Metallitöötluspinkide töölised

Prindi Metallitöötluspinkide töölised
 • Olulised momendid

  • Metallitöötluspinkide töölised valmistavad ja töötlevad metalldetaile.
  • Nüüdisaegsed metallitöötluspingid on arvjuhitavad ning töötlevad väga keerulisi detaile.
  • Metallitöö annab universaalsed teadmised ja oskused ning võimaldab tööd leida peaaegu kõigis tööstus- ja majandusharudes, kus on tegemist masinate ja seadmetega.
  • Vajadus metallitöötluspinkide tööliste järele Eestis kasvab.
 • Töö iseloom

  Metallitöötluspinkide töölised on tehnilised töötajad, kelle ülesanne on valmistada ja töödelda seadmete ning tööriistade abil metalldetaile. Tavaliselt töötavad nad frees-, trei- või lihvpinkidega.

  Töö metallitöötluspinkidega saab üldiselt jaotada kolmeks osaks:

  • töödeldava materjali ettevalmistamine;
  • materjali töötlemine seadmetega;
  • töö arvjuhtimisel pinkidega.

  Metallitöötluspinkide töölised peavad valmistama toorikuid, mida nad töötluspinkidega töötlema hakkavad. Nad loevad joonised, teevad mõõtmisi ning tükeldavad ja lõikavad toorikuid. Suuremate metalldetailide liigutamiseks kasutavad töötluspinkide töölised tõsteseadmeid.

  Suurem osa metalli töötlemisest toimub erinevate seadmetega. Töölised töötlevad detailide pinda, astmeid ja sooni, kasutades selleks freesi, treipinki või lihvimisseadmeid. Samuti on metallitöötluspinkide tööliste ülesanne keermete valmistamine näiteks poltidele.

  Tänapäeval toodavad metallitöötluspinkide töölised erinevaid ja sageli väga keerulisi metalldetaile. Tavaliselt kasutavad nad selleks arvjuhtimisega töötluspinke. Need töötavad automaatselt ette antud programmi või mõõtude järgi ning suudavad valmistada kõige keerulisemaid metalldetaile.

  Arvjuhitavate pinkidega töötades peavad töölised masinaid teenindama. See tähendab, et nad seadistavad pingi, annavad sellele töötlemiseks tooriku ning jälgivad pingi tööd.

  Tavaliselt spetsialiseeruvad metallitöötluspinkide töölised ühele kindlale masinale. Freesijad töötavad detaile freespinkidega, mis lõikavad kiiresti pööreldes metalli pinnalt laaste. Freesimise abil saab näiteks toorikule anda sobiva kuju ja mõõtmed või tekitada sooni.

  Treialid kasutavad treipinke, et lõigata pöörlevaid detaile. Sel viisil valmistavad treialid silinderdetaile, näiteks võrusid, padruneid või silindreid.

  Lihvijad töötlevad lihvpinkide abil detailide pinda. Lihvimine on tavaliselt metalldetailide töötlemise viimane etapp, mille abil saavutatakse suur täpsus ja pinnasiledus.

  Arvjuhtimisega metallitöötluspinkide operaatorid on spetsialiseerunud automaatseadmetega töötamiseks. Nad seadistavad ja programmeerivad arvjuhtimisega pinke, et valmistada väga keerulisi ja täpseid metalldetaile.

  Metallitöötluspinkide tööliste töö sobib sulle, kui huvitud tööst masinatega, sul on tehnilist taipu, hea koordinatsioon ning sa ei pelga füüsilist tööd.

 • Töökeskkond

  Metallitöötluspinkide töölised töötavad enamasti ühes suures tööruumis või tšehhis, kus asuvad kõik vajalikud seadmed ja vahendid.

  Töö võib olla rutiinne, sest sageli töötatakse samade seadmetega. Samuti võib töö olla väsitav silmadele, kuna töölised peavad tähelepanelikult töödeldavaid detaile jälgima ja paigaldama.

  Töö võib olla füüsiliselt kurnav, sest suurem osa tööst tuleb teha seistes ning mõnikord tuleb tõsta ja vedada raskemaid metalldetaile. Üldiselt kasutatakse raskete detailide liigutamiseks tõstukeid või teisi veoseadmeid.

  Metallitöötluspinkide töölised kasutavad mitmesuguseid töö- ja mõõteriistu, rakiseid detailide kinnitamiseks ning töötluspinke. Lisaks kannavad nad spetsiaalseid tööriideid.

  Töö töötluspinkidega võib olla ohtlik, kuna seadmed on suured ja võimsad. Ohutuse tagamiseks peavad töölised olema ettevaatlikud ning kandma kaitsevahendeid. Kõrvade kaitsmiseks suure müra eest kannavad metallitöötluspinkide töölised kõrvaklappe või -troppe.

  Tavaliselt töötavad nad graafiku alusel vahetustega. Vajadust mööda tuleb neil töötada ka öösiti ja nädalavahetustel. Tavaline tööaeg on 40 tundi nädalas. Suure nõudluse korral tuleb sageli teha ka ületunde.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Metallitöötluspinkide töölistel on vaja osata järgmist:

  • tunda materjalide omadusi ja osata neid töödelda;
  • tunda tööpinke ning osata neid kasutada ja hooldada;
  • osata lugeda jooniseid ja tehnilisi dokumente;
  • osata valida, kasutada ja hooldada erinevaid tööriistu ning abivahendeid;
  • osata kasutada tõsteseadmeid ja arvjuhtimisega töötluspinke;
  • osata teha lihtsamaid lukksepatöid.

  Olenevalt spetsialiseerumisest peavad töölised põhjalikumalt tundma oma töös kasutatavat töötluspinki.

  Metallitöötluspinkide töölistel tulevad kasuks järgmised isikuomadused:

  • täpsus ja hoolsus;
  • hea ruumiline kujutlusvõime;
  • iseseisva töö oskus ja vastutustundlikkus;
  • hea silmamälu ja loogiline mõtlemine.

  Lisaks on metallitöötluspinkide töölistel tarvis head füüsilist vormi, nägemist ja kuulmist. Samuti on vajalikud täpsed liigutused ning hea koordinatsioon.

  Metallitöötluspinkide töölistel peab olema kutsetunnistus. Vastavad nõuded on kirjas metallitöötluspinkide tööliste kutsestandardis. Edasiseks spetsialiseerumiseks on vajalik juba treiali, freesija või arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaatori kutsetunnistust.

 • Haridus ja väljaõpe

  Metallitöötluspinkide töölistel on vaja vähemalt põhiharidust. Vajaminev haridusaste oleneb suuresti ametikohast. Lihtsamateks töödeks piisab põhiharidusest ja erialasest väljaõppest. Keerulisemate tööde jaoks on tarvis metallide töötlemise alast kutse- või kõrgharidust.

  Otsi sobivaid õppimisvõimalusi kutsekoolide andmebaasist ja Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Metallitöötlusest huvitunul tasub üldhariduskoolis tähelepanu pöörata eelkõige matemaatikale ja füüsikale. Kasuks tulevad ka informaatikateadmised, inglise keele oskus ning käsitööoskused.

  Metallitöötluspinkide töölistele korraldavad väljaõpet ka metallitöötlusettevõtted. Töökohas on võimalik saada esialgset erialast väljaõpet, mis kestab enamasti mõnest kuust aastani.

 • Töövõimalused

  Metallitöötluspinkide töölised töötavad enamasti metalli- ja masinatööstusettevõtetes. Umbes pooled neist firmadest asuvad Tallinnas. Lisaks paiknevad metallitööstusettevõtted teiste suuremate linnade läheduses.

  Tavaliselt on metallitöötluspinkide töölised palgatöötajad eraettevõtetes. Kõrgharidusega töölised võivad tööd saada juhtival kohal. Samuti on võimalik asutada oma ettevõte.

  Vajadus oskustega metallitöötluspinkide tööliste järele püsib. Üldiselt on metalli- ja masinatööstus kiiresti arenev valdkond, mistõttu kasvab ka vajadus erialaste oskustega tööliste järele.

 • Sissetulek, soodustused

  Metallitöötluspinkide tööliste palk sõltub eelkõige ametikohast ja ettevõttest. Tavaliselt saab töö eest kokkulepitud tunnitasu. Lisatasu võib saada ületundide eest.

  Töötajatele kehtivad soodustused olenevad samuti ettevõttest. Mõned firmad pakuvad töölistele tasuta transpordi võimalust või hüvitavad ühistranspordi kasutamise kulud.

 • Lisateave

  Metallitöötluspinkide tööliste kutseeksameid korraldab Koo-Met OÜ.

  Eesti Masinatööstuse Liit ühendab Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtteid. Liidu eesmärk on masinatööstust arendada ja oma liikmete huve kaitsta.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega.

 • Lähedased ametid

  Keevitaja. Keevitamine on metallide ühendamine lahtivõetamatuks liiteks – keeviseks ehk keevisõmbluseks. Keevitaja ametis töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes ning tuleb olla valmis töötama ebamugavas asendis, taluma ...

  Loe täpsemalt »

  Koostelukksepp. Koostelukksepp koostab tehniliste jooniste ja spetsifikatsioonide järgi tootmises kasutatavaid tööriistu, abivahendeid ning terviktooteid. Koostelukksepad töötavad masina-, seadme-, laevaehitus- vm tootmisettevõtetes. Tähtsad ...

  Loe täpsemalt »

  Lehtmetallitööline. Metallitöölised on oskustöölised, kes valmistavad masinate ja seadmete abil mitmesuguseid metalltooteid. Metallitööliste tööväljavaated on head, sest metallitööstus on Eestis kasvav majandusharu. Lehtmetallit...

  Loe täpsemalt »

  Puittoodete viimistleja