• Olulised momendid

  • Mehhatroonikud tunnevad nii mehaanika, elektroonika kui ka infotehnoloogia valdkonda.
  • Mehhatroonikute töö on seotud automaatseadmete ja robotitega.
  • Tööväljavaated on väga head, sest vajadus mehhatroonikute järele on suur.
  • Töö eeldab loogilist ja süsteemset mõtlemist, huvi tehnika vastu ja koostöö­valmidust.
 • Töö iseloom

  Mehhatroonikute ülesanne on hooldada ja seadistada tehnikaseadmestikku. Tehnoloogiapõhises tootearenduses on mehhatroonikud väga vajalikud, sest tänu nende abile valmivad tehnikaseadmed, nagu robotid, nüüdisaegsed meditsiiniseadmed ja isetoimetavad kodumasinad.

  Mehhatroonikute töö on seotud eelkõige automaatmasinate ja -seadmete koostamise ning nende tööshoidmisega. Mehhatroonika ühendab seega kolme suuremat valdkonda.

  • Mehaanika – üks osa mehhatroonikute tööst on seotud seadmete mehaaniliste komponentide ühendamise, hooldamise ja kasutamisega. Mehaanika on tähtis eelkõige masina- ja aparaaditööstuses, mis toodab näiteks seadmete konstruktsiooni komponente, etteande- ja nihutusmehhanisme.
  • Elektroonika – osa mehhatroonikute tööst on seotud elektriseadmete aluseks olevate skeemide koostamise, ehitamise ja katsetamisega. Elektroonika on vajalik elektrotehnika- ja elektroonikatööstuses, mis toodab näiteks elektrimootoreid, mitmesuguseid andureid ja mõõteseadmeid ning taskutelefone.
  • Infotehnoloogia – mehhatroonikute töö on seotud ka tarkvara paigaldamise ning programmide laadimise ja häälestamisega. See on oluline infotehnoloogia ettevõtetele, kes toodavad tarkvara nii personaalarvutitele kui ka mitmesugustele kontrolleritele.

  Mehhatroonikud ei tööta üldjuhul sellises ettevõttes, kes tegeleb sügavuti vaid ühe valdkonnaga. Seetõttu ei vaja mehhatroonikud tööülesannete täitmiseks ühe valdkonna piires kuigi põhjalikke teadmisi, vaid nad peavad orienteeruma kõigis kolmes valdkonnas üldisemalt.

  Mehhatrooniku töö sobib tehnikahuvilistele, kellele meeldib ise seadmeid valmistada või parandada ning kes tunnevad füüsikat ja informaatikat.

 • Töökeskkond

  Mehhatroonikud töötavad büroos või tehnikaga varustatud tootmisruumides. Tootmisruumid peavad olema puhtad, korras ning väga hea valgustuse ja ventilatsiooniga. Seadmetega tegeledes tuleb mehhatroonikutel mõnikord töötada sundasendis.

  Mehhatroonikute töö on seotud eelkõige seadmetega. Samuti kasutavad nad mõõte- ja tööriistu ning muid abivahendeid, nagu tester, ostsiloskoop, mõõtekellad ja temperatuuriandurid. Töö- ja tooteohutuse tagamiseks peavad mehhatroonikud kasutama kaitsevahendeid.

  Nende tööpäev on tavaliselt 8 tundi pikk. Olenevalt ettevõttest võib töö olla vahetustega

 • Teadmised, oskused, isikuomadused

  Mehhatroonikule on vajalikud järgmised teadmised ja oskused:

  • teadmised mehaanikast, elektroonikast ja infotehnoloogiast;
  • mehhatroonikasüsteemide koostamine ja katsetamine, millised on nende süsteemide elemendid ja kuidas neid tähistatakse;
  • mõõteriistade kasutamine;
  • tootmisprotsesside, neid juhtivate süsteemide ja infotöötluse tundmine;
  • tehnilise dokumentatsiooni lugemise oskus;
  • võõrkeelte tundmine;
  • suhtlemis- ja koostööoskus.

  Lisaks eeldab mehhatrooniku elukutse ruumilist kujutlusvõimet, loogilist ja süsteemset mõtlemist ning huvi tehnika vastu. Samuti eeldab mehhatroonika käelist tegevust, mis nõuab head nägemist, kindlat kätt ja koordinatsiooni.

  Mehhatroonikuna töötamiseks on vaja üldjuhul teha kutseeksam. Vastavad nõuded on kirjas mehhatrooniku kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Mehhatroonikuna töötamiseks on vajalik erialane kutse- või kõrgharidus. Mõlemad eeldavad keskhariduse olemasolu.

  Otsi sobivat kooli kutsehariduse veebilehelt või Rajaleidja kõrgkoolide andmebaasist.

  Üldhariduskoolide õppeainetest tuleks tähelepanu pöörata füüsikale, keemiale, matemaatikale, informaatikale ja võõrkeeltele. Kasulikud hobid on programmeerimine ja robootika.

 • Töövõimalused

  Mehhatroonikud töötavad eelkõige metalli-, masina- ja aparaaditööstuses, kuid nad leiavad tööd ka teistes tööstusharudes, mis kasutavad arvutiga juhitavaid seadmeid.

  Mehhatroonikutel on kõik eeldused edukaks karjääriks just kiirelt arenevates, uutele lahendustele orienteeritud ja paindlikes firmades.

  Põhiline metallitoodete turg on välismaal. Eesti metalli-, masina- ja aparaaditööstuse konkurentsieelis on toodete odavam hind, mis on põhjustatud eelkõige odavamast tööjõust. Samuti annab Eesti turg arvestataval hulgal tööd pigem väikefirmadele. Seetõttu saavad mehhatroonikud soovi korral luua ka oma ettevõtte või siirduda tööle välismaale.

  Mehhatroonikute tööväljavaated on väga head, sest mehhatroonika on kiiresti arenev valdkond kogu Euroopas ja vajadus kvalifitseeritud spetsialistide järele on suur. Mehhatroonika on universaalne valdkond, mille tundjad leiavad tööd kõikjal, kus on tegemist masinate või seadmetega

 • Sissetulek, soodustused

  Mehhatroonikute palk oleneb suuresti nende töökohast. Tavaliselt saavad mehhatroonikud töö eest kokkulepitud põhipalka.

  Soodustused erinevad samuti ettevõtteti. Näiteks võib ettevõte pakkuda töötajale transpordivõimalust kodu ja töökoha vahel.

 • Lisateave

  Mehhatrooniku kutse annab Koo-met OÜ.

  Masinatööstuse ettevõtteid Eestis ühendab Eesti Masinatööstuse Liit.

  Tallinna Tehnikaülikooli mehhatroonikainstituudis saab mehhatroonikat õppida bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõppe tasemel. Samuti saab instituudi kodulehel tutvuda seniste lõputööde ja tudengite projektidega.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Võrumaa Kutsehariduskeskusega.

 • Lähedased ametid

  Automaatik. Automaatik paigaldab, seadistab ja hoiab käigus automaatikaseadmeid ning -süsteeme. Automaatik töötab tavaliselt suurtes tööstushoonetes ja -kompleksides. Amet eeldab loogilist mõtlemist ning oskust oma tööd iseseisv...

  Loe täpsemalt »

  Mehaanik

  Elektroonikaseadmete koostaja. Elektroonikaseadmete koostaja paigaldab, koostab ja seadistab elektroonikaseadmeid. Töö eeldab loogilist mõtlemist, liigutuste täpsust ja head nägemist. Soovitav haridustase on keskharidus.

  Loe täpsemalt »