• Olulised momendid

  • Maaler pahteldab ja värvib hoonete sise- ning välispindu.Tema töö annab pindadele puhta, meeliköitva ja värske ilme.
  • Töötada tuleb enamasti seistes ja ronimist on palju. See eeldab head füüsilist vormi, vastupidavust ja kõrgusekartmatust.
  • Maalri oskusi saab omandada nii põhi- kui ka keskhariduse omandamise järel kutsekoolides ehitusviimistleja ja maalri erialal.
 • Töö iseloom

  Maaler pahteldab ja värvib hoonete sise- ja välispindu. Maalri töö algab pinna ettevalmistamisega lõppviimistluseks. Remontimisel ja renoveerimisel tuleb kõigepealt vana värv või kattematerjal hoolikalt eemaldada ning vajaduse korral pind tasaseks pahteldada. Seejärel kannab maaler ettevalmistatud pinnale värvi või laki. Värvid või muud viimistlusmaterjalid valib ta aluspinna, ehitusprojekti või kliendi soovide järgi.

  Maaler teeb sageli ka tapeetimistöid – mõõdab ja kleebib ruumide seinte ja lagede katmiseks tapeeti, tekstiili jms.

  Ehitusel on kõik omavahel seotud. Maaler saab oma tööd tegema hakata siis, kui on teada, et edasised ehitus- või remonditööd viimistlust rikkuma ei hakka. Maalrite ja teiste ehitustööliste tööd korraldab tavaliselt objektijuht.

 • Töökeskkond

  Maaler töötab üldjuhul siseruumides, kuigi ta pahteldab ja värvib ka ehitiste välispindu. Tema töökeskkonnas on sageli palju ehitustolmu ja ta puutub kokku kemikaalidega. Oluline on kanda kaitsvaid tunkesid. Tolmusematel või kemikaalirohkematel töödel kannab maaler maski või respiraatorit ja kaitseprille. Maalritöö ei sobi inimesele, kes on värvide ja lahustite suhtes allergiline.

  Maalritöö eeldab head füüsilist vormi, vastupidavust, nägemist ja kõrgusekartmatust. Töötada tuleb enamasti seistes ja ka ronimist on palju. Seistes või põlvitades töötamine, käte ja jalgade sundasend ning korduvad monotoonsed tööliigutused pahteldamisel või pintseldamisel võivad põhjustada käte, jalgade ja õlgade ülepinget.

  Valmis tuleb olla vahetustega tööks. Olenevalt tellijast ja objekti valmimistähtajast töötavad maalrid ka puhkepäevadel, hilisõhtul ja isegi öösiti.

  Maalri töövahendid ja -materjalid on pintslid, värvirullid, mitmesugused kuivsegud, sideained, ehitusplaadid, värvid, lakid, liimid, lahustid jms.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Maalrina pead:

  • tundma värviõpetuse ja kujunduse aluseid ning viimistlusmaterjale;
  • oskama valida materjale (nt värvid) aluspinna ja projekti järgi, käsitseda töövahendeid;
  • valdama õigeid töövõtteid;
  • olema kursis töötervishoiu ja -hügieeni, tule- ja elektriohutuse põhitõdedega ning järgima vastavaid eeskirju.

  Kasulik on osata teha ka dekoratiivviimistlustöid.

  Lisaks ehitusoskustele on maalri karjääris eeliseks kunstianne. Isikuomadustest ja võimetest on veel olulised loogiline mõtlemine, ruumiline kujutlusvõime, koostöövalmidus, liigutuste täpsus, kiirus ning hea koordinatsioon. Loomupärane korra ja puhtuse loomise vajadus, hoolikus, täpsus ja vastutustunne on maalri puhul kõrges hinnas.

 • Haridus ja väljaõpe

  Maalri oskusi saab omandada nii põhi- kui ka keskhariduse omandamise järel kutsekoolides ehitusviimistleja erialal.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kutsehariduse veebilehelt.

  Maalriametist huvitatuil tuleks üldhariduskoolis rohkem tähelepanu pöörata matemaatikale, keemiale ja kehalisele kasvatusele.

   

 • Töövõimalused

  Enamik maalreid töötab ehitus- ja kinnisvarahooldusettevõtetes. Oskuslik ja kutsetunnistusega maaler on alati hinnatud ja oodatud töötaja.

  Maaler peab pidevalt olema kursis uuenevate ehitusmaterjalide, viimistlustehnikate ja -tehnoloogiatega. Seega on juba töötaval maalril vaja osaleda täienduskoolitusel.

  Täienduskoolituse ja töökogemuse tulemusena võib maaler karjääriredelil tõusta viimistlustööde meistriks.

 • Sissetulek, soodustused

  Enamik ehitusettevõtteid maksab oma maalritele põhi- ja tulemuspalka, mõnel pool tasustatakse ka tükitöö alusel. Osa maalreid töötab ka füüsilisest isikust ettevõtjana või on loonud oma ettevõtte.

  Enamikus ehitusettevõtetes on töövahendid ja tööriided töökoha poolt. Suuremate ehitusobjektide ehitamisel on töötajatele korraldatud ka toitlustamine.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Ehitusettevõtjate Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Krohvija

  Põrandakatja

  Plaatija. • Plaatija on oskustööline, kelle töö on katta mitmesugused pinnad (näiteks seinad ja põrandad) plaatidega.• Plaatija peamised tööülesanded on plaaditava pinna ettevalmistamine, kruntimine, niiskustõkke ...

  Loe täpsemalt »