Massöör

Prindi
 • Olulised momendid

  • Massöör on tervishoiutöötaja, kes kasutab kliendi füüsilise ja vaimse suutlikkuse tõstmiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamiseks ning hea enesetunde saavutamiseks massaaživõtteid ja -tehnikat.
  • Massöör peab ise olema heas vormis, sest tema töö on nii füüsiliselt kui ka vaimselt suhteliselt raske ja vastutusrikas.
  • Massööri töö eeldab pidevat ametioskuste täiendamist.
 • Töö iseloom

  Massaaž on muutunud väga populaarseks ravi- ja mõjutusvahendiks ning ka arstid soovitavad paljudele patsientidele muude ravivõtete kõrval just massaaži.

  Massaaživõtete, mõjutatavate organite või masseeritavate eripära järgi eristatakse näiteks Tai, punkt-, lümfi-, tselluliidi-, sidekoe-, rasedate, laste, vanurite ja loomade massaaži jne.

  Massöörid spetsialiseeruvad tavaliselt mõne kindla massaažiliigi spetsialistiks (üldiselt eristatakse massaažiterapeute, spordimassööre, kehahooldusspetsialiste ja loomamassööre).

  Massaaž on raviprotseduur. Enne masseerima hakkamist peab massöör tutvuma kliendi terviseseisundiga. Ta loob rahu ja lõdvestumist soodustavas õhkkonnas kliendiga usaldusliku kontakti (sellest oleneb ka massaaži toime), vajaduse korral nõustab ja juhendab või soovitab ta pöörduda lisaks mõne teise tervishoiuspetsialisti poole.

  Lisaks klientidega suhtlemisele ja nende masseerimisele hoolitseb massöör oma töökoha ettevalmistamise ja korrashoiu eest. Tingimused peavad hügieeninõuetele vastama ja kõik vajalik (õlid, puhastusvahendid, tekid, muusika jm) käepärast olema. Värve, lõhnu ja helisid kasutades loob massöör masseeritavale sobiva rahu ja lõdvestumist soodustava keskkonna.

 • Töökeskkond

  Massöör vajab oma tööks eraldi kabinetti, mis vastab hügieeninõuetele ning mõjub masseeritavale meeldivalt ja turvaliselt. Tööaeg oleneb konkreetsest töökohast – see võib olla kindel või vahetustega, spaades tuleb töötada ka nädalavahetustel. Ametipuhkus on 28 päeva. Eraettevõtjad reguleerivad oma tööaega ise.

  Massööril on puhas tööriietus. Ta kasutab abivahendeid: massaažilauda ja/või -matti, õlisid, kreeme jms. Lõhnad (küünlad, viirukid, aroomiõlid) ja helid (selleks on massaažiruumis sageli olemas ka muusikakeskus ning CD-plaadid) ühendavad massaaži muusika- ja aroomiteraapiaga.

  Massööri terviseseisund peab võimaldama teha füüsiliselt ja ka psüühiliselt rasket tööd.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Massööridel peavad olema põhjalikud teadmised inimese tervisest ja haigustest, anatoomiast (eelkõige tugi- ja liikumisaparaadi anatoomiast) ja füsioloogiast ning massaažiga seonduvaist võimalikest riskitegureist. Erialaoskused on seotud erinevate massaažitehnikatega: on vaja tunda massaaži aluseid, võtteid ja nende toimet, samuti kasutatavaid põhi-, abi- ja tehnilisi vahendeid. Massöör peab teadma kasutatavate ainete (kreemid, õlid jm) koostist ja toimet. Idamaade massaažistiile kasutavad massöörid peavad loomulikult tundma ka idamaade filosoofiat ja meditsiini.

  Massööriks sobib hea ja salliv suhtleja, kelle loomuses on inimesi aidata. Tähtsad omadused on iseseisvus, püsivus ja füüsiline suutlikkus. Selles ametis ei tohi karta füüsilist kokkupuudet.

 • Haridus ja väljaõpe

  Otsi sobivat kooli kutsekoolide andmebaasist. Massöörid osalevad sageli täienduskoolitustel, et täiustada oma kutseoskusi. Täiendusõpet ja seminare korraldavad massööri ametit õpetavad koolid, Massööride Ühing, Eesti Massööride Liit, Eesti Koolitatud Massööride Selts, Eesti Pimemassööride Ühing, Eesti Lümfiteraapia Liit.

  Massööri tööst huvitatud noorel tuleks juba üldhariduskoolis pöörata tähelepanu oma füüsilise vormi arendamisele ja psühholoogia õppimisele.

 • Töövõimalused

  Massöörid töötavad enamjaolt tervise- ja taastusravikeskustes ning eramassaažikabinettides, vähem on neid polikliinikutes ja haiglates. Massööri kutseoskused arenevad pideva töö käigus ja erialakoolitustel osalemisega.

 • Sissetulek, soodustused

  Eraettevõtluses töötav hea massöör on väga hinnatud – tema sissetulek oleneb klientide arvust. Polikliinikutes ja haiglates on töötasu väiksem.

 • Lisateave

  Eesti Massööride Ühingu koduleht

  Eesti Massööride Liit on massööri kutset andev organisatsioon. Liit ühendab massööre, massaažihuvilisi ja massaažiga seotud isikuid. Korraldatakse seminare ja õppepäevi.

  Eesti Koolitatud Massööride Selts ühendab Eesti koolitatud ja/või praktiseerivaid massööre ja massaažiterapeute, et arendada nende oskusi ning massööri ja massaažiterapeudi eriala.

  MTÜ Eesti Lümfiteraapia Liit (ELTL) on oma eesmärgiks seadnud nii arstide kui ka patsientide teadlikkuse suurendamise lümfiteraapia võimalustest.

  Massööri kutsestandardid

  Ametikirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös massööride kutsestandardi töörühma liikme Alar Krautmaniga.

 • Lähedased ametid

  Füsioterapeut. Füsioterapeudid aitavad inimestel taastada, arendada ja/või säilitada töö- ja tegevusvõimet ning seeläbi osalemist tavapärases elus. Füsioteraapia tegemiseks on tänapäeval kasutusel palju erinevaid tehnika...

  Loe täpsemalt »

  Kiropraktik