• Olulised momendid

  • Lihatoodete valmistaja teeb toorainest sinki, vorsti, sülti ja teisi maitsvaid lihatooteid.
  • Lihatoodete valmistaja töötab lihatöötlus- ja kaubandusettevõtetes.
  • Töö nõuab ranget tööohutus- ja hügieeninõuete täitmist. Kohustuslik on kanda töörõivastust ning käia regulaarselt tervisekontrollis.
 • Töö iseloom

  Lihatoodete valmistaja teeb kõikvõimalikke lihatooteid, näiteks hakkliha- ja singitooteid, keeduvorste, sülte jm. Ta töötab lihakäitlusettevõttes (lihakombinaadid, -tsehhid).

  Lihatoodete valmistaja põhilisteks tööülesanneteks võivad olla lihasegude koostamine, toodete vormimine, vorsttoodete (vorstide, sinkide, praetud ja küpsetatud toodete) ettevalmistamine, termiline töötlemine (kuum- ja külmtöötlemine), viilutamine, pakendamine ja pakkimine. Samuti juhib ja jälgib ta liha hakkimiseks-segamiseks kasutatavate masinate tööd.

  Lihatoodete valmistamine mõjutab ka hooajalisus – jõulude ajal valmistatakse jõulutooteid, talvel talvepraade, kevadel ja suvel grilltooteid.

  Lihatoodete valmistajana võid töötada lihalõikajana, vorsti- või hakklihatoodete valmistajana, kaupluste kulinaariaosakondades lihatoodete valmistajana.

 • Töökeskkond

  Lihatoodete valmistaja töötab lihatöötlus- ja kaubandusettevõtetes, nt lihakombinaatides ja suuremates toidupoodides. Nende tööruum on lihakombinaadis tootmistsehh ja toidupoes köök, mis peavad olema puhtad, hea valgustuse ning ventilatsiooniga. Kindlasti tuleb arvestada tooraine ja töökeskkonna spetsiifiliste tingimustega – temperatuurikõikumised, tuuletõmme, niiskus, masinamüra, vibratsioon.

  Tööaeg on enamasti graafiku alusel vahetustega, mis võib tähendada töötamist ka öösiti, nädalavahetustel ja riigipühadel.

  Töö nõuab ranget tööohutus- ja hügieeninõuete täitmist. Kohustuslik on kanda töörõivastust – spetsiaalseid vahetusjalanõusid, töökitlit ja peakatet.

  Töömaterjalid on mitmesuguste vorstitoodete toorained, nt lihasegud, maitseained ja lisandid (šampinjonid, oliivid jms), tärklis ja muud paksendajad, säilitusained jne. Töövahendid on seadmed (nt viilutus- ja toorainesegumasin), lõikeriistad, anumad jms.

  Töö on füüsiliselt raske ning eeldab head terviseseisundit, kohanemisvõimet ja füüsilise koormuse talumist. Töötada tuleb põhiliselt seistes ja sundasendis. Osal inimestel võib kokkupuude mõne toormaterjali, loomakarvade või linnusulgedega allergiat põhjustada.

  Lihatoodete valmistaja peab käima regulaarselt tervisekontrollis, et tuvastada ja tõkestada võimalike nakkus- ning parasitaarhaiguste levikut.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Lihatoodete valmistajana pead:

  • oskama valmistada lihatooteid (hakkliha- ja vorstitooted, singid, süldid) ning hinnata nende kvaliteeti;
  • teadma, millisest toorainest mida ja kuidas valmistada. Näiteks vorstitoodete valmistamisel on vaja teada, kuidas tooraineid ette valmistada, vorstisegusid koostada, vorstikesti ette valmistada ja täita, neid siduda ja töödelda (kuumutada, jahutada jms), pakendada ning pakkida;
  • tundma oma töövaldkonna seadmeid ja tehnoloogiaprotsesse;
  • teadma, kuidas koguda ja sortida tootmisjäätmeid.

  Väga täpselt tuleb tunda ja järgida hügieeni- ning ohutusnõudeid. Lihatoodete valmistaja töös on tarvis ka arvutioskust, sest paljusid seadmeid ja masinaid käivitatakse ning kontrollitakse arvutite abil.
  Masinate kiire töörütm eeldab keskendumisvõimet ja head koordinatsiooni. Isikuomadustest on olulised pinge- ja koormustaluvus, koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime, õpivalmidus, täpsus, arenenud maitsmismeel ning loogiline mõtlemine.

  Täpsemad kutseoskusnõuded on kinnitatud lihatoodete valmistaja kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Lihatoodete valmistajana töötamiseks on vajalik omandada kutsealane väljaõpe, mida saab teha põhikooli baasil kutseõppeasutuses.

  Leia sobiv õppimisvõimalus kutsehariduse veebilehelt.

  Noorel, kellele see töö huvi pakub, tuleks üldhariduskoolis suuremat tähelepanu pöörata keemiale.

 • Töövõimalused

  Lihatoodete valmistajana leiad tööd lihatööstusettevõtetes (nii suuremad lihakombinaadid kui ka väiksemad lihatsehhid), kus toored lihatooted töödeldakse ümber müügile saadetavaiks valmistoodeteks.

  Lihatööstuses on vajadus haritud, hea ettevalmistusega spetsialistide järele, kes suudaksid töötada moodsate väga keeruliste seadmetega. Kui sul on lihatoodete valmistamiseks vajalikul teadmised-oskused olemas, siis pole kuigi raske tööd leida.

  Lihatoodete valmistajast on võimalik areneda vahetuse meistriks, sealt tehnoloogiks või kvaliteedijuhiks, edasi tootmis- või kvaliteedidirektoriks.
   

 • Sissetulek, soodustused

  Töötasu oleneb piirkonnast, firma suurusest ning vastutuse ja kohustuste hulgast.

  Tööandja antavad soodustused sõltuvad ettevõttest. Mõned näiteks pakuvad oma töötajatele sportimisvõimalusi.

 • Lisateave

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös Eesti Toiduainetööstuse Liiduga.

 • Lähedased ametid

  Kalatöötleja

  Aedviljatöötleja

  Piimatoodete valmistaja

  Jookide valmistaja