• Olulised momendid

  • Loomaarst on kõrgharidusega spetsialist, kes diagnoosib, ravib ja ennetab loomade haigusi.
  • Tavaliselt on loomaarstid spetsialiseerunud väike- või suurloomaarstideks.
  • Looma- ehk veterinaararstina töötamiseks on vajalik veterinaarmeditsiinialane magistrikraad (kuue aasta pikkune õpe) ja tegevusluba.
 • Töö iseloom

  Loomaarst on kõrgharidusega spetsialist, kes diagnoosib, ravib ja ennetab loomade haigusi. Ta ravib loomade haavu, asetab paika murdunud luid, opereerib, määrab ravimeid ja vaktsineerib loomi haiguste vastu. Samuti nõustab loomaarst loomaomanikke loomade eest hoolitsemisel ja söötmisel ning kontrollib farmide veterinaarsanitaarset olukorda.

  Tavaliselt on loomaarstid spetsialiseerunud väike- või suurloomaarstideks. Väikeloomaarstid töötavad lemmikloomadega, nagu kassid, koerad, hamstrid, merisead, küülikud, linnud ja roomajad. Suurloomaarstid on spetsialiseerunud põllumajandusloomadele ja hobustele.

  Looma- ehk veterinaararstina töötamiseks on vajalikud eelkõige veterinaarmeditsiinialane kõrgharidus ja tegevusluba. Lisaks on loomaarstil võimalik veterinaarkorralduse seaduse alusel taotleda volitust, mis annab talle peale loomade ravimise õiguse kontrollida loomafarmide ja toidukäitlemisettevõtete seisundit. Kui näiteks loomade karjatamisel või toiduks tarvitatavate loomsete saaduste kasutamisel ei järgita hügieeni- või loomakaitsenõudeid ning kui rikkumine seab ohtu loomade ja inimeste elu ja tervise, siis on volitatud loomaarstil õigus nende ettevõtete tegevus peatada.

 • Töökeskkond

  Loomaarsti töökohaks võivad olla loomakliinik ning loomakasvatushooned ja -rajatised. Töö eeldab töötamist ka välitingimustes. Vajaduse korral töötatakse öösiti, puhkepäevadel ja riigipühadel.

  Suurloomaarsti töö on tunduvalt liikuvam kui väikeloomaarstil, sest üks osa tööajast tuleb veeta arstikabinetis, teine osa aga loomakasvatusettevõtetes ja talunike juures loomi ravides. Seepärast on suurloomaarstidel vaja nende praktikaks kohandatud autot.

  Loomaarst kasutab oma igapäevatöös erinevaid töövahendeid. Haiguste diagnoosimiseks kasutatakse kraadiklaasi, stetoskoopi, ultraheli, röntgenit ja endoskoope. Raviks kulub kõige rohkem süstlaid ja nõelu, sidemeid jms. Nii suur- kui ka väikeloomaarstid kasutavad erinevaid operatsiooniinstrumente, mille mõõtmed sõltuvad tihtipeale ravitava loomaliigi suurusest. Vajalikud abivahendid on veterinaarmeditsiinispetsiifilised IT-lahendused. Arstidel peab olema hea arvutisüsteem, mis tagab kiire ligipääsu patsientide andmetele ja haiguslugudele.

  Peamised ohud on allergilised reaktsioonid erinevatele ravimitele ja kemikaalidele, kokkupuude haigustega ning loomade tekitatavad traumad.

  Loomaarstide ja veterinaartöötajate töö võib olla füüsiliselt ja emotsionaalselt pingeline.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Loomaarsti töö sobib sulle, kui armastad loomi ning tunned huvi eelkõige zooloogia ja bioloogia, kuid ka füüsika ja matemaatika vastu.

  Loomaarstina peaksid:

  • tundma loomade anatoomiat ja füsioloogiat, loomade hooldamise ning loomakasvatuse põhimõtteid;
  • tundma loomaliikide (sh linnud ja kalad) haigusi;
  • oskama diagnoosida loomade haiguste tekkepõhjuseid ja haigustunnuseid;
  • oskama kasutada õigeid ravimeetodeid ja -võtteid;
  • omama teadmisi veterinaarsest rahvatervishoiust, riiklikust veterinaarjärelevalve süsteemist ning veterinaarseadustest.

  Uurimistööga tegelejatel tuleb end põhjalikumalt harida ja pidevalt kursis olla mujal maailmas kasutatavate ravivahendite ning hooldustehnikatega.

  Tähtsad isikuomadused on algatus-, kohanemis-, keskendumis- ja vastutusvõime, täpsus, iseseisvus, väga hea suhtlemisoskus, psüühilise ja füüsilise pinge taluvus, loogiline mõtlemine, analüüsi- ja õppimisoskus ning valmisolek teha ka musta tööd.

 • Haridus ja väljaõpe

  Loomaarsti kvalifikatsiooni annab kuue aasta pikkune magistrikraadile vastav õpe.

  Otsi sobivat õppimisvõimalust kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.


  Kui noor inimene on otsustanud õppida loomaarstiks, siis ta peaks juba gümnaasiumis pöörama tähelepanu võõrkeelte, keemia, bioloogia, füüsika ja matemaatika õppimisele.

 • Töövõimalused

  Loomaarst töötab suur- või väikeloomakliinikus, aga ka loomakasvatushoonetes ja -rajatistes. Samuti võib loomaarst tegutseda eraettevõtjana ja avada oma loomakliiniku.

  Loomaarstid leiavad tööd ka riigiteenistuses (nt Põllumajandusministeeriumi toidu- ja veterinaarosakonnas), Veterinaar- ja Toiduametis, Ravimiametis, veterinaar- ja toidulaborites, ravimite tootmise ja turustamisega tegelevates ettevõtetes, loomakasvatussaadusi töötlevates ettevõtetes (liha- ja piimatööstuses), Eesti Maaülikooli veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituudis.

  Volitatud loomaarstina tegutsemiseks tuleb veterinaarkorralduse seaduse kohaselt taotleda tegevusluba ja volitus.
  Loomaarstid töötavad kõikides Eesti piirkondades. Linnades on rohkem väikeloomaarste, maakondades tegutsevad pigem volitatud suurloomaarstid. Tavaliselt on igas Eesti vallas 1–2 suurloomaarsti.

  Tulevikus on head tööväljavaated kõikides suundades, eeskätt suurloomaarstidel maal ning veterinaarmeditsiinialase kõrgharidusega spetsialistidel riigistruktuurides. Samuti on loomaarstidel kerge leida tööd Euroopa Liidu liikmesriikides.

 • Sissetulek, soodustused

  Väikeloomaarstid töötavad enamjaolt põhipalgaga äriühingutena tegutsevates erakliinikutes, kus on välja töötatud erinevaid tasustamissüsteeme.

  Väikeloomaarst võib luua ka oma praksise. Suurloomaarstid töötavad eraettevõtjana või on koondunud äriühinguteks. Tavaliselt on loomaarsti palk Eesti keskmisest palgast suurem.

 • Lisateave

  Loe ka Rajaleidja persoonilugu loomaarst Liivist. 

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Loomaarstide Ühinguga.

   

 • Lähedased ametid

  Arst

  Bioloog. Bioloog on elu ja elusorganisme uuriv teadlane, keda huvitab elusolendite ehitus, talitlus, suhted ning päritolu. Bioloog võib uurida elu nii molekulide kui ka suurte maaalade või merede tasandil. Bioloogi töö on aluseks toi...

  Loe täpsemalt »