakutavate toodete ja teenuste põhjalik tundmine. Samuti on vaja teada ettevõtte positsiooni turul ja ka konkurente.

  Müügiesindaja töös on kasulikud teadmised organisatsioonist ja ärist, raamatupidamisest, turundusest ning sageli ka ettevõtte juhtimisest.

  Keerulisi tooteid (nt tehnikat) müüvad ettevõtted võivad peale müügioskuste nõuda müügiesindajalt tehnikaharidust. Ravimifirmade müügiesindajana töötavad sageli arstiks või farmatseudiks õppinud inimesed.

  Müügiesindaja töö eeldab head tervist, meeldivat ja korrektset välimust ning positiivset meelelaadi. Esmatähtis on ladus suhtlemisoskus, tähelepanelikkus, oskus kliendile positiivne mulje jätta. Meeldiv käitumine ja asjalikkus äratavad kliendis usaldust. Müügiedule aitavad kaasa kannatlikkus ja julge pealehakkamine. Kohusetundlik suhtumine kliendi tellimustesse ja lubaduste pidamine on kestva koostöö alustala.

  Müügiesindaja töötab iseseisvalt. See eeldab distsiplineeritust, otsustus- ja vastutusvõimet, samuti oskust oma aega tõhusalt kavandada. Müügiesindaja peab olema iseseisev ja suutma end kehtestada, et keerukates teenindusolukordades toime tulla. Kindlasti tuleb olla aus ja käituda eetiliselt – mitte avaldada kliendile konkurentide andmeid ning nendega sõlmitud lepingu sisu jpm.

 • Haridus ja väljaõpe

  Müügiesindaja, müügikonsultandi või müügikorralduse eriala saab õppida kutse- või kõrgkoolides. Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist või kutsehariduse portaalist.

  Kuigi müügiesindaja põhioskused võib omandada koolis, õpitakse konkreetseid tooteid ja teenuseid põhjalikumalt tundma töökohas või tööandja korraldatud koolitusel.

  Müügiesindaja kutsestandardi kohta leiab rohkem teavet Kutsekoja kodulehelt.

  Koolinoorel, kes tunneb huvi müügiesindaja töö vastu, tasuks tähelepanu pöörata matemaatika, majanduse ja ärindusteadmiste omandamisele ning proovida oma oskusi-teadmisi ellu viia nt õpilasfirma kaudu juba kooli ajal.

 • Töövõimalused

  Peaaegu iga ettevõte vajab enda meeskonda müügiesindajat või müügijuhti, kes tooteid ja teenuseid esitleb ning müüb.

  Oma võimekust tõestanud müügiesindaja edutatakse tihti piirkonna müügijuhiks.

 • Sissetulek, soodustused

  Müügiesindaja palk oleneb suuresti valdkonnast, kus ta tegutseb. Tavaliselt kasutatakse tasustamisel süsteemi, kus põhipalgale lisandub protsent läbimüügilt. Muud levinud soodustused: autokompensatsioon või ametiauto, töökõnede hüvitamine, koolitused.

 • Lisateave

  Eesti Kaupmeeste Liit on Eesti Vabariigis tegutsevate jae- ja hulgikaubandusettevõtete ühendus.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Kaupmeeste Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Kindlustusspetsialist

  Kinnisvaramaakler. Kinnisvaramaakler vahendab tasu eest kliendile kinnisvara ostu-, müügi- ja üüritehinguid ning nõustab kinnisvaraküsimustes. Aktiivne müügitöö, kliendisuhete loomine ja hoidmine kuulub maaklerite igapäevaste ...

  Loe täpsemalt »

  Müügiagent

  Turundusspetsialist

  Ostuspetsialist