Multimeedia spetsialist

Prindi
 • Olulised momendid

  • Multimeedia spetsialist loob ja kujundab veebilehtede ning multimeedia aplikatsioonide välisvaadet ehk seda, millega puutub kasutaja kõige esimesena kokku. Tema ülesandeks on kombineerida digitehnoloogiat graafika-, audio-, foto- ja videolahendustega.

  • Ametinimetuse alternatiivina on kasutusel ka nt front-end veebiarendaja, kasutajatoe disainer, veebi- ja multimeedia ekspert, digitaalmeedia arendaja, multimeedia disainer, multimeedia arendaja, arvutigraafik, animaator, kujundaja jne.

  • Multimeedia spetsialisti ametioskusi saab omandada nii ümberõppes kui ka tasemeõppes (koolides), seda nii kutse-, rakendus- kui ka kõrgharidusõppes.

  • Töö sobib ka liikumispuudega inimesele. Tuleb aga arvestada erinevate osapooltega kohtumistega, mis vajavad mõnevõrra liikumist.

  • Ametikoht on nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil nõutud ametipositsioon, mille töötasu on üle Eesti keskmise töötasu.

 • Töö iseloom

  Multimeedia spetsialistide tööpõld on väga lai ja eripalgeline, nt võib nende ülesandeks olla koos disaineritega äppide loomine või veebilehekülgede ülesehitamine selliselt, et need oleksid võimalikult kasutajasõbralikud. Multimeedia spetsialist puutub tihedalt kokku nii IT tehnilise poolega (struktuuride loomisel), disainiga (kujundamisel) kui ka turundusega, sest tihtipeale on just tema ülesandeks aidata viia olulised sõnumid tarbijate ja tavakasutajateni.

  Multimeedia spetsialist teeb tihedat koostööd nii programmeerija (back-end-arendaja) kui ka disaineriga, ning suhtleb ka klientide (nt kodulehekülje tellija) ja veebiliideste kasutajatega, et luua lahendusi, mis oleksid mugavad, kõiki osapooli rahuldavad ja visuaalselt atraktiivsed.

  Multimeedia spetsialisti peamisteks tööülesanneteks on:

  • Veebilehtede, rakenduste jm multimeedia aplikatsioonide struktuuri loomine ja disainimine selliselt, et need vastaksid kliendi/tellija soovidele, oleksid tehniliselt teostatavad, visuaalselt atraktiivsed (suhtlus disaineritega) ning kasutajale mugavad ja arusaadavad.
  • Kasutada ja kombineerida erinevaid teksti-, video-, heli- ja pildivõimalusi.
  • Luua võimalusi tele- ja raadiosaadete salvestamiseks, järelvaatamiseks ja -kuulamiseks.
  • Testida ja lahendada ettetulevaid tehnilisi probleeme ja väljakutseid.
  • Tagada ligipääs ja veebiliideste mugav kasutamine erivajadustega inimestele (nt klaviatuuriga navigeerimise võimaldamine, teksti suuruse muutmine ning ekraanilugeja kasutamine kodulehtedel)
  • Jälgida, et tema tegevus oleks kooskõlas andmeturbe ja juriidiliste nõuetega (nt autoriõiguste rakendamine).

 • Töötulemus

  Kasutajasõbralik ja kliendi/tellija soovidele vastav koduleht, veebilahendus, rakendus vm multimeedia aplikatsioon, kus on vajaduste ja võimaluste piires kasutatud erinevaid multimeedia võimalusi – tekst, pilt, heli, video, animatsioon jms. Hea töötulemus on selline, mida kasutajal on mugav kasutada ning mis vastab hästi tellija/omaniku soovidele ja/või turunduslikele eesmärkidele.

 • Töökeskkond

  Multimeedia spetsialist töötab enamasti arvutiga ning sõltuvalt töö iseloomust saab teha seda kas kontoris või kodus. Enamasti on tegemist siiski istuva tööga, sobides seega ka liikumispuudega inimestele.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Erialased pädevused

  • Veebilehtede loomiseks vajalike programmeerimiskeelte tundmine (HTML, CSS, PHP jt)
  • Graafiline disain, toote- ja veebidisain, 3D modelleerimine
  • Teksti, heli, video, pildi töötlemine ja erinevate kasutusvaldkondade tundmine
  • Kursisolek IT, tehnikamaailma ja disaini uute suundadega
  • Teadmised infosüsteemide ja tööprotsesside toimimisest

  Mõtlemisoskused

  • Soov ennast pidevalt täiendada ja proovile panna
  • Oskus näha nii suurt pilti kui ka detaile
  • Võime orienteeruda korraga mitmete osapoolte soovidele (tellija, kasutaja jne)
  • Struktuurne mõtlemine
  • Lahendustele orienteeritus
  • Kiirus
  • Täpsus

  Emotsionaalsed soodumused ja suhtlemisoskused

  • Loovus ja hea kujutlusvõime
  • Oskus edastada sõnumeid
  • Avatus uuendustele
  • Suhtlemisoskus
  • Koostöövalmidus
  • Empaatiavõime

 • Haridus ja väljaõpe

  Multimeedia spetsialisti baasharidust on võimalik õppida kutsekoolis (nii põhikooli kui ka keskkooli järgselt), samuti pakuvad erinevad rakendus- ja kõrgharidusõppekavad spetsialiseerumis- ja täiendamisvõimalusi.

  Multimeedia spetsialisti haridust saab näiteks omandada:

  • Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžis, vt rakendusinfotehnoloogia õppekava http://www.ttu.ee/asutused/virumaa-kolledz/vk-sisseastujale/
  • Tallinna Polütehnikumis, vt multimeedia spetsilisti õppekava http://www.tptlive.ee/sisseastujale/
  • Tartu Ülikoolis, vt nt informaatika õppekava, http://www.ut.ee/et/ut-oppekavad/informaatika
  • Eesti Infotehnoloogia Kolledžis, vt https://www.itcollege.ee/sisseastujale/
  • Tallinna Ülikoolis, vt nt Inimese ja arvuti interaktsiooni magistriõppekava http://www.tlu.ee/et/sisseastuja

 • Töövõimalused

  Multimeedia spetsialist on nõutud ja hinnatud igas tugevas IT arendusmeeskonnas, aga ka teistes multimeedia tooteid ja teenuseid pakkuvates ning kasutavates ettevõtetes nii era- kui ka avalikus sektoris, näiteks audiovisuaalse meedia tootjad, kirjastused ja reklaamiagentuurid, telejaamad jpm.

  Võimalus on töötada nii turundus-, veebi-, IT-agentuurides ja erinevates ettevõtetes kui ka vabakutselisena. Projektipõhine töö (nt agentuurides) võimaldab tegeleda ka väga eriilmeliste töödega, nt startup-lahenduste kasutajakogemuste disainimine või interaktiivsete kodulehtede loomine.

 • Karjääritee

  Multimeedia spetsialistiks õppimine on perspektiivne, kuna hõlmab endas väga palju erinevaid oskuseid ja teadmisi. Kasuks tuleb nii IT-arendusloogikate tundmine kui ka kodulehtede loomise ja disaini valdkonna kompetents.

  Multimeedia spetsialisti ametikohalt on soovi korral võimalik liikuda edasi nii IT-projektijuhi, tarkvaraarendaja kui ka loovagentuuride konsultantide töökohtadele – sõltuvalt sellest, milliseks kujunevad täpsemad huvid või millises valdkonnas on soovi ennast täiendada.

 • Lisateave

  Loe ka Multimeedia spetsialisti persoonilugu
  Tee läbi Multimeedia spetsialisti test
  Loe Startit.ee veebis täiendavat infot IT hariduse ja võimaluste kohta.

  Kirjeldus on koostatud 2016. a Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, SA Innove, Psience OÜ ja PR Strategies OÜ koostöös. Ametikirjeldused on koostatud Euroopa Sotsiaalfondi toel.