• Olulised momendid

  • Töö toimub loodusstiihia tingimustes merel.
  • Vastutusrikas, kõrgendatud riskiga ja huvitav amet.
  • Madruse ametit valides tuleks esmajärjekorras omada head füüsilist ettevalmistust ja head tervist.
 • Töö iseloom

  Madrus on laeva tekimeeskonda kuuluv ja vastava ettevalmistuse saanud meresõiduspetsialist, kes võib töötada madrusena kõikidel laevadel. Tema põhilised tööülesanded on laeva üldine korrashoid ning tekimehhanismide ja seadmete tehnilised hooldustööd.

  Madrused hooldavad laevakeret, taglast, lastimis-ja lossimismehhanisme (pesevad, õlitavad, puhastavad roostest, värvivad), lastivad ja lossivad laeva ning kinnitavad ja võtavad lasti lahti. Koos masinameeskonnaga hooldatakse ka laeva päästemehhanisme ja -varustust.

  Madrus peab oskama kasutada laeva sidevahendeid, et tööülesannete täitmisel ja hädaolukordades suhelda teiste laevadega ja/või töötajatega mandril. Samuti tuleb madrusel täita ohutusprotseduure ja olla valmis kasutama avariivarustust, näiteks laevaruumis tekkinud lekete peatamiseks.

 • Töökeskkond

  Olmes on laevapere liikmel tavaliselt kasutada sanitaarsõlmega kajut ja üldruumid: söögituba, töö- ja puhkeruumid, kinosaal jne. Kõik oleneb loomulikult laevast ja selle otstarbest.

  Madruse töökeskkond on üldjuhul seotud müra, vibratsiooni ja tolmuga. Tormiste ilmadega lisandub merel laeva kõikumine, mis võib mõnel tekitada merehaigust. Paljusid tööülesandeid täidab madrus väljas, kus tal tuleb taluda mitmesuguseid ilmastikuolusid – otsest päikesekiirgust, talviseid jäiseid tuuli, vihma jne.

  Tööaeg laevadel võib suuresti erineda. Lühema marsruudiga kruiisilaeval ollakse kaks nädalat tööl ja kaks vaba, kaubalaeval seilatakse teinekord pool aastat järjest.
  Madruse tööaeg on üldjuhul 8 kuni 14 tundi ööpäevas – sõltuvalt laevast ja liinist ning kokkuleppest tööandjaga. Vahiteenistuses osalejate tööaeg on üldjuhul 4 kuni 6 tundi järjest, millele järgneb 8 või 6 tundi puhkeaega.

  Madruse peamised töövahendid on harjad, mopid ja lapid, värvirullid ja pintslid, kaabitsad, mitmesugused suruõhuinstrumendid (nõelhaamrid, tähikpuhastid), määrdeaineprits jt käsitööriistad.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Madrus peab teadma laevaehituse aluseid, laeva puudutavaid termineid ja definitsioone, laevasüsteeme, seadmeid ning vahendeid. Eriti hästi tuleb tunda tekitöid ning nende tegemisel kasutatavaid tööriistu. Samuti on vaja osata tegutseda eriolukordades – tähtis on omada teadmisi tuleohutusest ja esmaabist, päästevahenditest, häiresignaalidest. Käsklusi tuleb osata anda eesti ja inglise keeles.

  Madruse amet eeldab rahulikku meelelaadi, vastutustunnet, valmidust meeskonnatööks ja huvi töötada loodusstiihia meelevallas. Isikuomadustest on tähtsamad keskendumisvõime, füüsilise ja vaimse koormuse ning eraldatuse talumine, koostöövõime, õpivalmidus, püsivus ning täpsus.

  Madruse ametit valides tuleks esmajärjekorras omada head füüsilist ettevalmistust ja head tervist.

  Laeval töötamine eeldab füüsilise ja vaimse koormuse ning meretingimuste talumist. Näiteks võivad laeval töötamist segada merehaigusest tulenevad peavalu- ja iiveldushood.

 • Haridus ja väljaõpe

  Kasuks tuleb tööõpetustundides võimalikult mitmekesiste töövõtete tundmaõppimine. Hoolikalt tuleks õppida keeli, eriti inglise keelt.

  Otsi sobivat kooli kutsehariduse portaalist. 

  Ettevõttesisene koolitus toimub iga laevafirma eesmärgi ja sisereeglite kohaselt ning on madruste puhul seotud peamiselt tööohutusega.

  Ka mitmes üldhariduskoolis on avatud merendusklassid.

 • Töövõimalused

  Töö leidmise väljavaated on head, sest merevedude osatähtsus Euroopa Liidus kasvab ning kaubalaevastik suureneb kiiresti. Põhilised töökohad on laevafirmad, avalik sektor (Veeteede Amet, Piirivalveamet jt) ja suvisel navigatsiooniperioodil järjest rohkem ka huvilaevandus (jahid, väiksemad laevad jms).

  Karjäärile mõeldes võivad madrused õppida edasi laevajuhiks või omandada tüürimehe ameti.

 • Sissetulek, soodustused

  Madruste miinimumtöötasu ja lisatasud on fikseeritud individuaalses töölepingus, rahvusvahelisi reise tegevatel laevadel kindlasti ka kollektiivlepingus.

  Madrused on laeval viibides tasuta toitlustatud ja majutatud. Laevapere liikmete perioodilise tervisekontrolli eest, mis tuleb olenevalt vanusest läbida igal aastal või kord üle kahe aasta, maksab üldjuhul tööandja. Laevapere liikmed on kindlustatud nii püsivate tööga seotud tervisekahjustuste kui ka elu kaotuse puhuks.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Meremeeste Sõltumatu Ametiühinguga.

 • Lähedased ametid

  Vahimadrus

  Laevajuht

  Tüürimees

  Kipper

  Vahitüürimees

  Laevakapten. Laevakapteni töö on laeva juhtimine ning inimelude ja varade säilimise tagamine laevas. Laevakapteni töö on vastutusrikas, kõrgendatud riskiga, aga samas väga huvitav amet. Võimaldab arendada silmaringi, külastades...

  Loe täpsemalt »