• Olulised momendid

  • Logistik korraldab ettevõtte veondust ja ladustamist.
  • Logistikatöö on eelkõige meeskonnatöö. Vaid üheskoos tegutsedes saab tagada ettevõttes kaupade sujuv sisse- ja väljaliikumine ning kiire ja täpne transpordikorraldamine.
  • Töö eeldab teenindus- ja suhtlemisvalmidust ning sellega kaasneb materiaalne vastutus.
 • Töö iseloom

  Logistikud töötavad logistikateenuseid pakkuvates firmades, tootmis- ja kaubandusettevõtetes. Logistiku töö on seotud kaupade, info ja inimeste liikumise ja paiknemisega ning seonduvate tegevuste planeerimisega. Lihtsamalt öeldes peab logistik tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas õiges koguses, õige hinna ja kvaliteediga. Selle, mis on just see õige, määravad ettevõtte/organisatsiooni strateegia ja eesmärgid, turg ning kokkulepped klientide ehk kauba või teenuse saajatega.

  Logistik korraldab ja juhib ettevõtte veondust ja ladustamist ning laoteenuste müüki, tegeleb hangete ja ostudega, kavandab tootmist ja haldab tarneahelaid. Selline töö sisaldab palju korraldamist, jooksvate probleemide lahendamist, olukorra analüüsi ja riskide hindamist. Lisaks arvutitööle tuleb suhelda klientide ja hankijatega, liikuda ringi, ajada asju ametkondadega (lahendada piiriületuse, broneeringute ja viivitustega seotud probleeme jmt).

 • Töökeskkond

  Logistik peab arvestama, et töö olemuse tõttu ei pruugi tööaeg olla klassikaline kella 8–17, sest see sõltub konkreetse ettevõtte töökorraldusest ning võib nõuda töötamist vahetustega, puhkepäevadel ja pühade ajal, päeval või öösel.

  Logistiku töövahendid on arvuti, spetsiaalne tarkvara (varude ja materjalide juhtimise programmid, lao- ja veokorraldusprogrammid) ning sidevahendid. Üks levinumaid eriprogramme on Autoroute, mis võimaldab korraldada transporti maailma kaartide süsteemis. Pärast kauba lähte- ja sihtkoha sisestamist arvutab see programm välja täpsed vahemaad ning kuvab liiklemiseks võimalikud maanteed ja suunad.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Logistiku töös on vajalikud võõrkeelte ja arvutioskus; teadmised majandusest, raamatupidamisest, õigusaktidest, väliskaubandusest, kaubavedudest, logistikast, varude, ostude ja materjalide juhtimisest, rahvusvahelistest kokkulepetest, personali- ja keskkonnajuhtimisest; tarneklauslite, laojuhtimis- ja logistika kuluarvestussüsteemide ning analüüsi- ja võrdlusmetoodikate, varude juhtimise ja jaotamise strateegiate ning hinnakujunduse põhimõtete tundmine; lepingute lugemise ja sõlmimise oskus; planeerimis-, riski-, projekti- ja protsessijuhtimisoskused.

  Logistiku töö on seotud teenindamisega. See eeldab korrektset välimust, suhtlemisvalmidust, sõbralikkust, võimet tulla toime erinevate inimestega. Tarvis läheb sõnalist ja matemaatilist võimekust, organiseerimisvõimet, korrektsust ja täpsust. Olulised märksõnad on veel kohuse- ja vastutustunne, kiire otsustus- ja analüüsivõime ning pinge- ja stressitaluvus. Töö paremale sujumisele tulevad kasuks keskendumine tulemusele, paindlikkus ja saavutusvajadus. Tööga kaasneb materiaalne vastutus, mis eeldab ausust.

  Logistiku vaimne koormus on üsna suur – töö nõuab suurt täpsust nii vedude õigeaegsel korraldamisel kui ka võõrkeelsel suhtlemisel teiste riikide logistikutega. Tähelepanu ja kiire reageerimisvõime on selle ameti puhul tähtsad märksõnad.

 • Haridus ja väljaõpe

  Amet eeldab olenevalt tasemest erialast kutse- või kõrgharidust. Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist ja kutsehariduse portaalist. 

  Vajalik on regulaarne erialane täiendusõpe.

  Üldhariduskoolis peaksid tulevased logistikud pöörama tähelepanu matemaatikale ja võõrkeeltele.

 • Töövõimalused

  Huvi ja nõudlus logistikavaldkonna spetsialistide järele on kasvanud suure kiirusega. Häid logistikuid otsitakse lausa tikutulega taga. Logistik leiab tööd logistiku, logistikajuhi, logistikaosakonna juhataja, logistikaspetsialisti, ekspediitori või ostujuhina.

 • Sissetulek, soodustused

  Transpordisektoris töötavatele logistikutele makstakse palka põhiliselt süsteemi põhipalk + tulemuspalk alusel.

 • Lisateave

  • Logistiku, laojuhataja, kaubakäsitleja, laopidaja ning veokorraldaja kutset andev organ on Eesti Logistikaühing.
  • Logistiku kutsestandard.

  Kirjeldust on uuendatud 2012.aastal koostöös Itella Logistics OÜga.

 • Lähedased ametid

  Laotööline

  Veokorraldaja

  Kaubakäsitleja

  Ekspedeerija

  Laojuhataja

  Müügisekretär

  Taksodispetšer