Metallitöölised

Prindi
 • Olulised momendid

  • Metallitöölised on oskustöölised, kes valmistavad masinate ja seadmete abil kõiksugu metalltooteid.
  • Metallitööliste tööväljavaated on head, sest metallitööstus on Eestis kasvav majandusharu.
  • Metallitöö haridusega on võimalik tööd saada metalli- ja masinatööstuses erinevatel ametikohtadel keevitajast tööpingi operaatorini.
  • Paljud ettevõtted õpetavad ise välja endale vajalikke metallitöölisi.
 • Töö iseloom

  Metallitöölised valmistavad, töötlevad ja viimistlevad metallist detaile ning tooteid. Metalltööliste abiga valmivad kõik metallist esemed laevadest väikeste ehitusdetailideni.

  Metallitöölised on üldnimetus metallitööstusega seotud ametitele. Üldisemalt saab nende töös esile tuua kolm tegevusvaldkonda:

  • metalldetailide mõõtmine ja kontrollimine;
  • metalldetailide töötlemine;
  • metalldetailide paigaldamine ja monteerimine.

  Üks metallitööliste ülesandeid on töötlemiseks toorikute valmistamine. Samuti peavad nad kontrollima, et toorikutest valmistatud detailid vastaksid joonistes toodud mõõtudele ja tingimustele.

  Peamine metallitööliste ülesanne on metallide töötlemine. Nad lõikavad, puurivad ja vormivad mitmesuguseid metallist detaile, kasutades selleks automaatseadmeid, töötluspinke või käsitööriistu. Suuremate detailide liigutamiseks kasutavad metallitöölised tõsteseadmeid, näiteks kraanasid ja kahveltõstukeid.

  Mõned metallitöölised koostavad valminud detailidest seadmeid või konstruktsioone. Näiteks needivad nad kokku metallosi ning monteerivad ehitamiseks vajalikke metallkonstruktsioone. Samuti võib metallitööliste ülesandeks olla metalldetailide parandamine.

  Metallitööliste ülesanded olenevad nende ametist ning ettevõttest, kus nad töötavad. Valuvormide valmistajad teevad näiteks spetsiaalseid vorme plasti ja metalli valamiseks. Valutehaste töölised kasutavad neid vorme, et valada näiteks käsitööriistu, hammasrattaid ja laagreid erinevatele masinatele.

  Lehtmetalli töölised valmistavad lehtmetallist tooteid. Nad valmistavad ja remondivad boilereid, paake, mahuteid ja konteinereid, samuti mootor- ja õhusõidukite lehtmetallist detailide.

  Metallkonstruktsioonide ettevalmistajad ja monteerijad töötavad masina­ehitustehastes, ventilatsiooniseadmeid tootvates ning paigaldavates ettevõtetes, keevitusfirmades ning auto- ja laevaremonditehastes. Nad painutavad ja koostavad metalltalasid ja plaate konstruktsioonide ning raamide valmistamiseks.

  Metallitööliste töö sobib sulle, kui sind huvitab tehnika, sulle meeldib kasutada käsitööriistu, oled täpne ja hea koordinatsiooniga.

 • Töökeskkond

  Metallitöölised töötavad suurtes tootmisruumides. Tavaliselt töötavad nad koos ühes ruumis, kus asuvad kõik tööks vajalikud seadmed ja masinad. Tööd tuleb enamasti teha paigal seistes, mis võib muuta töö rutiinseks.

  Töökeskkond on metallitöölistel sageli mürarohke. Samuti on seal palju metallitolmu ning õhus on tunda õlide ja määrdeainete lõhna. Tervise hoidmiseks peavad metallitöölised kandma kaitsevahendeid, näiteks kiivrit, kõrvatroppe või silmakaitseid. Tavaliselt kannavad nad ka eraldi tööriideid, milleks on tugevamast materjalist püksid ja jakk.

  Metallitööliste töö võib olla füüsiliselt koormav, kui töötama peab raskete detailide või seadmetega. Samuti on see kurnav silmadele, sest töölised peavad detaile hoolikalt jälgima ning täpselt paigaldama. Töö ei sobi neile, kel on allergia metallide, määrdeainete või õlide vastu.

  Metallitööliste töövahendid on erinevad seadmed, masinad ning töö- ja mõõteriistad. Metallidetailide liigutamiseks kasutatakse tõstukeid ja veoseadmeid.

  Metallitöölised peavad oma töös olema tähelepanelikud ning ettevaatlikud, kuna suurte ja võimsate masinatega töötamine võib olla ohtlik ja pingeline. Eriti tuleb hoida oma käsi ja silmi.

  Enamasti töötavad metallitöölised vahetustega. Vahetuste ajad olenevad töögraafikust, kuid tööd peab mõnikord tegema ka öösiti ja nädalavahetustel. Suure nõudluse korral tuleb metallitöölistel teha ka tasustatud ületunde.

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Metallitöölistel läheb töös vaja järgmist:

  • tunda metallide omadusi ning osata neid töödelda ja vormida;
  • osata kasutada ja hooldada tööpinke ning -seadmeid;
  • osata kasutada töö- ja mõõteriistu;
  • osata lugeda ja kasutada jooniseid;
  • osata teha vajalikke remondi- ja lukksepatöid.

  Isikuomadustest on metallitöölistel tarvis:

  • täpsust ja kohusetundlikkust;
  • head iseseisva töö oskust;
  • head silmamälu ja ruumitaju;
  • tehnilist taipu ja loogilist mõtlemist.

  Lisaks tuleb neile kasuks hea füüsiline vorm, nägemine ja kuulmine. Samuti läheb vaja head koordinatsiooni ning käelise tegevuse oskust.

  Olenevalt tööülesannetest võidakse metallitöölistelt nõuda erialast kutsetunnistust või sertifikaati. Metallitöölistel eraldi kutsestandardit ei ole. Samas võib nende üks tööülesandeid olla näiteks keevitamine. Sel juhul võib vaja minna keevitaja kutsetunnistust või mõne keevisliite sertifikaati.

 • Haridus ja väljaõpe

  Metallitöölistelt nõutakse vähemalt põhiharidust. Olenevalt ametist võib vaja minna keskharidust või metallitöötlemise kutseharidust. Samuti võib kõrgkoolis edasi õppida masinaehitust või materjalitehnoloogiat.

  Otsi sobivaid õppimisvõimalusi kutsekoolide andmebaasist ja Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Üldhariduskoolis tasub metallitööst huvitunul tähelepanu pöörata füüsikale, matemaatikale ning keemiale. Kasuks tulevad ka tööõpetus ja võõrkeeled.

  Sageli õpetavad metallitöölisi välja metalli- või masinatööstuse ettevõtted. Kohapealne väljaõpe võib kesta paarist kuust ühe aastani. Lisaks pakuvad metallitöö täienduskoolitusi ettevõtted, koolituskeskused ning kutse- ja kõrgkoolid.

 • Töövõimalused

  Metallitöölised töötavad metalli- ja masinatööstusettevõtetes. Umbes pool neist asub Tallinnas ja selle läheduses. Lisaks leidub metallitööstusettevõtteid teistes suuremates linnades.

  Metallitöölised on enamasti palgatöölised eraettevõtetes. Suure töökogemuse ning parema haridusega on võimalik jõuda juhtivale või vastutavale ametikohale. Ettevõtlikumad metallitöölised võivad asutada ka oma ettevõtte. Suure kogemusega metallitöölised õpetavad välja nooremaid ning võivad tööd leida näiteks kutsekoolides.

  Tööjõuvajadus metalli- ja masinatööstuses on püsivalt suur. Tegemist on Eesti ühe suurima tööstusharuga, mille tootmismaht on pidevalt kasvanud. Samuti on metallitööliste keskmine vanus küllaltki kõrge. Vanemate tööliste pensionile jäämine võib tööjõuvajadust veelgi suurendada.

 • Sissetulek, soodustused

  Metallitöölised töötavad enamasti vahetustega ning saavad töö eest tunni- või tükitasu. Lisatasu võib saada ületundide eest. Samuti võivad palgad piirkonniti erineda.

  Töölistele pakutavad soodustused olenevad ettevõttest. Mõnikord pakutakse töölistele transpordivõimalust või sõidukulude hüvitamist.

 • Lisateave

  Eesti Masinatööstuse Liit ühendab Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtteid. Liidu eesmärk on masinatööstust arendada ja oma liikmete huve kaitsta.

  Metallitöötluse kutseeksameid korraldab Koo-Met OÜ.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooliga.

 • Lähedased ametid

  Mehaanik

  Keevitaja. Keevitamine on metallide ühendamine lahtivõetamatuks liiteks – keeviseks ehk keevisõmbluseks. Keevitaja ametis töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes ning tuleb olla valmis töötama ebamugavas asendis, taluma ...

  Loe täpsemalt »

  Koostelukksepp. Koostelukksepp koostab tehniliste jooniste ja spetsifikatsioonide järgi tootmises kasutatavaid tööriistu, abivahendeid ning terviktooteid. Koostelukksepad töötavad masina-, seadme-, laevaehitus- vm tootmisettevõtetes. Tähtsad ...

  Loe täpsemalt »

  Mehhatroonik. Mehhatroonik ei ole ühe kitsa valdkonna spetsialist, vaid ta tunneb nii mehaanikat, elektroonikat kui ka infotehnoloogiat. Oma töös puutub mehhatroonik kokku automaatseadmetega, sealhulgas robotitega. Ta koostab ise seadmeid ja tagab nende korrashoiu...

  Loe täpsemalt »

  Freesija

  Treial. Treial valmistab masina-, metalli- ja seadmetööstusele vajalikke täppisdetaile. Nüüdisaegsed treipingid on arvjuhitavad ning eeldavad treialilt oskust kasutada ja koostada juhtprogramme. Treiali tööväljavaated on head, sest...

  Loe täpsemalt »