Lehtmetallitööline

Prindi
 • Olulised momendid

  • Metallitöölised on oskustöölised, kes valmistavad masinate ja seadmete abil mitmesuguseid metalltooteid.
  • Metallitööliste tööväljavaated on head, sest metallitööstus on Eestis kasvav majandusharu.
  • Lehtmetallitöölise töö võib olla füüsiliselt koormav, kui töötama peab raskete detailide või seadmetega.
  • Paljud ettevõtted õpetavad ise välja endale vajalikke metallitöölisi.
 • Töö iseloom

  Lehtmetallitööline valmistab, paigaldab või remondib õhukesteks lehtedeks pressitud metallist tooteid, näiteks mahuteid, laevakerede elemente ja sillakonstruktsioone.

  Lehtmetallitöölise ülesanded saab üldisemalt jagada kolmeks:

  • metallilehtede ettevalmistamine;
  • lehtmetalli töötlemine;
  • metalldetailide viimistlemine ja paigaldamine.

  Lehtmetallitöölise ülesanne on lehtmetalli töötlemiseks ette valmistada. Selleks loeb ta jooniseid ning mõõdab ja märgib töödeldavad detailid metallilehtedele. Samuti peab ta kontrollima, kas valminud detailid vastavad joonistele.

  Lehtmetalli lõikamiseks ja vormimiseks kasutab tööline mehaanilisi tööriistu ja -pinke, näiteks painutus-, stants- ja presspinke. Stantsimispressi abil saab lehtmetallitööline metallilehele auke pressida ja valmistada näiteks turvavööde kinnitusklambreid. Lehtmetallist saab erinevate vormimistehnikate abil valmistada näiteks lennukite tiivakatteid, postkaste ja anumaid.

  Lisaks peab lehtmetallitööline valminud detaile puhastama, lihvima või viimistlema. Mõnel juhul tuleb tal valminud detailidest terviklik konstruktsioon kokku panna.

  Nüüdisajal on suur osa metallitööstusest varustatud automaatseadmetega. Näiteks kasutatakse lisaks mehaanilistele lõikepinkidele gaasi-, laser-, plasma- ja vesilõikuspinke. Olenevalt töökohast võib metallitöölisel ette tulla ka käsitsi metalli töötlemist.

  Lehtmetallitöölise töö sobib sulle, kui sind huvitab tehnika, sulle meeldib kasutada tööriistu ja seadmeid, oled täpne ja hea koordinatsiooniga.

 • Töökeskkond

  Lehtmetallitööline töötab suures tootmisruumis. Tavaliselt töötab ta teiste töölistega koos ühes ruumis, kus asuvad kõik tööks vajalikud seadmed ja masinad. Tööd tuleb enamasti teha paigal seistes, mis võib muuta töö rutiinseks.

  Töökeskkond on lehtmetallitöölisel sageli mürarohke. Tervise hoidmiseks tuleb kanda kaitsevahendeid, näiteks kiivrit, kõrvatroppe või silmakaitseid. Tavaliselt kannab lehtmetallitööline eraldi tööriideid, milleks on tugevamast materjalist püksid ja jakk.

  Lehtmetallitöölise töö võib olla füüsiliselt koormav, kui töötama peab raskete detailide või seadmetega. Samuti on töö kurnav silmadele, sest ta peab detaile hoolikalt jälgima ning neid täpselt paigaldama. Töö ei sobi neile, kel on allergia metallide, määrdeainete või õlide suhtes.

  Lehtmetallitöölise töövahendid on erinevad seadmed, masinad ning töö- ja mõõteriistad. Metallidetailide liigutamiseks kasutatakse tõstukeid ja veoseadmeid. Lehtmetallitööline peab olema tähelepanelik ja ettevaatlik, sest suurte ja võimsate masinatega töötamine võib olla ohtlik.

  Enamasti töötab lehtmetallitööline vahetustega. Vahetuste ajad olenevad töögraafikust, kuid tööd peab mõnikord tegema ka öösiti ja nädalavahetustel. Suure nõudluse korral tuleb teha ka tasustatud ületunde.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Lehtmetallitöölisel on oma töös vaja järgmist:

  • tunda metallide omadusi ning osata neid töödelda ja vormida;
  • osata kasutada ja hooldada tööpinke ning -seadmeid;
  • osata kasutada töö- ja mõõteriistu;
  • osata lugeda ja kasutada jooniseid;
  • osata teha vajalikke remondi- ja lukksepatöid.

  Isikuomadustest on lehtmetallitöölisel tarvis:

  • täpsust ja kohusetundlikkust;
  • iseseisva töö oskust;
  • head silmamälu ja ruumitaju;
  • tehnilist taipu ja loogilist mõtlemist.

  Lisaks tuleb lehtmetallitöölisel kasuks hea füüsiline vorm, nägemine ja kuulmine. Samuti läheb vaja head koordinatsiooni ning käelise tegevuse oskust.

  Automaatseadmetega töötaval lehtmetallitöölisel on tööks vajalik erialane kutsetunnistus. Vastavad nõuded on kirjas lehtmetalli töötlemispingi operaatori kutsestandardis.

 • Haridus ja väljaõpe

  Lehtmetallitööliselt nõutakse vähemalt põhiharidust. Olenevalt ametist võib vaja minna keskharidust või metallide töötlemise alast kutseharidust. Samuti võib kõrgkoolis edasi õppida näiteks masinaehitust või materjalitehnoloogiat.

  Otsi sobivaid õppimisvõimalusi kutsekoolide andmebaasist ja kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Üldhariduskoolis tasub metallitööst huvitunul tähelepanu pöörata füüsikale, matemaatikale ning keemiale. Kasuks tulevad ka tööõpetus ja võõrkeeled.

  Sageli õpetavad lehtmetallitöölisi välja metalli- või masinatööstuse ettevõtted. Kohapealne väljaõpe võib kesta paarist kuust ühe aastani. Lisaks pakuvad metallitöö täienduskoolitusi ettevõtted, koolituskeskused ning kutse- ja kõrgkoolid.

 • Töövõimalused

  Lehtmetallitööline töötab metalli- ja masinatööstuse ettevõtetes. Umbes pool ettevõtetest asub Tallinnas ja selle läheduses. Lisaks leidub metallitööstusettevõtteid teistes suuremates linnades.

  Lehtmetallitööline on enamasti palgatööline eraettevõtetes. Suure töökogemuse ning parema haridusega võib jõuda juhtivale või vastutavale ametikohale. Ettevõtlikum metallitööline võib asutada ka oma ettevõtte. Suure töökogemusega metallitööline võib õpetada välja nooremaid ning leida rakendust näiteks kutsekoolides.

  Tööjõuvajadus metalli- ja masinatööstuses on püsivalt suur. Tegemist on Eesti ühe suurima tööstusharuga, mille tootmismaht on pidevalt kasvanud. Samuti on metallitööliste keskmine vanus küllaltki kõrge. Vanemate tööliste pensionile jäämine võib tööjõuvajadust veelgi suurendada.

  Üldiselt on lehtmetallitöölise töövõimalused head. Metallitöö kogemusega töölisel on lihtne ümber õppida mõne teise metallitöö tundjaks. Samuti võib kogenud lehtmetallitööline tööd leida välismaal.

   

 • Sissetulek, soodustused

  Lehtmetallitööline töötab enamasti vahetustega ning saab selle eest tunni- või tükitöötasu. Lisatasu võib saada ületundide eest. Samuti võivad palgad piirkonniti erineda.

  Töölistele pakutavad soodustused olenevad ettevõttest. Mõnikord pakuvad ettevõtted töölisele transpordivõimalust või sõidukulude hüvitamist.

 • Lisateave

  Eesti Masinatööstuse Liit ühendab Eesti masina-, metalli- ja aparaaditööstuse ettevõtteid. Liidu eesmärk on masinatööstust arendada ja oma liikmete huve kaitsta.

  Metallitöötluse kutseeksameid korraldab Koo-Met OÜ.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. aastal koostöös Tallinna Lasnamäe Mehaanikakooliga.

 • Lähedased ametid

  Mehaanik

  Keevitaja. Keevitamine on metallide ühendamine lahtivõetamatuks liiteks – keeviseks ehk keevisõmbluseks. Keevitaja ametis töötatakse nii sise- kui ka välistingimustes ning tuleb olla valmis töötama ebamugavas asendis, taluma ...

  Loe täpsemalt »

  Koostelukksepp. Koostelukksepp koostab tehniliste jooniste ja spetsifikatsioonide järgi tootmises kasutatavaid tööriistu, abivahendeid ning terviktooteid. Koostelukksepad töötavad masina-, seadme-, laevaehitus- vm tootmisettevõtetes. Tähtsad ...

  Loe täpsemalt »

  Mehhatroonik. Mehhatroonik ei ole ühe kitsa valdkonna spetsialist, vaid ta tunneb nii mehaanikat, elektroonikat kui ka infotehnoloogiat. Oma töös puutub mehhatroonik kokku automaatseadmetega, sealhulgas robotitega. Ta koostab ise seadmeid ja tagab nende korrashoiu...

  Loe täpsemalt »

  Freesija

  Treial. Treial valmistab masina-, metalli- ja seadmetööstusele vajalikke täppisdetaile. Nüüdisaegsed treipingid on arvjuhitavad ning eeldavad treialilt oskust kasutada ja koostada juhtprogramme. Treiali tööväljavaated on head, sest...

  Loe täpsemalt »