• Olulised momendid

  • Lavameister kontrollib, kas lavakujundus ja dekoratsioonid on veatult paigutatud ja toimivad plaanitult kogu etenduse aja.
  • Lavameistri töö on vaheldusrikas, sest iga uue lavastuse jaoks on loodud uus kujundus, mille ülesehitatud liikumist, demonteerimist ja ladustamist lavameister koordineerib.
 • Töö iseloom

  Lavameistrid töötavad teatrites, filmitööstuses, televisioonis, kontserdiorganisatsioonides ja tsirkustes. Nende ülesanne on tagada lava valmisolek etenduseks.

  Lavameister kontrollib ja juhendab talle alluvate lavatööliste tööd enne proove ja etendusi. Ta juhib dekoratsioonide paigaldus- ja mahavõtmistöid jooniste ja lavaplaani alusel ning koordineerib dekoratsioonide vahetamist ja liikumist etenduse või proovi ajal, vastutades, et kõik toimub ohutult ja reeglipäraselt.

  Lavameistri töö algab siis, kui kunstnik on esitanud uue lavakujunduse kavandi ning hakatakse kavandama selle elluviimist. Lavameister töötab koostöös teatri meeskonnaga ettevalmistusetapis ning proovide ja etenduste ajal.

 • Töökeskkond

  Et etendused on tavaliselt õhtuti ja nädalavahetustel, ei ole lavameistri tööaeg päris tavapärane. Suvel, kui teatrid annavad vabaõhuetendusi, tuleb pikka aega töötada väljaspool teatrimaja.

  Töö nõuab head füüsilist vormi. Tihti tuleb aidata lavatöölisi raskuste tõstmisel ning jõudu ja osavust nõudvatel paigaldus- ja lahtivõtutöödel. Lavameistri üpris tolmurikas töökeskkond ja dekoratsioonidel kasutatavad värvained võivad põhjustada allergiat.

 • Teadmised, oskused ja eeldused

  Lavameister peab:

  • oskama kasutada lavatehnikat;
  • oskama kasutada mehhaanilisi ja elektritööriistu;
  • tundma konstruktsioone ja ohutustehnikat;
  • oskama lugeda kavandeid ja jooniseid.

  Dekoratsioonid tuleb seada koormasse nii, et need säiliksid tervena ja neid oleks ohutu vedada. Nende ülespanek ja mahavõtmine peab käima kiiresti ning ohutult.

  Et tänapäeval juhitakse lavatehnikat arvuti abil, on vaja tunda ka arvutitehnikat.

  Lavameistri töö eeldab omaalgatust, kiiret mõtlemist, loovust, täpsust, vastutustunnet, suutlikkust töötada meeskonnas ning valmisolekut pingelisteks perioodideks.

 • Haridus ja väljaõpe

  Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemias on võimalik õppida valguskujundajaks, dekoraatoriks-butafooriks, multimeediaspetsialistiks ja lavastuskorraldajaks. See on ainus õppeasutus Eestis, kus antakse teatrieriala õpet.

  Üldhariduskoolis peavad tulevased teatri tehnilised töötajad pöörama eritähelepanu töö- ja kunstiõpetusele ning teistele käelist tegevust arendavatele tegevustele. Kindlasti tuleb kasuks kunstikoolis käimine.

  Otsi sobivat kooli kõrgkoolide õppekavade andmebaasist.

  Lavameistri kutsestandardi kohta leiad rohkem teavet Kutsekoja kodulehelt.

 • Töövõimalused

  Lavameistrid töötavad teatris, filmitööstuses, televisioonis, kontserdiorganisatsioonides ja tsirkuses, mistõttu tööpõli on lai ning oskustega head spetsialistid on alati nõutud.

  Ainuüksi teatreid on Eestis üle 20, neist suurimad on Rahvusooper Estonia, Eesti Draamateater, Tallinna Linnateater, NO99, Vene Teater, Eesti Nuku- ja Noorsooteater, Tartu Vanemuine, Pärnu Endla, Viljandi Ugala.

 • Sissetulek, soodustused

  Nii nagu igas ametis oleneb ka lavameistri sissetulek tema töökusest ja edukusest. Head lavameistrid on hinnatud ning leiavad kindlasti kergema vaevata tööd ja teenivad ka korraliku sissetuleku. Kuna lavameistri töö võib olla projektipõhine, siis saab töötaja enda palka ise reguleerida seda mööda, kui palju keegi soovib või jõuab tööd teha.

 • Lisateave

  Eesti Teatriliit on kutseliste teatritegelaste liite, ühendusi, seltse jne koondav katusorganisatsioon.

  Teatri tehniliste töötajate kollektiivleping.

  Kirjeldust on uuendatud 2012. a koostöös TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga.

 • Lähedased ametid

  Laotööline

  Ehitaja